Procedura de implementare a Programului IMM PLUS (OMF/OMDLPA/OMEAT/OMADR/OMCID nr. 621/1.227/1.028/129/20.637/2024)

23 apr. 2024
Vizualizari: 86
Actul public în Monitorul OficialPreambulSumar

Ordinul ministrului finanțelor (OMF), ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației (OMDLPA), ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului (OMEAT), ministrului agriculturii și dezvoltării rurale (OMADR) și al ministrului cercetării, inovării și digitalizării (OMCID) nr. 621/1.227/1.028/129/20.637/2024 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului IMM PLUS pentru componentele IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS și INNOVATION PLUS

(M. Of. nr. 373 din 19 aprilie 2024)

În temeiul:

– art. 10 alin. (4) din H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor;

– art. 12 alin. (6) din H.G. nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

– art. 10 alin. (6) din H.G. nr. 864/2023 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului;

– art. 9 alin. (5) din H.G. nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din H.G. nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor;

– art. 12 alin. (3) din H.G. nr. 371/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării;

– art. 3 din O.U.G. nr. 18/2024 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS.

Se aprobă Procedura de implementare a Programului IMM PLUS pentru componentele IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS și INNOVATION PLUS.

 

În M. Of. nr. 373 din data de 19 aprilie 2024 a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor (OMF), ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației (OMDLPA), ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului (OMEAT), ministrului agriculturii și dezvoltării rurale (OMADR) și al ministrului cercetării, inovării și digitalizării (OMCID) nr. 621/1.227/1.028/129/20.637/2024 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului IMM PLUS pentru componentele IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS și INNOVATION PLUS.

Redăm, în continuare, cele mai importante dispoziții din acest act normativ.

Art. 1

Se aprobă Procedura de implementare a Programului IMM PLUS pentru componentele IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS și INNOVATION PLUS, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

_______

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.

Art. 2

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

În termen de 7 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, instituțiile de credit transmit Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii – S.A. – IFN (F.N.G.C.I.M.M.), Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN – S.A. (F.G.C.R.) sau Fondului Român de Contragarantare – S.A. (F.R.C.), după caz, cererile de înscriere în program, precum și solicitările de alocare de plafoane de garantare în funcție de nivelul estimat al finanțărilor pe care le vor acorda până la 30 iunie 2024 inclusiv, în cadrul componentelor Programului IMM PLUS, precum și nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanțărilor în cadrul componentelor programului, cu încadrarea în limitele prevăzute la art. 10 lit. a) din procedură.

Art. 3

În termen de 15 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin, instituțiile de credit participante în cadrul programului transmit F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, o declarație pe propria răspundere semnată și asumată de reprezentanții legali ai acestora, care conține angajamentul de respectare a încadrării costului creditului garantat de stat în rata dobânzii specifică componentelor programului.

 

Procedura de implementare a Programului IMM PLUS (OMF/OMDLPA/OMEAT/OMADR/OMCID nr. 621/1.227/1.028/129/20.637/2024) was last modified: aprilie 22nd, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.