Modificare Cod fiscal

18 apr. 2024
Vizualizari: 127

Ordonanță de urgență nr. 34/2024 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă—nou-născut defavorizate cu tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile pentru nou-născuți, pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și prorogarea unui termen (M. Of. nr. 347/12 aprilie 2024)

Intrare în vigoare: 12 aprilie 2024

Prin această ordonanță de urgență se modifică unele prevederi ale Titlului V – Contribuții sociale obligatorii, din Codul fiscal, referitoare la plata contribuției de asigurări sociale (CASS), pentru indemnizațiile de concedii medicale:

1. Se datorează CASS în cazul indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aferente concediilor medicale pentru codurile de indemnizație 01, 07 și 10, prevăzute în Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate și din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale. Prevederile de mai sus se aplică și pentru indemnizațiile aferente concediilor medicale a căror perioadă de acordare încetează după data de 12 aprilie 2024 (concedii în curs).

2. Sunt exceptate de la plata CASS persoanele aflate în concedii medicale, în baza O.U.G. nr. 158/2005, pentru indemnizațiile aferente certificatelor medicale și care nu sunt cuprinse în categoriile de venituri supuse acestei contribuții (prevăzute la pct. 1 de mai sus).

 

Modificare Cod fiscal was last modified: aprilie 20th, 2024 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: