Cuvinte-cheie "Contestatie in anulare"

 • Contestaţie în anulare. Solicitarea constatării incidenţei prescripţiei răspunderii penale

 • Exercitarea recursului împotriva hotărârii date în contestaţia în anulare. Recurs inadmisibil

 • Cerere privind obligarea pârâţilor la plata diferenţelor salariate rezultate prin achitarea unor sume mai mici decât cele legale sau neachitarea sporului de prevenţie de 11% din salariul de bază

 • Restabilirea calificării juridice a actelor şi faptelor deduse judecăţii. Contestație în anulare respinsă ca inadmisibilă

 • Contestaţia în anulare. Cale de atac extraordinară, de retractare, ce poate fi exercitată doar pentru motivele expres şi limitativ prevăzute de normele procedurale ce o reglementează

 • Admisibilitatea în principiu a cererii de intervenţie accesorie. Împiedicarea intervenientei de a cunoaşte termenul de judecată. Respingerea contestaței în anulare

 • Acțiune împotriva unei decizii definitive pronunţate într-o contestaţie în anulare promovată împotriva unei hotărâri date în recurs. Respingerea recursului ca inadmisibil

 • Contestaţie în anulare vizând nelegalitatea compunerii completului de judecată. Contestații în anulare respinse ca fiind nefondate

 • Termenul de prescripţie a răspunderii penale. Întreruperea cursului termenului prescripţiei răspunderii penale prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză

 • Critici privind desemnarea membrilor completului de judecată în apel. Contestație respinsă ca nefondată

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice