Declarația 112

10 mai 2024
Vizualizari: 252

Ordinul președintelui ANAF nr. 874/2024 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic (M. Of. nr. 422/9 mai 2024)

Intrare în vigoare: 9 mai 2024

În urma modificărilor aduse Codului fiscal prin O.G. nr. 16/2022 prin care s-au abrogat prevederi privind impozitul specific unor activități (prevăzute de Legea nr. 170/2016), prin Legea nr. 296/2023 și O.U.G. nr. 115/2023 prin au fost adoptate unele măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a autorităților/agențiilor/instituțiilor publice autonome, finanțate integral din venituri proprii, aflate în coordonarea/subordonarea Parlamentului României, dar și ca urmare a Legii nr. 111/2022 prin care a apărut un nou tip de asigurat, prestatorul casnic și Deciziei Curții Constituționale nr. 650/2022 prin care se elimină obligativitatea reținerii CASS pentru veniturile din pensii, se actualizează, prin acest ordin, Nomenclatorul obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic astfel:

1. Se introduc obligații fiscale noi:

– Impozit pe cifra de afaceri datorat de instituțiile de credit — persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit — persoane juridice străine;

– Impozit specific pe cifra de afaceri datorat de persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale;

– Impozit pe veniturile din cedarea folosinței bunurilor, altele decât cele din arendarea bunurilor agricole și din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, reținut la sursă de către persoanele juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă;

– Impozit pe veniturile realizate de către persoanele fizice din desfășurarea activităților casnice;

– CAS datorată de către persoanele fizice care realizează venituri din desfășurarea activităților casnice;

– CAS datorată de către persoanele fizice care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7 din Codul fiscal;

– CAS datorată de către persoanele fizice care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 2 din Codul fiscal.

2. Se modifică poziția 39 care devine „CAS datorată de către persoanele fizice care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal”.

3. Se elimină obligații fiscale care, potrivit legii, nu se mai datorează:

– „CASS, datorată de persoanele fizice care realizează venituri obținute din asocierea cu o persoană juridică contribuabil, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități” (poz. 45).

– „CASS, datorată de persoanele fizice, pensionari, care realizează venituri din pensii, pentru partea din venituri care depășește suma lunară de 4.000 lei” (poz. 48).

 

Declarația 112 was last modified: mai 10th, 2024 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: