Formularul 112

15 dec. 2023
Vizualizari: 351

Ordinul președintelui ANAF, al președintelui Casei Naționale de Pensii Publice, al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 1.994/880/1.181/4.594/2023 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” (Monitorul Oficial nr. 1112/11 decembrie 2023)

Intrare în vigoare: 11 decembrie 2023

Se aplică începând cu veniturile aferente lunii noiembrie 2023.

În urma modificărilor aduse Codului fiscal prin Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung (art. III, pct. 8,9,10,16-19,23,35) și a Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic, se modifică formularul 112 astfel:

1. Nomenclatorul „Creanțe fiscale”:

• se introduce CAS datorată de către persoanele fizice care beneficiază de facilitățile pentru veniturile realizate din activitatea de creare de programe pentru calculator (art. 60 pct. 2 Cod fiscal).

• în cazul angajatorilor și persoanelor fizice salariate care desfășoară activități în sectorul construcții, în sectorul agricol/industria alimentară, se elimină pozițiile privind contribuția asiguratorie pentru muncă, CAS și CASS.

• se elimină CASS datorată de persoanele fizice, pensionari, care realizează venituri din pensii, pentru partea de venituri care depășește suma lunară de 4.000 lei.

• se introduc impozitul pe venit și CAS datorată de persoanele fizice care realizează venituri din desfășurarea activităților casnice.

2. Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului”:

• se introduce tipul de asigurat „Persoane fizice care realizează venituri din desfășurarea activităților casnice”.

3. Nomenclatorul „Tip asigurat”:

• se introduce tipului de asigurat „Salariat care desfășoară activități de creare de programe pentru calculator care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct.2 din Codul fiscal”.

• se elimină pozițiile 1.11, 1.11.1, 1.12, ca urmare a încetării aplicabilității prevederilor O.U.G. nr. 132/2020 și O.U.G. nr. 36/2022.

4. „Anexa asigurat”:

• se introduce o căsuță care se bifează în situația în care asiguratul este salariat, cetățean străin sau apatrid aflat în situații deosebite, provenit din zona conflictului armat din Ucraina;

• se introduc două rânduri referitoare la numărul de zile lucrate în România, respectiv în afara României (la secțiunile A.1 și B.4.1,);

• se introduc informații privind baza de calcul și CAS aferentă veniturilor realizate de persoanele fizice care desfășoară activități casnice potrivit Legii nr. 111/2022, precum și privind contravaloarea tichetelor de activități casnice acordate angajaților (la secțiunile C și E.3)

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

• se restructurează secțiunea E.3. prin declararea distinctă a veniturilor neimpozabile prevăzute la art. 76 alin. (4) din Codul fiscal, respectiv a veniturilor care sunt neimpozabile în limita plafonului lunar prevăzut la art. 76 alin. (4^1) C. fisc. (33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat).

Prevederile ordinului se aplică începând cu veniturile aferente lunii noiembrie 2023, cu termen de declarare a obligațiilor până la data de 21 decembrie 2023.

 

Formularul 112 was last modified: decembrie 15th, 2023 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: