Regularizare impozit

17 iul. 2023
Vizualizari: 236

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.090/2023 pentru aprobarea Procedurii privind determinarea și regularizarea diferenței de impozit pe profit/impozit pe veniturile microîntreprinderilor care a fost redirecționată în plus față de sumele care pot fi redirecționate, potrivit legii, precum și privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (M. Of. nr. 643/13 iulie 2023)

Intrare în vigoare: 13 iulie 2023

I. OPANAF nr. 1.090/2023 aprobă Procedura privind determinarea și regularizarea diferenței de impozit pe profit/impozit pe veniturile microîntreprinderilor care a fost redirecționată în plus față de sumele care pot fi redirecționate. Această procedură a fost aprobată ca urmare a modificărilor aduse Codului fiscal cu privire la redirecționarea impozitului pe profit și impozitul pe veniturile microîntreprinderilor (art. 42 alin. (41) și art. 56 alin. (23) introduse prin O.U.G. nr. 168/2022).

Astfel, dacă ulterior depunerii formularului 177 de redirecționare a impozitului (impozit pe profit sau pe veniturile microîntreprinderilor), acesta este rectificat în sensul diminuării, iar contribuabilii au redirecționat o sumă mai mare decât suma care putea fi redirecționată (plafonul de 20% din impozit), contribuabilii datorează bugetului de stat diferența de impozit, redirecționată în plus.

Potrivit acestui act normativ, se procedează astfel:

a) valoarea impozitului/diferenței de impozit care poate fi redirecționată luând în calcul valoarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor datorat diminuat în urma rectificării.

b) diferența de impozit pe profit/impozit pe veniturile microîntreprinderilor care a fost redirecționată în plus față de suma care poate fi redirecționată [cea de la lit. a) de mai sus].

Diferența de impozit redirecționată în plus se declară prin formularul 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”. Pentru aceste sume se datorează accesorii (dobânzi și penalități de întârziere) pentru perioada dintre data redirecționării și data plății diferenței de impozit.

II. Prin acest ordin se modifică și OPANAF nr. 587/2016 cu referire la introducerea unor poziții noi în „Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat” pentru diferența de impozit pe profit/veniturile microîntreprinderilor care a fost redirecționată în plus.

Regularizare impozit was last modified: iulie 17th, 2023 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: