Formulare fiscale – 112

14 feb. 2023
Vizualizari: 461

Ordinul președintelui ANAF, președintelui Casei Naționale de Pensii Publice președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 165/7/1.72/456/2023 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (Monitorul Oficial nr. 119/10 februarie 2023)

Intrare în vigoare: 10 ianuarie 2023

Având în vedere prevederile: O.U.G. nr. 168/2022 (prin care s-au adus modificări regimului fiscal aplicabil veniturilor din salarii și asimilate salariilor), O.U.G. nr. 67/2022 (prin care încetează aplicarea măsurii 200 lei în plus la salariul minim), Legii nr. 351/2022 (prin care se introduc noi condiții de muncă), Legii nr. 34/2023 (prin care se introduc noi deduceri la calculul impozitului pe venitul din salarii) și abrogarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, se modifică formularul (112) astfel:

1. Nomenclatorul „Tip asigurat”, se introduc noi poziții:

– Salariat care desfășoară activitate în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă/raport de serviciu, după caz, beneficiar al măsurii „200 de lei din salariul minim, sumă netaxabilă”,

– Salariat care desfășoară activitate în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă, beneficiar al măsurii „200 de lei din salariul minim, sumă netaxabilă”,

– Salariat care desfășoară activitatea în sectorul agricol și în industria alimentară, beneficiar al măsurii ”200 de lei din salariul minim, sumă netaxabilă”.

Se elimină pozițiile:

– Salariat care desfășoară activitate în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă, beneficiar al măsurii „200 de lei în plus pentru salariul minim”

– Persoane fizice care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional (zilieri), potrivit Legii nr. 52/2011.

2. Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului” – se elimină poziția „Persoane fizice care realizează venituri obținute din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil, potrivit Legii nr. 170/2016”.

3. Nomenclatorul „Creanțe fiscale” – se elimină pozițiile:

– Impozitul pe veniturile realizate de persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil, potrivit Legii nr. 170/2016

– CASS datorată de persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil, potrivit Legii nr. 170/2016.

4. Nomenclatorul „Indicativ condiții speciale/deosebite” – se introduc poziții referitoare la condiții de muncă speciale, conform Legii nr. 351/2022.

5. „Anexa asigurat” – se introduc poziții privind:

– deducerea personală de bază și suplimentară, acordate în limita venitului impozabil realizat,

– suma de 200 lei/lună, netaxabilă conform O.U.G. nr. 168/2022, câștigul brut realizat.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

6. Secțiunea E.3. Date detaliate privind impozitul pe venit și unele contribuții sociale obligatorii

– se introduce rândul „Contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilitaților sportive, în vederea practicării sportului și educației fizice, suportate de angajator pentru angajații proprii, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual”;

– se elimină rândurile „Venit scutit conform art. 60 pct. 4 din Codul fiscal” și „Impozit aferent venit scutit conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal”.

Prevederile acestui ordin se aplică începând cu declararea veniturilor aferente lunii ianuarie 2023.

Formulare fiscale – 112 was last modified: februarie 14th, 2023 by Emilian Duca

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: