Formulare fiscale

7 feb. 2024
Vizualizari: 222

Intrare în vigoare: 2 februarie 2024

1. Ordinul președintelui ANAF nr. 154/2024 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 179/2022 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit” și 207 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți” (M. Of. nr. 100/2 februarie 2024)

2. Ordinul președintelui ANAF nr. 172/2024 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (M. Of. nr. 100/2 februarie 2024)

1. OPANAF nr. 154/2024

Prin acest ordin se modifică formularul (205) – „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit”, ca urmare a modificărilor aduse Codului fiscal prin Legea nr. 142/2022 și Legii nr. 376/2022. Astfel, se introduce obligația entităților prevăzute la art. 961 alin. (1) Cod fiscal (societăți de administrare a investițiilor, societăți de investiții autoadministrate, administratori de fonduri de investiții alternativ, intermediari definiți conform legislației în materie) de a reține la sursă, declara și plăti impozitul pe venit, pentru veniturile obținute atât din România, cât și din străinătate de către persoana fizică nerezidentă care nu face/face dovada rezidenței într-un stat cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri.

Entitățile prin care se efectuează transferuri ale aurului de investiții au, de asemenea, obligația depunerii anuale a acestui formular privind totalul câștigurilor/pierderilor, pentru fiecare contribuabil. Totodată, prin Legea nr. 376/2022 care a modificat O.U.G. nr. 28/1999, sumele reprezentând bacșișuri sunt considerate venituri din alte surse, iar impozitul pe venit datorat se reține la sursă la momentul distribuirii bacșișului de către plătitorii de venituri.

Modificările aduse formularului (205) se referă, în principal, la următoarele aspecte:

– declararea distinctă a bazei de calcul și a impozitului reținut, în cazul titlurilor de valoare și instrumentelor financiare derivate, în funcție de perioada de deținere, pe fiecare beneficiar de venit. În cazul transferului aurului de investiții, se declară totalul câștigurilor/pierderilor, pentru fiecare beneficiar de venit.

– se elimină din formular coloana „Țara din care s-a obținut venitul”.

– sumele încasate drept bacșișuri se evidențiază distinct, pe fiecare beneficiar de venit.

Formularul (205) se depune până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat.

2. OPANAF nr. 172/2024 OPANAF nr. 172/2024 modifică formularul (100) – „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat” și formularul (710) – „Declarație rectificativă” referitor la:

a) introducerea unei rubrici pentru identificarea contribuabililor care stabilesc impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri.

b) modificarea anexei la formularul (100) – „Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat”, prin redenumirea unor obligații și introducerea unor poziții noi, corespunzător impozitelor nou introduse începând cu 1 ianuarie 2024:

– impozit pe cifra de afaceri datorat de instituțiile de credit — persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit — persoane juridice străine;

– impozit specific pe cifra de afaceri datorat de persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale;

– plăți anticipate în contul taxei speciale anuale, datorate trimestrial în conformitate cu prevederile art. XLIV din Legea nr. 296/2023;

– taxa specială anuală regularizată în conformitate cu prevederile art. XLIV din Legea nr. 296/2023;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

– accize pentru produse destinate inhalării fără ardere, care conțin înlocuitori de tutun, cu sau fără nicotină, inclusiv cele conținute în rezerve livrate împreună cu țigări electronice și alte dispozitive de vaporizare electrice personale similare;

– accize pentru băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat pentru care nivelul total de zahăr este cuprins între 5 g și 8 g/100 ml;

– accize pentru băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat pentru care nivelul total de zahăr este peste 8 g/100 ml;

– Impozit pe veniturile din cedarea folosinței bunurilor, altele decât cele din arendarea bunurilor agricole și din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, reținut la sursă de către persoanele juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă.

c) modificarea instrucțiunilor de completare a formularelor (100) și (710).

 

Formulare fiscale was last modified: februarie 7th, 2024 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: