Cuvinte-cheie "taxele judiciare de timbru"

 • Cerere de recuzare cu motivarea că, în fapt, completul refuză nejustificat proba cu martorii propuşi de contestator în vederea soluţionării cu imparţialitate a contestaţiei în anulare. Anularea recursului ca fiind netimbrat

 • Neîndeplinirea obligaţiei recurentului de a achita o taxa judiciară de timbru aferentă căii de atac declarate în cauză. Anularea recursului declarat ca fiind netimbrat

 • Cerere de reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru. Anularea recursului formulat ca fiind netimbrat

 • Ataşarea dovezii achitării taxei de timbru la cererea de recurs. Anularea recursului ca fiind netimbrat

 • Nedepunerea la dosar a dovezii achitării taxei judiciare de timbru şi neformularea cererii de reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru. Anularea recursului ca fiind netimbrat

 • Obligația atașării dovezii achitării taxei de timbru la cererea de recurs. Anularea recursului ca netimbrat

 • Cerere de reexaminare a modului de stabilire a taxei judiciare de timbru. Respingerea cererii ca fiind tardiv formulată și anularea recursului

 • Interzicerea soluţionării unei cereri pentru care nu s-a făcut dovada plăţii taxelor judiciare de timbru corespunzătoare. Anularea recursului ca netimbrat

 • Obligaţia reclamantului de a timbra cererea în cuantumul stabilit de instanţă şi de a transmite instanţei dovada achitării taxei judiciare de timbru. Recurs anulat ca netimbrat

 • Neîndeplinirea obligaţiei de plată a taxei judicare de timbru până la termenul stabilit. Anularea acţiunii sau a cererii

 • Jurisprudență

  Vezi tot

  PARTENERI INSTITUȚIONALI

  Vă recomandăm:

  Rămâi la curent cu noutățile juridice