Codul de conduită pentru prevenţia şi sancţionarea xenofobiei, radicalizării şi discursului instigator la ură (OME nr. 4043/2024)

18 apr. 2024
Vizualizari: 126

Actul public în Monitorul Oficial

PreambulSumar
Ordinul ministrului educației (OME) nr. 4043/2024 privind aprobarea Codului de conduită pentru prevenția și sancționarea xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură

(M. Of. nr. 359 din 17 aprilie 2024)

În conformitate cu:

– art. 4 lit. o) din Legea învățământului superior nr. 199/2023;

În temeiul:

– art. 13 alin. (3) din H.G. nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației.

Se aprobă Codul de conduită pentru prevenția și sancționarea xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură.

 

În M. Of. nr. 359 din data de 17 aprilie 2024 s-a publicat Ordinul ministrului educației (OME) nr. 4043/2024 privind aprobarea Codului de conduită pentru prevenția și sancționarea xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură.

Vă prezentăm, în cele ce urmează, cele mai importante dispoziții din respectivul act normativ:

Art. 1

Se aprobă Codul de conduită pentru prevenția și sancționarea xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Direcția generală învățământ universitar din cadrul Ministerului Educației și instituțiile de învățământ superior implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3

(1) În conformitate cu prevederile art. 4 lit. o) din Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare, ale prezentului ordin și în baza autonomiei universitare, instituțiile de învățământ superior urmează să adopte și să implementeze codul prevăzut la art. 1 în termen de 90 de zile de la publicarea prezentului ordin.

(2) După adoptare, instituțiile de învățământ superior notifică Ministerului Educației cu privire la implementarea codului prevăzut la art. 1 și cu privire la publicarea acestuia pe pagina web proprie.

Anexă

COD DE CONDUITĂ pentru prevenția și sancționarea xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură

Structură

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

CAPITOLUL II: Aspecte privind prevenția xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură

CAPITOLUL III: Sancționarea xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură

 

Art. 1

(1) Prezentul cod reglementează cu titlu general cu privire la prevenția și sancționarea xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură în cadrul instituțiilor de învățământ superior din România.

(2) Scopul prezentului cod este de a preveni replicarea în România a evoluțiilor negative înregistrate în alte țări în urma faptelor asociate antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură și de a combate atitudinile și comportamentele care conduc la astfel de fapte.

Art. 2

(1) Xenofobia, radicalizarea și discursul instigator la ură sunt încălcări directe ale principiilor libertății, democrației, ale respectării drepturilor omului și libertăților fundamentale și ale statului de drept, principii pe care se întemeiază Uniunea Europeană și care sunt comune statelor membre.

(2) Instituțiile de învățământ superior au responsabilitatea de a asigura un mediu universitar fără stereotipuri, intoleranță și discriminare și de a stabili obiective, respectiv de a lua măsuri prin care să fie prevenite și combătute xenofobia, radicalizarea și discursul instigator la ură.

(…)

Art. 6

În spațiul universitar sunt interzise următoarele fapte:

a) promovarea simbolurilor identitare, imaginilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob;

b) promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război;

c) promovarea unor idei, simboluri sau doctrine care susțin și promovează regimuri cu caracter totalitar, antisemit, extremist, fascist, iredentist, rasist, șovinist sau xenofob, dovedite a încălca drepturile și libertățile fundamentale ale omului, cu excepția situației în care acestea sunt conținute de o disciplină/un material de studiu;

d) activitățile membrilor comunității universitare care presupun radicalizarea și promovarea discursului instigator la ură.

Art. 7

(1) Orice persoană poate sesiza comisia de etică universitară din instituția de învățământ superior cu privire la săvârșirea unei fapte prevăzute la art. 6.

(2) În cazul în care la nivelul instituției de învățământ superior se constată săvârșirea uneia/unora din faptele prevăzute la art. 6, comisia de etică universitară se autosesizează și are obligația de a analiza și soluționa sau, în cazul în care soluționarea excedă sferei de competență, de a sesiza organele abilitate ale statului, conform prevederilor legale.

Art. 8

Pe perioada desfășurării analizei sesizării/autosesizării, persoana împotriva căreia a fost formulată beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Art. 9

Instituțiile de învățământ superior încurajează desfășurarea activităților sub imperiul diversității opiniilor de natură științifică formulate în mediul academic și sprijină gândirea critică în acest context.

 

Codul de conduită pentru prevenția și sancționarea xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură (OME nr. 4043/2024) was last modified: aprilie 18th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.