Cuvinte-cheie "autoritate de lucru judecat"

 • Criticarea hotărârii recurate din perspectiva faptului că nu s-au reţinut dispoziţiile privitoare la situaţiile care pot constitui circumstanţe atenuante judiciare. Respingerea recursului în casație ca fiind nefondat

 • Motivarea contradictorie a respingerii criticilor din apel vizând inadmisibilitatea şi lipsa de interes în promovarea acţiunii reclamantei. Recurs respins ca nefondat

 • Susțineri privind stabilirea pedepsei în afara limitelor legale ca urmare a recunoaşterii învinuirii. Respingerea recursului ca fiind nefondat

 • Contestaţie împotriva deciziei de concediere. Solicitare privind reintegrarea în postul deţinut anterior şi obligarea intimatei la plata tuturor drepturilor salariale aferente perioadei cuprinse între data concedierii şi până la data reintegrării efective

 • Contractul de vânzare-cumpărare. Măsuri reparatorii în echivalent și obligaţia de demarare a procedurilor legale în vigoare pentru acordarea acestora

 • Infracţiunea de aderare la un grup infracţional. Critici privind neîntrunirea condiţiilor de tipicitate subiectivă a infracţiunilor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului

 • Critici privind neîndeplinirea condiţiilor necesare angajării răspunderii civile delictuale. Recurs respins ca nefondat

 • Invocarea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive şi excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în garanţie. Inadmisibilitatea recursurilor declarate

 • Cerere de chemare în judecată privind suspendarea contractului de finanţare până la finalizarea cercetărilor penale. Respingerea cererii de revizuire

 • Obligativitatea instanţelor de a proceda la un examen efectiv al tuturor observaţiilor şi argumentelor prezentate de părţi şi de a motiva hotărârea pronunţată prin prisma acestor elemente. Respectarea garanţiilor impuse privind dreptul părţilor la un proces echitabil

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice