Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz – modificări (Legea nr. 110/2024)

23 apr. 2024
Vizualizari: 71

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz

(M. Of. nr. 554 din 27 iulie 2015, cu modif. și compl. ult.)

Legea nr. 110/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz

(M. Of. nr. 374 din 22 aprilie 2024)

– introduce: art. 13 alin. (3^1), art. 21 lit. i),

– modifică: art. 21 lit. g),

– abrogă: la anexa nr. 2 pct. 2, lit. i) și j).

 

În M. Of. nr. 374 din data de 22 aprilie 2024 s-a publicat OPANAF nr. 779/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul declarării impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale.

Redăm, în cele ce urmează, cele mai importante modificări aduse respectivului act normativ.

Art. 13 alin. (3^1)

Noua reglementare

La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:

„(3^1) Operatorii economici autorizați să desfășoare activități de colectare, tratare, colectare și tratare sau operatorii economici autorizați să desfășoare activități de dezmembrare, după caz, a vehiculelor scoase din uz sunt obligați să semnalizeze activitatea pe care o desfășoară, prin indicarea pe panouri montate în zone cu vizibilitate bună a elementelor de identificare corespunzătoare activității. De asemenea, operatorii sunt obligați la montarea unor panouri care au ca scop împrejmuirea locației pentru protejarea din punct de vedere estetic a zonei, prevenirea propagării zgomotelor, precum și pentru prevenirea accesului persoanelor neautorizate”.

Art. 21 lit. g)

Vechea reglementare

„Art. 21

Încălcarea prevederilor dispozițiilor prezentei legi constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni, și se sancționează după cum urmează:

g) cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru persoanele fizice, și de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoanele juridice, în cazul nerespectării de către operatorii economici care efectuează operațiuni de colectare, colectare și tratare, tratare, de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz a obligațiilor prevăzute la art. 13 alin. (1)-(7), precum și a cerințelor minime prevăzute în anexa nr. 2;”

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Noua reglementare

La articolul 21, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:

„g) cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru persoanele fizice, și de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoanele juridice, în cazul nerespectării de către operatorii economici care efectuează operațiuni de colectare, colectare și tratare, tratare, de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz a obligațiilor prevăzute la art. 13 alin. (1)-(3) și (4)-(7), precum și a cerințelor minime prevăzute în anexa nr. 2;”.

Art. 21 lit. h)

Noua reglementare

La articolul 21, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

„i) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, în cazul nerespectării de către operatorii economici care desfășoară activități de colectare, tratare, colectare și tratare sau operatorii economici autorizați să desfășoare activități de dezmembrare, după caz, a vehiculelor a obligațiilor prevăzute la art. 13 alin. (3^1)”.

 

Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz – modificări (Legea nr. 110/2024) was last modified: aprilie 23rd, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.