Cuvinte-cheie "Recurs"

 • Folosirea altor mijloace procedurale în scopul de a se obţine reformarea sau retractarea unei hotărâri judecătoreşti. Recurs respins ca inadmisibil

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Suspendarea judecăţii apelului în temeiul art. 30 alin. (1) din Regulamentul UE nr. 1215/2012. Stabilirea unor obligații în sarcina reclamantului pentru repunerea cauzei pe rol. Nelegala constatare a perimării căii de atac

 • Motiv de revizuire care reglementează un caz de reformare a hotărârii definitive. Cerere de revizuire respinsă ca nefondată

 • Critici referitoare la valorificarea greşită de către instanţă a raportului de expertiză în stabilirea remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi şi executanţi pentru tipurile de utilizare şi pentru perioada de timp pretinse prin cererea de chemare în judecată. Recurs respins ca nefondat

 • Susținerea nelegalității deciziei recurate. Lipsa probării vătămării procesuale produse. Trimiterea cauzei spre rejudecare

 • Solicitare privind obligarea pârâtei la plata drepturilor băneşti constând în bonusuri neacordate și plata cheltuielilor de judecată. Respingerea recursului ca inadmisibil

 • Contestaţie împotriva încheierii judecătorului de supraveghere a privării de libertate. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Cerere privind obligarea pârâtei la plata drepturilor salariale plus dobânda legală, a daunelor morale şi a cheltuielilor de judecată

 • Antecontractul de vânzare-cumpărare şi contractul de comision. Invocarea neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către intimaţi. Nulitatea recursului

 • Constituirea unui grup infracţional organizat, fraudă informatică și spălare de bani. Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice