Cale de atac exercitată după expirarea termenului legal. Recurs respins ca tardiv formulat

31 aug. 2023
Vizualizari: 147
 • Legea nr. 47/1992: art. 29 alin. (5)
 • NCC: art. 1357
 • NCC: art. 1369
 • NCP: art. 193 alin. (2)
 • NCP: art. 195
 • NCP: art. 275 alin. (2)
 • NCP: art. 47
 • NCP: art. 74
 • NCPP: art. 268 alin. (1)
 • NCPP: art. 269 alin. (1) şi (2)
 • NCPP: art. 421 pct. 2 lit. b)

Prin decizia penală nr. 84/CO din 17 martie 2022, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a II-a penală, între altele, în baza art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 republicată, a fost repspinsă, ca inadmisibilă, cererea formulată de către contestatorul condamnat A., de sesizare a Curții Constituționale cu soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 421 pct. 2 lit. b) C. proc. pen., art. 47 rap. la art. 193 alin. (2) C. pen., art. 195 C. pen., art. 1369 C. civ., art. 1357 C. civ. și art. 74 C. pen.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 248 din 13 aprilie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 republicată, „dacă excepția este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanța respinge printr-o încheiere motivată cererea de sesizare a Curții Constituționale. Încheierea poate fi atacată numai cu recurs la instanța imediat superioară, în termen de 48 de ore de la pronunțare. Recursul se judecă în termen de 3 zile”.

Conform dispozițiilor art. 268 alin. (1) C. proc. pen.., „când pentru exercitarea unui drept procesual legea prevede un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din exercițiul dreptului și nulitatea actului făcut peste termen”.

În fine, dispozițiile art. 269 alin. (1) și (2) C. proc. pen.., prevăd că:

(1) La calcularea termenelor procedurale se pornește de la ora, ziua, luna sau anul prevăzut în actul care a provocat curgerea termenului, în afară de cazul când legea dispune altfel.

(2) La calcularea termenelor pe ore sau pe zile nu se socotește ora sau ziua de la care începe să curgă termenul, nici ora sau ziua în care acesta se împlinește.

În incidența dispozițiilor legale precitate, Înalta Curte constată că hotărârea prin care Curtea de Apel București a respins, printre altele, ca inadmisibilă, cererea de sesizare a Curții Constituționale a fost pronunțată la data de 17 martie 2022, fără ca în cuprinsul acesteia să se menționeze ora la care s-a pronunțat hotărârea.

Dezlegând problema momentului (dies a quo) de la care se calculează termenul procedural pe ore în situația în care nu se cunoaște ora pronunțării actului procedural care a determinat curgerea lui, doctrina și jurisprudența (Î.C.C.J. – S.pen. decizia nr. 107/2017, decizia nr. 164/2017, decizia nr. 384/2020) au statuat că, în acest caz, termenul începe să curgă de la ora 24:00 a zilei în care a fost întocmit actul procedural.

Din această perspectivă, Înalta Curte constată că termenul de 48 de ore în care recurentul A. putea recura decizia nr. 84/CO a Curții de Apel București, secția a II-a penală, sub aspectul soluției de respingere a cererii de sesizare a Curții Constituționale, a început să curgă la sfârșitul zilei de 17 martie 2022, ora 24:00, și era, în mod evident, depășit în ziua de 23 martie 2022, când s-a declarat recurs.

Având în vedere redactarea neechivocă a dispozițiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 și caracterul lor de strictă interpretare și aplicare, rezultă că termenul de 48 de ore în care poate fi declarat recursul, curge de la pronunțare, iar nu de la comunicare, fără să existe vreo derogare expresă.

În consecință, calea de atac formulată de recurentul A., la data de 23 martie 2022, a fost exercitată după expirarea termenului legal de 48 de ore de la pronunțare, fiind, așadar, tardivă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, Înalta Curte va respinge, ca tardiv, recursul formulat de recurentul A. împotriva dispoziției de respingere a cererii de sesizare a Curții Constituționale cu soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 421 pct. 2 lit. b) C. proc. pen., art. 47 rap. la art. 193 alin. (2) C. pen., art. 195 C. pen., art. 1369 C. civ., art. 1357 C. civ. și art. 74 C. pen., din cuprinsul deciziei penale nr. 84/CO din 17 martie 2022, pronunțate de Curtea de Apel București, secția a II-a penală.

În temeiul art. 275 alin. (2) C. proc. pen.., va obliga recurentul la plata sumei de 200 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

În baza art. 275 alin. (6) C. proc. pen.., onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, în cuantum de 313 RON, va rămâne în sarcina statului.

Sursa informației: www.scj.ro.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II
Cale de atac exercitată după expirarea termenului legal. Recurs respins ca tardiv formulat was last modified: august 31st, 2023 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.