Protecție socială

2 iun. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 600

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative (M. Of. nr. 459/ 29 mai 2020)

Intrare în vigoare: 29 mai 2020

Prin această ordonanță de urgență se stabilesc măsuri de sprijin pentru angajatorii care au avut activitatea suspendată sau redusă în perioada stării de urgență în vederea reluării activității economice, menținerii și atragerii forței de muncă. În acest sens, au fost aprobate:

I. Subvenții pentru menținere locuri de muncă. Angajatorii ai căror angajați au primit de indemnizație de șomaj, conform art. XI alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020 sau art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii pot beneficia de decontarea a 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat de acești angajați, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.

Această sumă se acordă pe o perioadă de 3 luni cu îndeplinirea următoarelor condiții:

– angajații au avut o perioadă de suspendare a contractului individual de muncă de minim 15 zile în perioada stării de
urgență/alertă;

Campanie Craciun UJmag 2020

– angajații au beneficiat de indemnizație de șomaj, conform O.U.G. nr. 30/2020 sau Codului muncii;

– angajatorii mențin raporturile de muncă până la 31 decembrie 2020, cu excepția lucrătorilor sezonieri. În cazul încetării contractelor înainte de acest termen, angajatorii vor restitui sumele încasate plus dobânda de referință a BNR pentru fiecare contract încetat.

Nu beneficiază de aceste prevederi: (i) instituțiile și autoritățile publice și (ii) angajatorii aflați în faliment, dizolvare, lichidare, cu activitate suspendată sau cu restricții din alte motive decât cele generate de coronavirus.

Pentru a beneficia de facilitățile de mai sus, angajatorii trebuie să suporte integral contravaloarea salariilor angajaților care se încadrează în prevederile acestei ordonanțe de urgență, urmând să depună o cerere în perioada 1 – 25 a lunii următoare perioadei de raportare căreia îi sunt aferente veniturile. Cererea, datată și semnată de reprezentantul legal, se depune prin mijloace electronice la AJOFM și este însoțită de declarația pe propria răspundere și de lista persoanelor care beneficiază de această sumă. Modelul cererii va fi aprobat prin Ordin al președintelui ANOFM în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 92/2020 (până pe 3 iunie 2020).

Decontarea sumelor se va face din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în maxim 10 zile de la data îndeplinirii obligațiilor declarative și de plată aferente veniturilor din salarii și asimilate din perioada de raportare pentru care se face solicitarea.

Plata se face prin virament în conturile deschise de angajatori la instituțiile de credit.

II. Subvenții pentru angajare șomeri. Angajatorii care încadrează în muncă, în perioada 1 iunie 2020 – 31 decembrie 2020, cu normă întreagă și pe perioadă nedeterminată, persoane de peste 50 ani, înregistrați ca șomeri, ale căror raporturi de muncă au încetat în perioada stării de urgență din motive neimputabile lor, pot beneficia lunar, pentru fiecare persoană angajată, de un procent de 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei, pe o perioadă de 12 luni. Se prevăd facilități similare și în cazul persoanelor cu vârsta între 16 – 29 ani înregistrați ca șomeri.

Angajatorii au obligația menținerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de minim 12 luni de la împlinirea termenului de 12 luni în care pot beneficia de aceste sume. În cazul încetării contractelor înainte de acest termen, angajatorii vor restitui sumele încasate plus dobânda de referință a BNR pentru fiecare contract încetat.

Prevederile de mai sus se aplică și în cazul angajării cetățenilor români ale căror raporturi de muncă cu angajatori străini aflate în derulare pe teritoriul altor state au încetat, prin concediere, din motive neimputabile lor.

Nu beneficiază de aceste prevederi: (i) instituțiile și autoritățile publice și (ii) angajatorii aflați în faliment, dizolvare, lichidare, cu activitate suspendată sau cu restricții din alte motive decât cele generate de coronavirus.

Subvenția (sumele menționate mia sus) se acordă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, la cererea angajatorilor.

Cererea se depune la AJOFM, prin mijloace electronice.

Videoconferința regională de insolvență Buzău

Procedura de acordare a sumelor va fi aprobată prin Ordin al președintelui ANOFM în 5 zile de la intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 92/2020 (până pe 3 iunie 2020).

III. Prelungire șomaj tehnic. Pentru domeniile de activitate în care se mențin restricții în condițiile Legii nr. 55/2020, acordarea indemnizațiilor prevăzute de art. XI și art. XV din O.U.G. nr. 30/2020, se prelungește și după data de 31 mai 2020, până la ridicarea restricțiilor.

IV. Indemnizații constructori. Casa Socială a Constructorilor acordă indemnizații de protecție socială pentru salariații din activitatea de construcții și de producere a materialelor de construcții pe perioada stării de urgență și a stării de alertă.

Protecție socială was last modified: iunie 2nd, 2020 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter