Aderarea Inspecţiei Judiciare la Reţeaua Europeană a Serviciilor de Inspecţie Judiciară – RESIJ (Legea nr. 111/2024)

23 apr. 2024
Vizualizari: 86

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar
Legea nr. 111/2024 pentru aderarea Inspecției Judiciare la Rețeaua Europeană a Serviciilor de Inspecție Judiciară (R.E.S.I.J.) și pentru aprobarea plății cotizației anuale la aceasta, precum și pentru completarea O.G. nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte

(M. Of. nr. 374 din 22 aprilie 2024)

Se aprobă aderarea Inspecției Judiciare la Rețeaua Europeană a Serviciilor de Inspecție Judiciară și a plății cotizației anuale la aceasta.

Se completează O.G. nr. 41/1994 după cum urmează:

– se introduce: la anexa nr. 1 punctul II, pct. 101; la anexa nr. 2.2, un nou subcapitol.

 

În M. Of. nr. 374 din data de 22 aprilie 2024 s-a publicat Legea nr. 111/2024 pentru aderarea Inspecției Judiciare la Rețeaua Europeană a Serviciilor de Inspecție Judiciară (R.E.S.I.J.) și pentru aprobarea plății cotizației anuale la aceasta, precum și pentru completarea O.G. nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte.

Redăm, în cele ce urmează, prevederile acestei Legi.

Art. 1

(1) Se aprobă aderarea Inspecției Judiciare, ca membru cu drepturi și obligații depline, la Rețeaua Europeană a Serviciilor de Inspecție Judiciară, denumită în continuare R.E.S.I.J.

(2) Începând cu anul 2024, se aprobă plata cotizației anuale de participare a Inspecției Judiciare, ca membru cu drepturi și obligații depline, la R.E.S.I.J., în limita echivalentului în lei al sumei de 5.000 euro/an. În cazul în care nivelul cotizației prevăzute anterior este modificat prin hotărâre a Adunării Generale a R.E.S.I.J., plata cotizației anuale se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în limita echivalentului în lei al sumei stabilite.

(3) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (2) se calculează pe baza cursului oficial de schimb euro/leu al Băncii Naționale a României valabil la data efectuării plății.

(4) Contravaloarea în lei a sumei prevăzute la alin. (2) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Consiliului Superior al Magistraturii, pentru Inspecția Judiciară.

Art. 2

Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 punctul II „Organizațiile internaționale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor date de conducerea ministerelor și a altor instituții centrale”, după numărul curent 100 se introduce un nou număr curent, nr. crt. 101, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.Denumirea organizațieiSediulAnul înființăriiAnul aderării RomânieiInstituția română care coordonează relațiile cu organizația internațională respectivăExplicații
0123456
101.Rețeaua Europeană a Serviciilor de Inspecție Judiciară (R.E.S.I.J.)Bruxelles20192019Inspecția JudiciarăÎn cadrul acestui organism, Inspecția Judiciară din România are calitatea de «membru titular».

 

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

2. La anexa nr. 2.2 „Cotizații la alte organisme internaționale”, după ultimul subcapitol „Ministerul Energiei” se introduce un nou subcapitol, cu următorul cuprins:

Inspecția Judiciară

1.Rețeaua Europeană a Serviciilor de Inspecție Judiciară (R.E.S.I.J.)euro5.000

 

Aderarea Inspecției Judiciare la Rețeaua Europeană a Serviciilor de Inspecție Judiciară – RESIJ (Legea nr. 111/2024) was last modified: aprilie 23rd, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.