Control fiscal. Formulare

12 apr. 2023
Vizualizari: 361

Prin O.U.G. nr. 188/2022[1] s-a modificat Codul de procedură fiscală în sensul introducerii de prevederi privind notificarea, în scris, a persoanelor fizice identificate cu risc fiscal ca urmare a analizei de risc, înainte de selectarea pentru inspecția fiscală sau pentru verificarea situației fiscale personale.

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 420/2023 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Notificare de conformare emisă de organul de inspecție fiscală”, a procedurii de notificare și a periodicității de emitere, precum și pentru modificarea anexei nr. 1.a la Ordinul președintelui ANAF nr. 3.711/2015 privind modelul și conținutul formularelor și documentelor utilizate în activitatea de inspecție fiscală (Monitorul Oficial nr. 291/6 aprilie 2023)

Intrare în vigoare: 6 aprilie 2023

1. Prin OPANAF nr. 420/2023 se aprobă:

– modelul și conținutul formularului „Notificare de conformare emisă de organul de inspecție fiscală”;

– Procedura de notificare și periodicitatea de emitere a formularului;

– modificarea Anexei nr. 1 la OPANAF nr. 3.711/2015.

Conform procedurii aprobate, notificarea se transmite contribuabililor care pot fi selectați pentru inspecția fiscală, conform art. 121^1 C. proc. fisc.

Notificarea se emite de către organul de inspecție fiscală competent pentru efectuarea inspecției fiscale la contribuabilul vizat, în baza analizei de risc primită de la structurile cu atribuții din cadrul ANAF și a analizelor proprii. Documentul se poate emite și atunci când sunt identificate noi riscuri fiscale care nu au fost notificate anterior și nu au făcut obiectul controalelor fiscale.

Notificarea nu se emite:

– dacă este necesară inspecția fiscală în vederea soluționării unor cereri ale contribuabilului ori inspecția fiscală este prevăzută în mod expres în alte acte normative;

– în cazul contribuabilului aflat în procedura insolvenței;

– dacă se impune începerea imediată a inspecției fiscale ca urmare a unui control inopinat;

– pentru extinderea inspecției fiscale la perioade sau creanțe fiscale, altele decât cele cuprinse în avizul de inspecție fiscală inițial;

– în cazul refacerii inspecției fiscale ca urmare a unei decizii de soluționare a contestației.

Ordinul președintelui ANAF nr. 417/2023 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 675/2018 privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor și a procedurii de aplicare a acestora (Monitorul Oficial nr. 292/7 aprilie 2023)

Intrare în vigoare: 7 aprilie 2023

2. OPANAF nr. 417/2023 aprobă modelul Notificării de conformare, conform art. 140^1 C. proc. fisc., precum și modul de administrare a formularului.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Fac obiectul notificării de conformare persoanele fizice:

– din lista persoanelor fizice propuse pentru efectuarea verificării situației fiscale personale.

– pentru care, în cadrul analizelor de risc efectuate se stabilește un risc de neconformare la declararea veniturilor impozabile.

Persoanele fizice vor fi notificate cu privire la riscul de neconformare la declararea veniturilor impozabile, perioada în care prezintă acest risc, posibilitatea reanalizării situației fiscale și depunerea ori corectarea declarațiilor fiscale pentru această perioadă.

3. Prin OPANAF nr. 417/2023 se modifică și Procedura de aplicare a metodelor indirecte de stabilire a veniturilor în vederea corelării etapei preliminare a selectării persoanelor fizice pentru verificarea situației fiscale personale cu modificările aduse acestor etape prin O.U.G. nr. 188/2022.

Ordinul stabilește și situațiile exceptate de la transmiterea notificării de conformare.


[1]O.U.G. nr. 188/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în M. Of. nr. 1272 din 29 decembrie 2022. 

Control fiscal. Formulare was last modified: aprilie 12th, 2023 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: