Cuvinte-cheie "Cerere de reexaminare"

 • Nedepunerea la dosar a dovezii achitării taxei judiciare de timbru şi neformularea cererii de reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru. Anularea recursului ca fiind netimbrat

 • Tardivitate. Nerespectarea termenului privind depunerea cererii de reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru

 • Obligaţia de a timbra în cuantumul stabilit de instanţă şi de a transmite instanţei dovada achitării taxei judiciare de timbru. Cerere de reexaminare respinsă ca tardiv formulată

 • Perimarea de drept. Orice cerere de chemare în judecată, contestaţie, apel, recurs, revizuire şi orice altă cerere de reformare rămasă în nelucrare din motive imputabile părţii, timp de şase luni

 • Neîndeplinirea obligaţiei de plată a taxei judicare de timbru până la termenul stabilit. Anularea acţiunii sau a cererii

 • Respingerea cererii de reexaminare și dispunerea anularii cererii de chemare în judecată. Recurs respins ca nefondat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Proces echitabil. Cerere de reexaminare a taxei judiciare de timbru. Caracterul definitiv al încheierii de respingere a cererii. Efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de reexaminare a taxei judiciare de timbru. Caracterul definitiv al încheierii de respingere a cererii. Efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ 1) Apel. Anularea apelului ca insuficient timbrat. Condiţii şi efecte în raport cu dispoziţiile art. 470 alin. (3) NCPC. 2) Acţiune în despăgubiri. Motiv invocat omisso medio. Condiţii şi efecte în raport cu dispoziţiile art. 488 alin. (2) NCPC

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de reexaminare taxă judiciară de timbru, cale de atac prevăzută de lege şi pusă la îndemâna părţii interesate, pentru a contesta legalitatea modului de stabilire a taxei judiciare de timbru. Consecinţe

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice