Formulare fiscale

15 ian. 2024
Vizualizari: 240

Ordinul președintelui ANAF nr. 2.079/2023 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal (M. Of. nr. 27/12 ianuarie 2024)

Intrare în vigoare: 12 ianuarie 2024

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, O.U.G. nr. 88/2023 (art. III, pct. 3) pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul sănătății, art. 44 din Legea societăților nr. 31/1990, art. 16 alin. (5) Cod fiscal, se modifică, prin acest ordin, următoarele formulare fiscale:

1. Formularul (010) „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică” și formularul (016) „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România” cu privire la reformularea secțiunii utilizate pentru declararea, de către plătitorii de impozit pe profit, a opțiunii pentru anul fiscal modificat, precum și pentru renunțarea la această opțiune.

2. Formularul (013) „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente” privind următoarele:

– reformularea secțiunii utilizate pentru declararea, de către plătitorii de impozit pe profit, a opțiunii pentru anul fiscal modificat, precum și pentru renunțarea la această opțiune.

– introducerea unei secțiuni noi pentru declararea/înregistrarea reprezentanțelor contribuabililor nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente.

– completarea secțiunii F „Date privind vectorul fiscal pentru alte impozite și taxe datorate” cu noi obligații: impozit pe reprezentanță, contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății.

3. Formularul (015) „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România” – se completează secțiunea E „Date privind vectorul fiscal pentru alte impozite și taxe datorate” cu contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății.

4. Formularul (700) „Declarație privind înregistrarea/modificarea în mediul electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum și pentru radierea înregistrării fiscale” în ceea ce privește următoarele:

– se introduce o secțiune nouă pentru declararea reprezentanțelor de către contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente.

– se completează secțiunea F „Date privind vectorul fiscal pentru alte impozite și taxe datorate” din capitolul V cu impozitul pe reprezentanță.

– se reformulează secțiunea pentru declararea, de către plătitorii de impozit pe profit, a opțiunii pentru anul fiscal modificat, precum și pentru renunțarea la această opțiune.

 

Formulare fiscale was last modified: ianuarie 15th, 2024 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: