LEGISLAȚIA MUNCII

25 oct. 2022
Vizualizari: 523

Ordinul ANPDPD nr. 1.001/2022 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea art. 78 alin. (2) și (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (M. Of. nr. 1020/20 octombrie 2022)

Intrare în vigoare: 20 octombrie 2022

Conform art. 78 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 448/2006, autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private cu cel puțin 50 de angajați sunt obligate să angajeze persoane cu handicap într-un procent minim de 4% din numărul total de angajați.

În cazul în care aceste entități nu angajează persoane cu handicap în limita menționată mai sus, sunt obligate la plata unei sume lunare (contribuție), către bugetul de stat, egală:

a) fie cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;

SAU

b) fie cu echivalentul a minimum 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap, iar diferența va fi utilizată pentru achiziționarea, pe bază de parteneriat, de produse și/sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unități protejate autorizate.

Reguli privind efectivele zilnice de salariați

Potrivit Instrucțiunilor aprobate prin acest ordin, procentul de 4% se calculează ca medie aritmetică între suma efectivelor zilnice de salariați din lună și numărul total de zile calendaristice din acea lună, calculată la nivel de două zecimale.

Salariații încadrați cu timp parțial se includ în numărul total de angajați proporțional cu timpul efectiv lucrat. Nu se includ în efectivele zilnice: salariații în concediu fără plată, cei detașați la lucru în străinătate, cei aflați în grevă ori cei cu contractul de muncă suspendat.

Pentru stabilirea efectivelor zilnice de salariați, se au în vedere zilele de repaus săptămânal, sărbătorile legale, zilele în care nu se lucrează conform dispozițiilor legale. Pentru aceste zile se iau în calcul efectivele de salariați din ziua lucrătoare precedentă, cu excepția persoanelor al căror contract de muncă a încetat în acea zi.

Obligații de plată

În cazul în care entitățile nu angajează persoane cu handicap, sumele datorate reprezintă obligații de plată la bugetul de stat și corespund poziției 24 din Nomenclator – Vărsăminte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap neîncadrate.

Achiziții de produse și servicii

Achiziția de produse si servicii realizate din activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate in unități protejate autorizate, se face prin încheierea unui acord de parteneriat, conform modelului din Anexa la H.G. nr. 268/2007.

În acest context se aplică următoarele reguli privind cota de 50% din contribuție ce poate fi alocată acestor achiziții:

(a) Dacă entitatea achiziționează produse și servicii în sumă mai mică decât cea datorată, diferența de sumă va fi datorată bugetului de stat.

(b) Dacă suma pentru serviciile și produsele achiziționate este mai mare decât cea datorată, operatorul economic nu datorează nicio sumă bugetului de stat, iar diferența în plus se reportează în luna următoare, în sensul diminuării obligației de plată.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Acest ordin abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap nr. 590/2008.

LEGISLAȚIA MUNCII was last modified: octombrie 25th, 2022 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: