Obligaţia de a timbra în cuantumul stabilit de instanţă şi de a transmite instanţei dovada achitării taxei judiciare de timbru. Cerere de reexaminare respinsă ca tardiv formulată

27 iun. 2023
Vizualizari: 165
  • NCPC: art. 185
  • NCPC: art. 200 alin. (2) teza I
  • NCPC: art. 421 alin. (2)
  • NCPC: art. 486 alin. (2)
  • NCPC: art. 493 alin. (5)
  • O.U.G. nr. 80/2013: art. 24 alin. (2)
  • O.U.G. nr. 80/2013: art. 33 alin. (1)

Recurentul a susținut că au fost încălcate de către complet prevederile Legii nr. 1/1968, precum și ale C. proc. civ., respectiv art. 96 pct. 1, art. 157 alin. (1), art. 22 alin. (6), art. 397 alin. (1), art. 416, art. 248 alin. (5), art. 424 alin. (5).

A precizat că, Curtea de Apel Craiova nu avea competență teritorială să judece cauze extramunicipale, invocând și necompetența materială a instanței de apel în materia contenciosului administrativ.

Recurentul a mai susținut că procedura de citare nu a fost legal îndeplinită.

În final, a arătat că recursul nu este perimat, suspendarea fiind comunicată la 5 noiembrie 2020, iar procesul s-a reluat la 28 aprilie 2021.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 214 din 2 februarie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Art. 493 alin. (5) C. proc. civ. stipulează că în cazul în care completul este în unanimitate de acord că recursul nu îndeplinește cerințele de formă, anulează recursul printr-o decizie motivată, pronunțată fără citarea părților, care nu este supusă niciunei căi de atac.

În cauză, se constată că recurentul datorează taxa judiciară de timbru în cuantum de 100 RON, conform dispozițiilor art. 24 alin. (2) teza finală din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013, mențiune cu care a fost citat și căreia nu i-a dat curs.

În raport de dispozițiile legale aplicabile în materie, respectiv art. 33 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013, taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat.

Potrivit alin. (2) al articolului menționat, dacă cererea este netimbrată, părții i se pune în vedere, în condițiile art. 200 alin. (2) teza I C. proc. civ., obligația de a timbra în cuantumul stabilit de instanță și de a transmite instanței dovada achitării taxei judiciare de timbru.

Se observă, de asemenea, dispozițiile art. 486 alin. (2) C. proc. civ., care stipulează în sensul că la cererea de recurs se va atașa dovada achitării taxei de timbru.

Se reține, totodată, că prin încheierea din 23 septembrie 2021, s-a respins, ca tardivă, cererea de reexaminare formulată de recurent împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru în sarcina sa.

În ceea ce privește termenul de exercitare a căii de atac, art. 421 alin. (2) C. proc. civ. prevede că „hotărârea care constată perimarea este supusă recursului, la instanța ierarhic superioară, în termen de 5 zile de la pronunțare”.

Acest termen nu a fost respectat însă în speță, în condițiile în care decizia atacată a fost pronunțată la 25 mai 2021, iar recursul a fost depus la poștă la 28 iunie 2021.

Conform art. 185 C. proc. civ., termenul de recurs este un termen legal imperativ, a cărui nerespectare atrage decăderea din dreptul de a exercita calea de atac.

Prin urmare, văzând dispozițiile art. 493 alin. (5) coroborate cu cele ale art. 486 alin. (2) și art. 421 alin. (2) C. proc. civ., se va anula calea de atac, aceasta fiind exercitată în asemenea condiții procedurale care nu permit o legală învestire a instanței, nefiind posibilă examinarea sub vreun aspect de nelegalitate a deciziei atacate.

Sursa informației: www.scj.ro.

Obligația de a timbra în cuantumul stabilit de instanță și de a transmite instanței dovada achitării taxei judiciare de timbru. Cerere de reexaminare respinsă ca tardiv formulată was last modified: iunie 26th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.