Cod de procedură fiscală

2 feb. 2023
Vizualizari: 724

Ordonanța Guvernului nr. 16/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (Monitorul Oficial nr. 86/31 ianuarie 2023)

Intrare în vigoare: 3 februarie 2023, cu unele excepții

Prin această ordonanță au fost aduse modificări Codului de procedură fiscală cu privire la următoarele aspecte:

I. Titlul III – Dispoziții procedurale generale

1.1. ANAF poate efectua verificări și controale în ce privește respectarea procedurilor de raportare și de diligență fiscală și a procedurilor prevăzute de acordul FATCA (Legea conformității fiscale a conturilor străine). Procedurile administrative se stabilesc prin OPANAF.

Termenul în care instituțiile financiare raportoare trebuie să furnizeze informații privind conturile financiare ale contribuabililor nerezidenți este de 45 zile de la cererea ANAF.

II. Titlul IX – Soluționarea litigiilor fiscale generate de interpretarea și aplicarea acordurilor și convențiilor care prevăd evitarea/eliminarea dublei impuneri

2.1. Se completează și detaliază mecanismul prin care ANAF poate iniția și realiza procedura amiabilă în domeniul impozitării internaționale, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 5/2022 pentru ratificarea Convenției multilaterale pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile și a transferului profiturilor.

III. Titlul X – Aspecte internaționale

3.1. Se completează unele definiții (schimb de informații automat) și se introduc noi definiții: control comun, încălcarea securității datelor.

3.2. Se introduc prevederi referitoare la relevanța previzibilă a informațiilor în cazul cererilor transmise între autoritatea solicitantă și autoritatea solicitată.

3.3. Termenul de furnizare a informațiilor între autorități este de 3 luni (anterior, 6 luni) de la data primirii cererii. Se furnizează informații specifice de venituri și de capital (inclusiv privind redevențele, iar după 1 ianuarie 2024 se comunică și numărul de identificare fiscală al rezidenților emis de statul membru de rezidență).

3.4. Se introduc prevederi referitoare la domeniul de aplicare și condițiile schimbului automat obligatoriu de informații raportate de operatorii de platforme (entități care pun la dispoziția vânzătorilor, în baza unor contracte, o platformă sau o parte a acesteia): situațiile în care operatorii de platforme au obligații de raportare, definiții, procedura de diligență fiscală, proceduri de raportare. Termenii relevanți sunt definiți în Anexa la O.G. nr. 16/2023 care devine

Anexa 5 la Codul de procedură fiscală.

3.5. Se stabilesc prevederi noi cu privire la efectuarea de controale comune între autoritatea solicitantă dintr-un stat membru și autoritatea solicitată din alt stat membru.

3.6. Se completează categoriile de informații pe care trebuie să le conțină formularul-tip pentru cererile de informații și de anchete administrative, aprobat prin Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

IV. Titlul XI – Contravenții

4.1. Se introduc contravenții noi și se stabilesc sancțiuni corespunzătoare pentru nerespectarea obligațiilor cu privire la raportarea informațiilor.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Aceste prevederi vor intra în vigoare în 30 zile de la data publicării ordonanței (începând cu 2 martie 2023).

O.G. nr. 16/2023 transpune prevederile Directivei 2021/514 pentru modificarea Directivei 2011/16/UE (publicată în JO nr. 104/1 din 25 martie 2021).

 

Cod de procedură fiscală was last modified: februarie 2nd, 2023 by Emilian Duca

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: