Nedepunerea la dosar a dovezii achitării taxei judiciare de timbru şi neformularea cererii de reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru. Anularea recursului ca fiind netimbrat

15 nov. 2023
Vizualizari: 129
  • NCPC: art. 200 alin. (2) teza I
  • NCPC: art. 248 alin. (2)
  • NCPC: art. 486 alin. (2)
  • O.U.G. nr. 80/2013: art. 1 alin. (1)
  • O.U.G. nr. 80/2013: art. 24 alin. (2)
  • O.U.G. nr. 80/2013: art. 33 alin. (1)

Prin încheierea nr. 5 din camera de consiliu din 24 noiembrie 2021, pronunțată în dosarul nr. x/2021, Tribunalul Brașov – Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor, în baza Legii nr. 211/2004, a respins cererea având ca obiect „contestație privind tergiversarea procesului”, formulată de contestatorul A..

Prin decizia nr. 2/R/CC din 10 ianuarie 2022, Curtea de Apel Brașov, secția civilă a admis excepția lipsei de interes invocată din oficiu și a respins, ca lipsită de interes, plângerea formulată de petentul A. împotriva încheierii nr. 5 din camera de consiliu din 24 noiembrie 2021, pronunțate în dosarul nr. x/2021 de Tribunalul Brașov – Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor, în baza Legii nr. 211/2004. A aplicat petentului o amendă judiciară de 2.000 RON.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 635 din 24 martie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând recursul sub aspect formal, din perspectiva excepției de nulitate invocate din oficiu, a cărei analiză este prioritară, în raport de prevederile art. 248 alin. (2) C. proc. civ., Înalta Curte urmează să o admită, pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, acțiunile și cererile introduse la instanțele judecătorești, precum și cererile adresate Ministerului Justiției și Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sunt supuse taxelor judiciare de timbru.

Dispozițiile art. 33 alin. (1) din actul normativ menționat prevăd că „taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat”, iar pentru situația în care cererea de chemare în judecată este netimbrată sau insuficient timbrată, „reclamantului i se pune în vedere, în condițiile art. 200 alin. (2) teza I C. proc. civ., obligația de a timbra cererea în cuantumul stabilit de instanță și de a transmite instanței dovada achitării taxei judiciare de timbru, în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării instanței”.

Art. 486 alin. (2) C. proc. civ. prevede că „la cererea de recurs se va atașa dovada achitării taxei de timbru, conform legii”. Potrivit alin. (3) al aceluiași articol, neîndeplinirea acestei cerințe este sancționată cu nulitatea.

Prin rezoluția din 2 martie 2022, Înalta Curte de Casație și Justiție, secția I civilă a dispus citarea recurentului A. cu mențiunea că datorează, pentru soluționarea recursului, o taxă judiciară de timbru de 100 RON, conform dispozițiilor art. 24 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013, sub sancțiunea anulării cererii de recurs, ca netimbrate.

Potrivit procesului-verbal de înmânare aflat la dosar, citația a fost comunicată recurentului la 14 martie 2022.

Prin aceeași rezoluție, recurentului i s-a pus în vedere că are posibilitatea să formuleze cerere de acordare a facilităților la plata taxei judiciare de timbru, în termen de 5 zile de la data comunicării acesteia, în condițiile prevăzute de art. 33 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, precum și cerere de reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru, potrivit art. 39 alin. (1) din același act normativ.

Recurentul nu a depus la dosar dovada achitării taxei judiciare de timbru și nici nu a formulat cerere de reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru, în condițiile prevăzute de art. 39 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013 sau cerere de acordare a facilităților la plata taxei de timbru, în termen de 5 zile de la primirea comunicării, conform dispozițiilor art. 33 alin. (2) din același act normativ, deși, astfel cum s-a arătat, instanța i-a pus în vedere că are această posibilitate.

Pentru considerentele expuse, Înalta Curte, constatând că cererea de recurs formulată de recurentul A. nu îndeplinește una dintre condițiile de formă prevăzute de art. 486 alin. (2) C. proc. civ., va anula, ca netimbrat, recursul declarat de această parte împotriva deciziei nr. 2/R/CC din 10 ianuarie 2022 a Curții de Apel Brașov, secția I civilă.

Sursa informației: www.scj.ro.

Nedepunerea la dosar a dovezii achitării taxei judiciare de timbru și neformularea cererii de reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru. Anularea recursului ca fiind netimbrat was last modified: noiembrie 15th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.