Raportare contabilă la 30 iunie 2019

24 iul. 2019
Vizualizari: 1328

OMFP nr. 2.493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor prevederi contabile (M. Of nr. 596/19.07.2019; intrare în vigoare: 9 iulie 2019, cu unele excepții)

I. Prin OMFP nr. 2.493/2019 a fost aprobat Sistemul de raportare contabilă la data de 30 iunie 2019 pentru operatorii economici.

1.1. Sistemul de raportare se aplică de către:

– entitățile cărora le sunt incidente prevederile OMFP nr. 1.802/2014 referitoare la Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, și care au înregistrat o cifră de afaceri, în exercițiul financiar precedent, mai mare de 220.000 lei;

– entitățile cărora le sunt incidente prevederile OMFP nr. 2.844/2016 referitoare la Reglementările contabile conform cu Standardele internaționale de Raportare Financiară, și care au înregistrat o cifră de afaceri, în exercițiul financiar precedent, mai mare de 220.000 lei;

– subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, indiferent de exercițiul financiar ales;

– operatorii economici care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;

– sediile permanente din România ale unor persoane juridice cu sediul în străinătate. În cazul mai multor sedii permanente ale persoanei juridice, situațiile financiare anuale și raportările contabile cerute de legea contabilității se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale.

– entitățile autorizate și supravegheate de BNR, respectiv ASF.

1.2. Nu întocmesc raportări contabile la data de 30 iunie 2019:

– entitățile care NU au desfășurat activitate de la data înființării până la 30 iunie 2019;

– entitățile care au înregistrat o cifră de afaceri, în exercițiul financiar precedent, mai mica de 220.000 lei;

– entitățile aflate în inactivitate temporară în întreg semestrul I 2019;

– entitățile înființate în anul 2019;

– persoanele juridice aflate în lichidare.

1.3. Raportările contabile pot fi depuse:

a) în format hârtie și în format electronic, la registratura unităților teritoriale ale MFP sau la oficiile poștale, prin scrisoare cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu raportările listate; sau

b) numai în format electronic, utilizând portalul www.eguvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unitățile teritoriale ale MFP constă într-un fișier .pdf, având atașat un fișier .xml. Formatul electronic se obține cu ajutorul programului de asistență elaborat de MFP și poate fi descărcat la adresa www.anaf.ro.

Completarea datelor de identificare, datelor privind încadrarea corectă în forma de proprietate și codul unic de înregistrare se face fără a folosi prescurtări sau inițiale care ar putea conduce la imposibilitatea identificării entității și considerarea ca nedepusă a raportării.

1.4. Termenul de depunere a raportărilor contabile la 30 iunie 2018 este 14 august 2019. Nedepunerea raportărilor contabile anuale la 30 iunie 2019 se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991.

II. Acest ordin abrogă OMFP nr. 2.531/2018 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile.

III. De asemenea, prin acest ordin se aduc modificări: OMFP nr. 1.802/2014 (Reglementările contabile armonizate), OMFP nr. 2.844/2016 (Reglementările contabile conforme IFRS), OMFP nr. 3.103/2017 (Reglementări contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial) cu privire la introducerea unor conturi noi și la funcțiunea acestora:

490 „Ajustări pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor” (P), 4901 „Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente cumpărărilor de bunuri de natura stocurilor” (P), 4902 „Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente prestărilor de servicii” (P), 4903 „Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente imobilizărilor corporale” (P), 4904 „Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente imobilizărilor necorporale” (P),

– 6818 „Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor”; și

– 7818 „Venituri din ajustări pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor”.

Prevederile de la pct. III se aplică începând cu situațiile financiare ale exercițiului financiar al anului 2019.

Raportare contabilă la 30 iunie 2019 was last modified: iulie 23rd, 2019 by Alina Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:
Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris: