Ataşarea dovezii achitării taxei de timbru la cererea de recurs. Anularea recursului ca fiind netimbrat

21 nov. 2023
Vizualizari: 314
  • NCPC: art. 200 alin. (2) teza I
  • NCPC: art. 248 alin. (2)
  • NCPC: art. 486 alin. (2)
  • NCPC: art. 488 alin. (1) pct. 1-7
  • NCPC: art. 493 alin. (5)
  • NCPC: art. 499
  • O.U.G. nr. 80/2013: art. 1 alin. (1)
  • O.U.G. nr. 80/2013: art. 24 alin. (1)
  • O.U.G. nr. 80/2013: art. 33 alin. (2)
  • O.U.G. nr. 80/2013: art. 39 alin. (1)

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Galați la data de 11.10.2017, sub nr. x/2017, reclamantul A. în contradictoriu cu pârâta B. a solicitat ca, în baza probelor administrate, pârâta să fie obligată la restituirea sumei de 100.000 euro primită cu titlu de împrumut, precum și la plata cheltuielilor de judecată.

Prin sentința civilă nr. 656 din 04.06.2019, pronunțată de Tribunalul Galați, a fost admisă în parte acțiunea formulată de reclamantul A.. A fost obligată pârâta să plătească reclamantului suma de 96.500 Euro, cu titlu de pretenții și la plata sumei de 8197 RON cu titlu de cheltuieli de judecată (taxă judiciară de timbru).

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 761 din 5 aprilie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În raport de prevederile art. 493 alin. (5) C. proc. civ., cu referire la art. 499 teza finală din acest act normativ, Înalta Curte urmează a analiza, cu prioritate, conform dispozițiilor art. 248 alin. (2) din același Cod, excepția netimbrării, invocată din oficiu, asupra căreia constată următoarele:

Potrivit art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, „acțiunile și cererile introduse la instanțele judecătorești, precum și cererile adresate Ministerului Justiției și Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sunt supuse taxelor judiciare de timbru prevăzute în prezenta ordonanță de urgență”.

Conform art. 24 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013, „Recursul împotriva hotărârilor judecătorești se taxează cu 100 RON dacă se invocă unul sau mai multe dintre motivele prevăzute la art. 488 alin. (1) pct. 1-7 din C. proc. civ.”; (alin. (2) „În cazul în care se invocă încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de drept material, pentru cereri și acțiuni evaluabile în bani, recursul se taxează cu 50% din taxa datorată la suma contestată, dar nu mai puțin de 100 RON; în aceeași ipoteză, pentru cererile neevaluabile în bani, cererea de recurs se taxează cu 100 RON”.

Dispozițiile art. 33 alin. (1) din actul normativ mai sus menționat prevăd că „taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat”, iar pentru situația în care cererea de chemare în judecată este netimbrată sau insuficient timbrată, „reclamantului i se pune în vedere, în condițiile art. 200 alin. (2) teza I C. proc. civ., obligația de a timbra cererea în cuantumul stabilit de instanță și de a transmite instanței dovada achitării taxei judiciare de timbru, în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării instanței”.

Art. 486 alin. (2) C. proc. civ. prevede că „la cererea de recurs se va atașa dovada achitării taxei de timbru, conform legii”. Potrivit alin. (3) al aceluiași articol, neîndeplinirea acestei cerințe este sancționată cu nulitatea.

În cauză, prin rezoluția din 20 septembrie 2021, Înalta Curte de Casație și Justiție, secția I civilă a dispus încunoștințarea, prin adresă, a recurentei despre faptul că datorează, pentru soluționarea recursului, o taxă judiciară de timbru de 4051,28 RON, sub sancțiunea anulării cererii de recurs, ca netimbrată.

Adresa emisă în acest sens la 24 septembrie 2021 a fost comunicată recurentei la 29 septembrie 2021, potrivit dovezii de înmânare aflate la dosarul de recurs.

Prin aceeași rezoluție, recurentei i s-a pus în vedere că are posibilitatea să formuleze cerere de acordare a facilităților la plata taxei judiciare de timbru, în termen de 5 zile de la data comunicării acesteia, în condițiile prevăzute de art. 33 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, precum și cerere de reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru, potrivit art. 39 alin. (1) din același act normativ.

Prin raportul privind admisibilitatea în principiu a recursului, s-a constatat că recurenta nu s-a conformat dispozițiilor instanței, în sensul că nu a făcut dovada achitării taxei judiciare de timbru stabilite prin rezoluția din 20 septembrie 2021. Raportul a fost comunicat recurentei la 21 ianuarie 2022, potrivit dovezii de înmânare aflate la dosarul de recurs.

Totodată, aceasta nu a formulat cerere de reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru, în condițiile prevăzute de art. 39 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013 sau cerere de acordare a facilităților la plata taxei de timbru, în termen de 5 zile de la primirea comunicării, conform dispozițiilor art. 33 alin. (2) din același act normativ, deși, astfel cum s-a arătat, instanța i-a pus în vedere că are această posibilitate.

De altfel, aspectul nedepunerii taxei a fost verificat și la finalizarea ședinței de judecată, moment la care s-a constatat că dovada îndeplinirii obligației nu a fost transmisă la dosarul cauzei prin registratura sau arhiva secției I civile a instanței supreme, conform referatului întocmit de grefierul de ședință.

Pentru considerentele expuse, Înalta Curte, constatând că cererea de recurs formulată de pârâta B. nu îndeplinește una dintre condițiile de formă prevăzute de art. 486 alin. (2) C. proc. civ., va anula, ca netimbrat, recursul declarat de această parte împotriva deciziei nr. 41 din 11 martie 2021, pronunțată de Curtea de Apel Galați, secția civilă.

Sursa informației: www.scj.ro.

Atașarea dovezii achitării taxei de timbru la cererea de recurs. Anularea recursului ca fiind netimbrat was last modified: noiembrie 21st, 2023 by Redacția ProLege
Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.