Procedură fiscală. Eșalonări

7 apr. 2023
Vizualizari: 1156

Ordonanță de urgență nr. 20/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale (Monitorul Oficial nr. 290/6 aprilie 2023)

Intrare în vigoare: 6 aprilie 2023

1. Modificare Cod de procedură fiscală

Prevederile din O.G. nr. 20/2023 se aplică pentru cererile de acordare/menținere/modificare a eșalonării la plată depuse după data de 6 aprilie 2023.

1.1. Condiții eșalonare fără garanții. Se acordă eșalonare la plată pe maximum 6 luni dacă debitorul:

a) nu poate constitui niciun fel de garanție; sau

b) nu deține bunuri în proprietate pentru a constitui garanția, conform art. 193 alin. (13)-(15) C. proc. fisc. (mijloace bănești, scrisoare de garanție, gaj/ipotecă, sechestru asigurător). Acestea ar trebui să acopere sumele eșalonate la plată, dobânzile datorate și maxim 16% din sumele eșalonate la plată. Dacă se acordă eșalonare la plată, penalitățile de întârziere nu se amână la plată și se includ în eșalonare; sau

c) cuantumul garanțiilor constituite este mai mic de 50% față de cuantumul obligațiilor fiscale restante ce fac obiectul înlesnirilor la plată.

Dacă se acordă eșalonare la plată, penalitățile de întârziere nu se amână la plată și se includ în eșalonare.

Situațiile de la lit. b) și c) de mai sus se menționează în cererea depusă de debitor în vederea obținerii eșalonării și poate fi însoțită de o propunere de grafic de eșalonare.

Dacă debitorul constituie garanții în cuantum mai mare de 50%, dar insuficiente pentru a acoperi cuantumul garanțiilor prevăzute la art. 193 alin. (13)-(15) C. proc. fisc., eșalonarea se acordă pe maxim 5 ani, iar penalitățile de întârziere nu se amână la plată și se includ în eșalonare.

1.2. Obligații fiscale excluse de la eșalonare. Nu se acordă eșalonare la plată pentru obligațiile fiscale care reprezintă accize. Totuși, dacă după data de 6 aprilie 2023 (data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 20/2023) se acordă eșalonări la plată și există accize nestinse la data comunicării deciziei de eșalonare la plată care nu fac obiectul eșalonării, atunci se menține valabilitatea eșalonării la plată acordată dacă aceste accize se plătesc în 30 zile de la data comunicării deciziei de eșalonare.

1.3. Modificare/menținere eșalonare. Contribuabilul poate depune o singură cerere de modificare/menținere a deciziei de eșalonare la plată într-un an calendaristic/fracție de an calendaristic (anterior, de două ori). Dacă debitorul a depus în perioada 1 ianuarie-6 aprilie 2023 o singură cerere/două cereri de modificare/menținere a eșalonării, acesta va mai putea depune o singură cerere, respectiv niciuna după 6 aprilie 2023.

Eșalonare la plată în formă simplificată.

1.4. Limitări. Nu se acordă eșalonare la plată în formă simplificată pentru:

a) obligații fiscale care reprezintă accize;

b) impozitele și contribuțiile sociale obligatorii cu reținere la sursă sau reținute prin stopaj la sursă.

c) taxele aferente activităților din domeniul jocurilor de noroc.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

1.5. Dispoziții tranzitorii. Dacă după data de 6 aprilie 2023 (data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 20/2023) se acordă eșalonări la plată în formă simplificată și există accize/taxe aferente activităților din domeniul jocurilor de noroc, nestinse la data comunicării deciziei de eșalonare la plată și care nu fac obiectul eșalonării, atunci se menține valabilitatea eșalonării la plată acordată dacă aceste obligații se plătesc în 30 zile de la data comunicării deciziei de eșalonare. În cazul de la pct. 1.4. b) de mai sus, se menține valabilitatea eșalonării la plată dacă obligațiile se achită în 60 zile de la data comunicării deciziei de eșalonare.

1.6. Modificare menținere eșalonare. Contribuabilul poate depune o singură cerere de modificare/menținere a deciziei de eșalonare la plată într-un an calendaristic/fracție de an calendaristic (anterior, de două ori). Dacă debitorul a depus în perioada 1 ianuarie-6 aprilie 2023 o singură cerere/două cereri de modificare/menținere a eșalonării în formă simplificată, acesta va mai putea depune o singură cerere, respectiv niciuna după 6 aprilie 2023.

1.7. Dobânda pentru eșalonarea simplificată. Nivelul dobânzii pe perioada pentru care s-au acordat eșalonări la plată în formă simplificată este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere (anterior, 0,01%). În cazul eșalonărilor acordate pentru obligațiile fiscale rezultate din titlurile de creanță emise de autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene, dobânzile se calculează conform O.U.G. nr. 66/2011.

Prevederile pct. 1.7 se aplică și pentru cererile de eșalonare la plată în formă simplificată în derulare la data de 6 aprilie 2023, iar organul fiscal va reface graficul de eșalonare în 15 zile de la intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 20/2023 (până la 21aprilie 2023). Până la comunicarea graficului de eșalonare refăcut, ratele datorate sunt cele din graficul de eșalonare existent.

2. Facilități fiscale pentru restructurare (O.G. nr. 6/2019)

Principalele modificări se referă la depunerea unei singure cereri de modificare/menținere a deciziei de înlesnire la plată într-un an calendaristic/fracție de an calendaristic (anterior, de două ori). Cererea se depune înainte de stingerea tuturor obligațiilor bugetare care au făcut obiectul înlesnirii la plată. Prevederile se aplică cererilor de restructurare a obligațiilor fiscale și cererilor de modificare/menținere a înlesnirii la plată depuse după data de 6 aprilie 2023.

 

Procedură fiscală. Eșalonări was last modified: aprilie 7th, 2023 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: