Tardivitate. Nerespectarea termenului privind depunerea cererii de reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru

5 sept. 2023
Vizualizari: 150
  • NCC: art. 200 alin. (2)
  • NCPC: art. 421 alin. (2)
  • NCPC: art. 488
  • NCPC: art. 489 alin. (1)
  • O.U.G. nr. 80/2013: art. 24 alin. (2)

Este reprezentat de recursul declarat de recurentul A. împotriva deciziei nr. 395/27.04.2021 a Curții de Apel Craiova, secția I civilă, prin care a fost constatat perimat recursul declarat de această parte împotriva deciziei nr. 33/10.06.2020 a Tribunalului Olt.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 377 din 23 februarie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând decizia recurată, Înalta Curte constată că recursul este nul, pentru considerentele ce urmează să fie expuse.

Referitor la aspectul procedural al timbrajului, se constată că recurentul datorează taxa judiciară de timbru în cuantum de 100 RON, conform dispozițiilor art. 24 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013, mențiune cu care a fost citat și căreia nu i-a dat curs până la momentul soluționării prezentului recurs.

Prin adresa din 21.07.2021, recurentul a formulat o „cerere de nulitate (întâmpinare)” împotriva adresei prin care i s-a adus la cunoștință obligația timbrării recursului, pe care a considerat-o nelegală și contrară art. 200 alin. (2) C. proc. civ.

Prin rezoluția din 22.07.2021, s-a înaintat completului nr. 4 cererea de reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru.

Prin încheierea din 23.09.2021, comunicată recurentului la 18.11.2021, Înalta Curte a respins, ca tardivă, cererea formulată împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru.

Referitor la termenul de exercitare a căii de atac, se observă că, potrivit dispozițiilor art. 421 alin. (2) C. proc. civ., „hotărârea care constată perimarea este supusă recursului, la instanța ierarhic superioară, în termen de 5 zile de la pronunțare”. Acest termen nu a fost respectat, întrucât decizia atacată a fost pronunțată la 27.04.2021, iar recursul a fost depus la poștă la 07.06.2021.

În ceea ce privește motivele de recurs, se observă că acestea ridică o problemă de încadrare a criticilor formulate în cele de nelegalitate prevăzute de art. 488 C. proc. civ.

Astfel, recurentul nu a arătat în ce constă nelegalitatea deciziei din apel, prin care s-a reținut împlinirea termenului de perimare, cu luarea în considerare a faptului că cererea din 06.04.2021 nu a avut ca efect întreruperea perimării, fiind formulată ulterior împlinirii termenului, limitându-se a susține doar că nu a intervenit perimarea.

Potrivit art. 489 alin. (1) C. proc. civ. „Recursul este nul dacă nu a fost motivat în termenul legal, cu excepția cazului prevăzut la alin. (3)”, iar potrivit alin. (2) al aceluiași articol „Aceeași sancțiune intervine în cazul în care în motivele invocate nu se încadrează în motivele de casare prevăzute la art. 488”.

Din economia textelor legale anterior citate rezultă că nu este suficient ca recursul să fie depus și motivat în termenul prevăzut de lege, ci este necesar ca criticile formulate să se circumscrie motivelor de nelegalitate expres și limitativ reglementate.

În consecință, în măsura în care recursul nu este motivat ori atunci când aspectele învederate în cererea de recurs nu pot fi încadrate în dispozițiile art. 488 pct. 1-8 C. proc. civ., calea de atac va fi lovită de nulitate.

Întrucât nu sunt dezvoltate argumente care să poată fi încadrate în dispozițiile art. 488 C. proc. civ., calea de atac este lovită de nulitate potrivit art. 489 alin. (2) C. proc. civ.

Pentru aceste considerente, Înalta Curte va anula recursul declarat de recurentul A. împotriva deciziei nr. 395/27.04.202 a Curții de Apel Craiova, secția I civilă.

Sursa informației: www.scj.ro.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II
Tardivitate. Nerespectarea termenului privind depunerea cererii de reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru was last modified: septembrie 4th, 2023 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.