Aplicarea pedepsei în alte limite decât cele prevăzute de lege, ca urmare a stabilirii de către instanţa de apel a duratei obligaţiei instituită în sarcina condamnatului. Reducerea perioadei în care condamnatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, de la 90 de zile, la 60 de zile

23 apr. 2024
Vizualizari: 120
 • NCP: art. 83 alin. (1)
 • NCP: art. 84
 • NCP: art. 85 alin. (1)
 • NCPP: art. 275 alin. (3)
 • NCPP: art. 336 alin. (1)
 • NCPP: art. 396 alin. (10)
 • NCPP: art. 404 alin. (3)
 • NCPP: art. 433
 • NCPP: art. 438 alin. (1) pct. 12
 • NCPP: art. 442 - 444
 • NCPP: art. 447
 • NCPP: art. 448 alin. (1) pct. 2 lit. a)

Prin sentința penală nr. 16 din data de 18 februarie 2022 pronunțată în dosarul nr. x/2021, Judecătoria Târnăveni, în temeiul art. 396 alin. (1), (2) și 10 din C. proc. pen., l-a condamnat pe inculpatul A. la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, prevăzută și pedepsită de art. 336 alin. (1) din C. pen.

Totodată, în temeiul art. 91 alin. (1) din C. pen., a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani, stabilit conform art. 92 alin. (1) din C. pen., care începe să curgă de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 36/RC din 17 ianuarie 2023)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Analizând recursul în casație formulat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș, prin prisma cazului de casare prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 12 din C. proc. pen., în conformitate cu dispozițiile art. 442 – 444 din C. proc. pen., Înalta Curte apreciază că acesta este întemeiat, pentru următoarele considerente:

Potrivit dispozițiilor art. 433 din C. proc. pen., în calea extraordinară a recursului în casație, Înalta Curte de Casație și Justiție este obligată să verifice, în condițiile legii, conformitatea hotărârii atacate cu regulile de drept aplicabile, iar, conform art. 447 din C. proc. pen., prin intermediul său se analizează exclusiv legalitatea deciziei.

Așadar, recursul în casație este o cale extraordinară de atac, prin intermediul căreia sunt supuse examinării hotărâri definitive care au intrat în autoritatea de lucru judecat, însă, numai în cazuri anume prevăzute de lege și doar pentru motive de nelegalitate. Instanța de casare nu judecă procesul propriu-zis, respectiv litigiul care are ca temei juridic cauza penală, ci exclusiv dacă, din punct de vedere al dreptului, hotărârea atacată este corespunzătoare. Drept urmare, chestiunile de fapt analizate de instanța de fond și, respectiv, cea de apel, intră în puterea lucrului judecat și excedează cenzurii instanței învestită cu judecarea recursului în casație.

Prin limitarea cazurilor în care poate fi promovată, această cale extraordinară de atac tinde să asigure echilibrul între principiul legalității și principiul respectării autorității de lucru judecat, legalitatea hotărârilor definitive putând fi verificată doar pentru motivele expres și limitativ prevăzute de norma procesual penală, fără ca pe calea recursului în casație să poată fi invocate și, corespunzător, să poată fi analizate de către Înalta Curte de Casație și Justiție orice încălcări ale legii, ci numai acelea pe care legiuitorul le-a apreciat ca fiind importante.

Totodată, conform dispozițiilor art. 438 alin. (1) pct. 12 din C. proc. pen. invocate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș, hotărârile sunt supuse casării când „s-au aplicat pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege”, motivul de recurs fiind incident în situația în care pedeapsa stabilită și aplicată este nelegală, excluzându-se criticile privind greșita individualizare a acesteia. Prin expresia „pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege” legiuitorul a avut în vedere limitele de pedeapsă ce sunt reglementate de textul de lege în raport cu încadrarea juridică dată faptei și cauzele de atenuare sau agravare a pedepsei a căror incidență a fost stabilită de instanța de fond și/sau apel, dând acestei sintagme o interpretare mai largă decât cea din cuprinsul art. 187 din C. pen.

În jurisprudența recentă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, delimitându-se sfera de aplicabilitate a cazului de recurs în casație prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen., s-a statuat că acesta vizează nu doar erori de drept produse urmare a stabilirii unei pedepse neprevăzute de legea penală sau cu o durată superioară ori inferioară limitelor legale speciale, ci și regimul sancționator în totalitate, respectiv pedepse principale, complementare sau accesorii și modalitatea de individualizare a aplicării sau a executării pedepsei prevăzute de lege pentru infracțiunea reținută (Decizia penală nr. 543/RC/14 decembrie 2016 pronunțată în dosarul nr. x/2016).

Verificând actele dosarului din perspectiva criticilor formulate de Ministerul Public, Înalta Curte constată că, inculpatul A. a fost condamnat, în apel, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului prevăzută de art. 336 alin. (1) din C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art. 396 alin. (10) din C. proc. pen. la o pedeapsă de 1 an închisoare.

În baza art. 83 alin. (1) din C. pen. s-a amânat aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere stabilit în condițiile art. 84 din C. pen., de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

Totodată, curtea de apel, în aplicarea dispozițiilor art. 85 alin. (1) din C. pen. a stabilit în sarcina condamnatului măsurile de supraveghere și obligațiile pe care trebuie să le respecte pe durata termenului de supraveghere, și, în baza art. 404 alin. (3) din C. proc. pen. coroborat cu art. 85 alin. (2) din C. pen. pe parcursul termenului de supraveghere, s-a dispus ca acesta să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Primăriei mun. Târnăveni sau în cadrul Primăriei com. Mica pe o perioadă de 90 de zile lucrătoare.

Stabilind durata obligației instituită în sarcina condamnatului A. constând în prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității pe parcursul termenului de supraveghere, peste limita maximă prevăzută de art. 85 alin. (2) lit. b) din C. pen., Înalta Curte constată că instanța de apel a pronunțat o hotărâre nelegală.

În consecință, Înalta Curte constată incidența cazului de casare prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 din C. proc. pen., întrucât în cauză s-a aplicat pedeapsa în alte limite decât cele prevăzute de lege, ca urmare a stabilirii de către instanța de apel a duratei obligației instituită în sarcina condamnatului, peste limita maximă prevăzută de art. 85 alin. (2) lit. b) din C. pen., astfel că va dispune înlăturarea greșitei aplicări a legii, în sensul că va reduce de la 90 de zile, la 60 de zile perioada în care condamnatul A. va presta o muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Primăriei mun. Târnăveni sau în cadrul Primăriei com. Mica.

Față de aceste considerente, în temeiul art. 448 alin. (1) pct. 2 lit. a) din C. proc. pen., Înalta Curte va admite recursul în casație declarat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș împotriva deciziei penale nr. 367/A din data de 22 iunie 2022 pronunțată de Curtea de Apel Târgu Mureș, secția penală și pentru cauze cu minori și de familie.

Va casa, în parte, decizia penală atacată numai în ceea ce privește durata obligației stabilită în sarcina inculpatului A. constând în prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității pe parcursul termenului de supraveghere și, în rejudecare:

Va reducere de la 90 de zile, la 60 zile perioada în care condamnatul A. va presta o muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Primăriei mun. Târnăveni sau în cadrul Primăriei com. Mica.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Va menține celelalte dispoziții ale deciziei recurate.

În temeiul art. 275 alin. (3) din C. proc. pen., cheltuielile judiciare ocazionate cu judecarea recursului în casație rămân în sarcina statului.

În temeiul art. 275 alin. (6) din C. proc. pen., onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru intimatul inculpat, în sumă de 680 RON, rămâne în sarcina statului și se plătește din fondurile Ministerului Justiției.

Sursa informației: www.scj.ro.

Aplicarea pedepsei în alte limite decât cele prevăzute de lege, ca urmare a stabilirii de către instanța de apel a duratei obligației instituită în sarcina condamnatului. Reducerea perioadei în care condamnatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității, de la 90 de zile, la 60 de zile was last modified: aprilie 23rd, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.