Cuvinte-cheie "autoritate de lucru judecat"

 • Infracțiunea de viol. Transferarea condamnatului în vederea continuării executării pedepsei de 10 ani închisoare într-un penitenciar din România

 • Infracţiuni de ucidere din culpă, furt calificat și constituirea unui grup infracțional organizat. Dispunerea transferării persoanei condamnate şi continuarea executării pedepsei recunoscute într-un penitenciar din România

 • Revizuirea. Mijloc procesual prin folosirea căruia pot fi înlăturate erorile judiciare, erori determinate de necunoaşterea, de către instanţele care au soluţionat cauza, a unor împrejurări de care depindea adoptarea unei hotărâri conforme cu adevărul

 • Descoperirea unor împrejurări care, dacă erau cunoscute în momentul pronunţării hotărârii, ar fi condus la luarea altor măsuri împotriva făptuitorului ori ca urmare a unor împrejurări intervenite după ce hotărârea a rămas definitivă

 • Verificarea validității şi priorității titlurilor de proprietate nedesființate. Stabilirea titularului căruia i se cuvine exerciţiul tuturor prerogativelor dreptului

 • Infracţiunea de acţiuni împotriva ordinii constituţionale. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Partaj judiciar. Stabilirea unei suprafeţe mai mici a bunului în condiţiile în care nu au existat acte de înstrăinare. Recurs respins ca nefondat

 • Respingerea contestaţiei împotriva executării hotărârii penale. Motive invocate ce nu pot fi subsumate unei cauze de micşorare a pedepsei

 • Infracţiuni de ameninţare și cruzime asupra animalelor. Susţineri privind lipsa vinovăției în săvârşirea faptelor imputate. Contestație la executare respinsă ca nefondată

 • Criticarea hotărârii recurate din perspectiva faptului că nu s-au reţinut dispoziţiile privitoare la situaţiile care pot constitui circumstanţe atenuante judiciare. Respingerea recursului în casație ca fiind nefondat

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice