Cod fiscal. Norme

8 ian. 2024
Vizualizari: 407

Hotărârea Guvernului nr. 1336/2023 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (Monitorul Oficial nr. 1193/ 29 decembrie 2023)

Intrare în vigoare: 1 ianuarie 2024, cu excepțiile menționate în text

Prin H.G. nr. 1336/2023 se modifică normele metodologice aferente titlului IV (Impozit pe venit), titlului VII (TVA) și titlului VIII (Accize), după cum urmează:

1. Impozit pe venit

1.1. Venituri din transferul proprietăților imobiliare. Cu referire la transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, au fost stabilite următoarele:

a) calitatea de contribuabil în cazul constituirii sau transmiterii dezmembrămintelor dreptului de proprietate cu titlu gratuit, revine dobânditorului dezmembrămintelor dacă acesta este contribuabil conform titlului IV C. fisc.

b) prevederi referitoare la determinarea perioadei de deținere (această perioadă începe să curgă de la data dobândirii dreptului de proprietate) și la modalitatea de calcul a datei dobândirii, pentru stabilirea cotei de impozit aplicabile.

c) nu se datorează impozit la notarea posesiei de fapt în cartea funciară în cadrul procesului de înregistrare sistematică sau sporadică și al intabulării ulterioare a dreptului de proprietate ca efect al notării posesiei de fapt, conform Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996.

d) modalitatea de determinare a impozitului la transmiterea dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia: în funcție de perioada de deținere a proprietății și de valoarea declarată de părți/valoarea stabilită prin studiul de piață. Se elimină din calcul plafonul neimpozabil de 450.000 lei care nu se mai regăsește în Codul fiscal.

[n.n. toate aceste prevederi intră în vigoare la 29 decembrie 2023].

2. Taxa pe valoarea adăugată

Sunt actualizate prevederile normelor ca urmare a modificărilor aduse listei produselor care beneficiază de cote reduse sau scutiri de TVA.

2.1. Cote reduse produse alimentare. Cota redusă de 9% nu se aplică pentru:

a) alimente cu zahăr adăugat al căror conținut total de zahăr este de minimum 10 g/100 g produs, cu excepția laptelui praf pentru nou-născuți, sugari și copii de vârstă mică, cozonacului și biscuiților;

b) băuturi, oțet comestibil și înlocuitori obținuți din acid acetic încadrate la codul NC 2202.

Pentru livrarea, importul sau achiziția intracomunitară a acestor alimente nu se aplică cota redusă.

2.2. Cota redusă pentru livrarea de locuințe noi. Se introduc prevederi referitoare la cota redusă de 9% pentru livrarea de locuințe ca parte a politicii sociale (potrivit prevederilor Legii nr. 296/2023).

2.3. Înregistrare în scop de TVA la înființare. În cazul persoanelor impozabile care solicită odată cu înregistrarea în Registrul comerțului și înregistrarea în scopuri de TVA, înregistrarea se consideră valabilă începând cu data înregistrării persoanei impozabile în Registrul comerțului.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

2.4. Suspendarea anulării codului de TVA. În cazul suspendării executării deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, dispusă de instanțele de judecată în baza prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, toate efectele deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA sunt suspendate până la încetarea acesteia. Pe perioada suspendării, organul fiscal va înregistra în scopuri de TVA persoana impozabilă.

2.5. Dispoziții tranzitorii. Pentru cererile de înregistrare în scop de TVA, depuse în anul 2023 la ONRC, a fost introdus un termen de 60 de zile pentru ridicarea acestora, în caz contrar urmând să se anuleze codul de TVA. Pentru cererile depuse în anul 2023, înregistrarea în scop de TVA va fi considerată valabilă începând cu data comunicării certificatului de înregistrare în scop de TVA.

3. Accize

3.1. Accize băuturi nealcoolice. Au fost precizate băuturile nealcoolice (identificate sub forma codurilor NC) care intră sub incidența accizelor de la 1 ianuarie 2024. Sunt excluse băuturile nealcoolice preparate pe loc, cele la care consumatorul decide cantitatea de zahăr care se adaugă în acestea precum și produsele care nu pot fi consumate ca atare, respectiv ca băuturi.

3.2. Accize produse destinate inhalării fără ardere (cu sau fără conținut de tutun). În cazul amestecurilor din aceste produse, cu accize diferite, cuantumul accizelor datorate reprezintă suma dintre accizele datorate pentru fiecare componentă în parte. În mod similar se determină acciza datorată, dacă aceste produse sunt în amestec cu produsele din tutun supuse accizelor armonizate.

3.3. Formulare. A fost aprobat modelele Cererii de autorizare si Notificării care trebuie transmise autorității vamale de către plătitorii care trebuie transmise autorității vamale de către plătitorii de accize pentru produsele menționate mai sus.

 

Cod fiscal. Norme was last modified: ianuarie 8th, 2024 by Emilian Duca

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: