Cuvinte-cheie "Contestatie in anulare"

  • Critici privind neîndeplinirea condiţiilor necesare angajării răspunderii civile delictuale. Recurs respins ca nefondat

  • Motiv de recurs privitor la faptul că nu au fost calculate corect despăgubirile. Contestație în anulare respinsă ca nefondată

  • Recunoașterea unei căi de atac în situații neprevăzute de legea procesual penală. Soluție inadmisibilă în ordinea de drept

  • Cerere privind obligarea pârâților la recalcularea drepturilor de pensie, returnarea banilor reţinuţi ilegal din pensie, plata de daune morale, anularea deciziei de pensionare, plata contravalorii medicamentelor și plata cheltuielilor de judecată

  • Inadmisibilitate. Efectuarea unui act pe care legea nu îl prevede sau îl exclude sau când se încearcă exercitarea unui drept epuizat pe o altă cale procesuală ori chiar printr-un act neprocesual

  • Lipsa nejustificată a inculpatului la termenul la care au avut loc dezbaterile în apel. Respingerea contestației în anulare

  • Infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice. Contestaţia în anulare care vizează îndreptarea erorilor de procedură sau de revizuire

  • Noţiunea de „greşeală materială”. Greşeală de ordin procedural de o asemenea gravitate încât a avut drept consecinţă pronunţarea unei soluţii eronate

  • Solicitarea privind obligarea pârâtei la plata despăgubirilor băneşti, egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate, cu dobânda şi cu celelalte drepturi băneşti de care ar fi beneficiat ca salariat, la plata contribuţiilor către casa de pensii, şomaj, sănătate și repunerea părţilor în situaţia anterioară

  • Cerere de revizuire formulată împotriva unei încheieri. Contestație în anulare respinsă ca inadmisibilă