Anulare obligații fiscale

30 iun. 2023
Vizualizari: 540

Ordinul președintelui ANAF nr. 906/2023 privind aprobarea Procedurii pentru anularea obligațiilor fiscale ce pot face obiectul anularii prevăzute de Legea nr. 43/2023 pentru anularea unor obligații fiscale, cuprinse în lista întocmită și transmisă de către structura de control, precum și modalitățile de restituire a acestora (M. Of. nr. 586/28 iunie 2023)

Intrare în vigoare: 28 iunie 2023

1. Prin acest ordin se aprobă:

a) Procedura privind întocmirea și transmiterea de către structura de control fiscal a listei cu obligațiile fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de Legea nr. 43/2023 pentru anularea unor obligații fiscale.

b) Procedura pentru anularea obligațiilor fiscale ce pot face obiectul anularii prevăzute de Legea nr. 43/2023 pentru anularea unor obligații fiscale, precum și modalitățile de restituire a acestora.

c) Modelul formularelor:

– „Decizie de anulare a obligațiilor fiscale prevăzute de Legea nr. 43/2023”.

– „Cerere de anulare a obligațiilor fiscale prevăzute de Legea nr. 43/2023”.

– „Decizie de respingere a cererii de anulare a obligațiilor fiscale prevăzute de Legea nr. 43/2023”.

– „Cerere de restituire a obligațiilor fiscale prevăzute de Legea nr. 43/2023”.

2. Procedurile interne aprobate prin acest ordin vizează modalitatea de identificare a contribuabililor, obligațiile
fiscale ce pot face obiectul Legii nr. 43/2023, modalitatea de anulare a acestora și modalitățile de restituire a sumelor. Conform procedurilor menționate mai sus, organele de control emitente ale deciziilor de impunere stabilesc sumele ce fac obiectul anulării, conform Legii nr. 43/2023 care vor fi cuprinse, alături de elementele de identificare ale contribuabililor, într-o listă ce va fi transmisă compartimentului de specialitate din cadrul organului fiscal în vederea emiterii Deciziei de anulare a obligațiilor fiscale și restituirea sumelor.

Notă:

Prin Legea nr. 43/2023, se anulează diferențele de obligații fiscale principale și obligațiile fiscale accesorii aferente, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului, ca urmare a reîncadrării din categoria veniturilor din alte surse în categoria veniturilor din salarii și asimilate salariilor, a veniturilor din tichete cadou obținute de către persoanele fizice de la alte persoane decât angajatorii, pentru perioadele fiscale de la intrarea în vigoare a:

– Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă (26 mai 2006 – 1 ianuarie 2019) și, respectiv,

– Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare (de la 1 ianuarie 2019), și până la 31 decembrie 2020 inclusiv, și neachitate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 43/2023 (27 februarie 2023).

Anularea se aplică inclusiv în situația în care tichetele cadou au fost acordate de către plătitorul de venit către angajatorul persoanelor fizice pentru a le distribui angajaților acestora în numele plătitorului de venit.

Anulare obligații fiscale was last modified: iunie 30th, 2023 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: