Formulare fiscale

15 mai 2017
Vizualizari: 2060

I. Ordinul președintelui ANAF nr. 1381/2017 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată – intrare în vigoare: 10 mai 2017

OPANAF nr. 1381/2017 aduce modificări OPANAF nr. 631/2016 în ce privește formularele (091) și (098), după cum urmează:

a) formularul (091) se redefinește „Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni a altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii, precum și pentru agricultorii care efectuează livrări intracomunitare de bunuri”.

Formularul va conține informații privind livrările intracomunitare efectuate de persoane impozabile care aplică regimul special pentru agricultori – înregistrare pentru livrări intracomunitare, anularea înregistrării.

b) în formularul (098) – „Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare” – se introduc informații privind organizarea și conducerea contabilității persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA în baza unor contracte de prestări servicii în domeniul contabilității, conform Legii nr. 82/1991. În acest sens, a fost introdusă Anexa la formularul (098) unde se completează informații privind persoanele juridice sau fizice autorizate, membre CECCAR, care asigură organizarea și conducerea contabilității.

II. Ordinul președintelui ANAF nr. 1382/2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal – intrare în vigoare: 10 mai 2017

Modificările aduse prin OPANAF nr. 1382/2017 se referă la formularul (010) – „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică”, după cum urmează:

a) se introduc informații privind organizarea și conducerea contabilității persoanei impozabile care se înregistrează/ radiază/modifică, în baza unor contracte de prestări servicii în domeniul contabilității, conform Legii nr. 82/1991.

b) se introduce Anexa la formularul (010) unde se completează informații privind persoanele juridice sau fizice autorizate, membre CECCAR, care asigură organizarea și conducerea contabilității.

c) se elimină casetele referitoare la: reprezentarea prin reprezentant fiscal sau sucursala pentru sediu, informații privind impozitul pe construcții și se adaugă informațiile privind impozitul specific unor activități.

Formulare fiscale was last modified: mai 15th, 2017 by Alina Duca

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:
Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris: