Cuvinte-cheie "Contestatie in anulare"

 • Contestaţia în anulare. Cale extraordinară de atac de retractare prin intermediul căreia se poate obţine, în cazuri expres şi limitativ prevăzute de lege, desfiinţarea unor hotărâri judecătoreşti pronunţate cu nesocotirea unor norme procedurale

 • Întreruperea perimării. Îndeplinirea unui act de procedură făcut în vederea judecării procesului de către partea care justifică un interes. Perimarea contestaţiei în anulare

 • Dispunerea recalificării obiectului cererii din contestaţie la executare în contestaţie în anulare. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Cazul în care recursul se respinge fără a fi cercetat în fond. Motivarea soluţiei fără a se evoca şi analiza motivele de casare

 • Cale de atac declarată împotriva unei decizii pronunţate în soluţionarea unei contestaţii în anulare. Respingerea recursului ca fiind inadmisibil

 • Exercitarea mijloacelor procesuale prin care poate fi atacată o hotărâre judecătorească în condiţiile legii, cu respectarea acesteia. Respingerea recursului declarat ca fiind inadmisibil

 • Contestaţie în anulare formulată împotriva deciziei civile pronunţată de aceeaşi instanţă în soluţionarea unui recurs. Recurs respins ca fiind inadmisibil

 • Invocarea excepţiei tardivităţii recursului și, în subsidiar, solicitarea respingerii acestuia ca nefondat. Respingerea recursului ca fiind tardiv formulat

 • Inadmisibilitate. Recurs împotriva unei hotărâri definitive pronunţată de instanţă în soluţionarea unei cereri de revizuire formulate împotriva unei hotărâri ce a soluţionat calea de atac a contestaţiei în anulare împotriva unei decizii definitive

 • Inadmisibilitate. Cale extraordinară de atac formulată împotriva unei hotărâri definitive pronunţate de instanţa de recurs

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice