Cod fiscal. Norme

7 mai 2024
Vizualizari: 147

1. Ordonanța de urgență nr. 43/2024 pentru modificarea și completarea unor acte normative (M. Of. nr. 409/30 aprilie 2024)

2. Hotărârea Guvernului nr. 451/2024 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (M. Of. nr. 410/30 aprilie 2024)

Intrare în vigoare: 30 aprilie 2024 (cu unele excepții)

1. Modificare Cod fiscal. Prin O.U.G. nr. 43/2024 s-a modificat Codul fiscal cu privire la impozitul pe profit, accize și impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare.

1.1. Impozit pe profit. Veniturile din reversarea ajustării creanțelor din operațiuni legate de capitalul social subscris și nevărsat (active financiare conform IFRS) realizate de băncile de dezvoltare sunt venituri neimpozabile. Aceste prevederi se aplică pentru anul fiscal 2024.

1.2. Accize. Produsele cu nicotină, care nu conțin tutun (NC 2404 91 90), prezentate sub formă de pulbere/particule, ambalate în pliculețe, sunt supuse accizelor nearmonizate (115 lei/kg), începând cu data de 1 iunie 2024. Pentru produsele aflate în stoc, acciza se datorează la momentul vânzării pe piața internă.

1.3. Impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare. Modificările vizează procedura de declarare a impozitului de către contribuabili și prelungirea termenului de declarare de la 30 aprilie la 30 septembrie.

2. Modificare norme Cod fiscal. Prin H.G. nr. 451/2024 se modifică prevederi din domeniul TVA și al accizelor.

2.1. TVA. Începând cu data de 30 aprilie 2024 se elimină dreptul de deducere a TVA pentru documentele de transport și cazare emise pe numele salariaților persoanei impozabile, pentru achizițiile efectuate în timpul deplasării în interesul serviciului.

2.2. Accize. Modificările vizează procedura de plată a accizelor pentru produse energetice de către destinatarul înregistrat, procedura de garantare a accizei pentru bioetanol și procedura de marcare a produselor supuse accizelor nearmonizate.

3. Alte acte normative. Prin O.U.G. nr. 43/2024 au fost modificate și unele prevederi referitoare la raportarea
datelor fiscale din aparatele de marcat electronice fiscale și cu privire la sistemul RO e-Transport.

3.1. Raportări AMEF. Prin hotărâre de guvern se poate modifica structura raportărilor deținătorilor de AMEF. În
termen de 30 de zile de la publicarea O.U.G. nr. 43/2024, se va emite hotărârea guvernului cu datele și informațiile
suplimentare care trebuie raportate.

3.2. RO e-Transport. Principalele modificări constau în:

a) nominalizarea persoanelor responsabile pentru obținerea codului UIT pentru transporturile legate de (i) non-transferuri și (ii) stocurile la dispoziția clientului.

b) neaplicarea măsurii confiscării pentru situația în care bunurile transportate au fost înregistrate în documente justificative și în contabilitatea utilizatorilor.

c) excluderea, din sfera de aplicare a sistemului RO e-Transport, a transportului de produse accizabile care circulă în regim suspensiv de accize sau cu accize plătite (EMCS sau e-DA). De asemenea, nu intră sub incidența RO e-Transport, operațiunile de transport în colete poștale, efectuate de prestatorii de servicii poștale.

Cod fiscal. Norme was last modified: mai 7th, 2024 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: