Cuvinte-cheie "Grupa de munca"

 • Solicitare privind obligarea pârâtei la acordarea grupei I de muncă şi la emiterea unei adeverinţe referitoare la raporturile de muncă ale reclamantului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Proba testimonială în cazul acțiunilor având ca obiect constatarea încadrării activității în grupele superioare de muncă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Constatarea încadrării activității în grupele superioare de muncă. Inadmisibilitatea probei cu martori

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Obligarea angajatorului la schimbarea încadrării în grupa superioară de muncă, respectiv la acordarea grupei I de muncă în locul grupei a II-a de muncă – recunoscută voluntar anterior intentării acţiunii. Caracterul nefondat al cererii în lipsa unor documente primare de valoare probatorie egală cu a celor ce atestă legala încadrare în grupa a II-a de muncă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Obligarea angajatorului la schimbarea procentului de încadrare în grupa I de muncă, de 75%, recunoscut voluntar anterior intentării acţiunii. Caracterul nefondat al cererii de recunoaştere a unui procent de 100% în lipsa unor documente

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Încadrarea activităţii  angajatului în grupa a II-a de muncă, respectiv în  condiţii deosebite

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Adeverinţa întocmită conform Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 590/2008 pentru a fi valorificată la stabilirea drepturilor de pensie.  Menţionarea temeiului juridic al încadrării în grupa de muncă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Adeverinţa întocmită conform Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 590/2008 pentru a fi valorificată la stabilirea drepturilor de pensie. Menţionarea temeiului juridic al încadrării în grupa de muncă

 • Arhivar, posesor-deținător de arhivă. Calitate și legitimitate procesuală pasivă. Acțiune în constatarea grupei de muncă. Angajator desființat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestaţia deciziei de pensionare. Legalitatea valorificării adeverinţei care atestă încadrarea în grupa I sau a II-a de muncă în baza pontajelor lunare întocmite de către angajator

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice