Indemnizații de delegare/detașare

30 mart. 2023
4.728 views

Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.235/2023 pentru actualizarea cuantumului indemnizației de delegare/detașare și a cuantumului alocației de cazare prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului (Monitorul Oficial nr. 261/29 martie 2023)

Intrare în vigoare: 29 martie 2023

OMF nr. 1.235/2023 actualizează cuantumul indemnizației de delegare/detașare, precum și cel al alocației de cazare pentru personalul din instituțiile și autoritățile publice.

Astfel, începând cu data de 1 aprilie 2023:

– cuantumul indemnizației de delegare/detașare se majorează la 23 lei/zi (de la 20 lei/zi).

– cuantumul alocației de cazare se majorează la 265 lei/zi (de la 230 lei/zi).

Cuantumul indemnizației de delegare/detașare este luat în considerare la determinarea plafonului deductibil al diurnei acordată angajaților pe perioada deplasării în interes de serviciu, în țară, care devine 57,5 lei/zi (față de 50 lei în prezent).

Notă: În urma modificărilor aduse Codului fiscal prin Legea nr. 72/2022, începând cu veniturile lunii mai 2022, diurnele se plafonează la nivelul a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat și sunt neimpozabile, conform art. 76 alin. (2) lit. k) Cod fiscal în limita a:

(i) în țară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităților și instituțiilor publice, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat (= 57,5 lei/zi);

(ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat.

Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat se calculează prin raportarea celor 3 salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada de delegare/detașare/desfășurare a activității în altă localitate, în țară sau în străinătate.

 

Indemnizații de delegare/detașare was last modified: martie 30th, 2023 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: