Modificarea legislației muncii

13 mai 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 271

1. Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoțite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relațiilor de muncă, și pentru modificarea și completarea unor acte normative (M. Of. nr. 474/6 mai 2021)

Intrare în vigoare: 6 mai 2021

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii (M. Of. nr. 474/6 mai 2021)

Intrare în vigoare: 6 mai 2021

I. O.U.G. nr. 36/2021

Prin această Ordonanță de urgență se modifică o serie de acte normative în domeniul legislației muncii.

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii. Prima modificare constă în reglementarea utilizării semnăturii electronice avansate sau a semnăturii electronice calificate însoțite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului la încheierea contractului individual de muncă/actului adițional la contract și altor documente emise în executarea contractului individual de muncă de către angajator.

1.1. Părțile pot opta să utilizeze la încheierea contractului individual de muncă/actului adițional la contract, după caz, semnătura electronică avansată sau semnătura electronică calificată, însoțită de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului. Înscrisul întocmit în formă electronică se consideră că îndeplinește condiția privind forma scrisă cerută de prevederile legale.

1.2. Angajatorul nu poate obliga viitorul angajat sau salariatul să utilizeze semnătura electronică avansată sau calificată, la încheierea contractului individual de muncă/actului adițional la contract sau a altor documente emise în executarea contractului individual de muncă. Condiția este că, la încheierea contractului individual de muncă/actului adițional la contract sau a altor documente emise în executarea contractului individual de muncă, părțile trebuie să utilizeze același tip de semnătură (semnătura olografă sau semnătura electronică).

1.3. Persoana selectată în vederea angajării sau salariații trebuie să fie informați cu privire la procedurile privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate însoțite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului.

1.4. Întocmirea înscrisurilor/documentelor din domeniul relațiilor de muncă/securității și sănătății în muncă în raporturile angajatorului cu instituțiile publice se poate realiza în aceeași formă electronică.

2. Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă.

Modificările se referă la:

2.1. Definiția telemuncii. Nu se mai impune minimul de o zi în care salariatul își îndeplinește atribuțiile în alt loc de muncă decât cel organizat de angajator.

2.2. Verificarea activității telesalariatului de către angajator. Se face, în principal, prin utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor. Contractul de muncă nu mai include, în cazul activității de telemuncă, locul/locurile desfășurării activității de telemuncă, convenite de părți.

2.3. Confidențialitate. Telesalariatul este obligat să respecte și să asigure confidențialitatea informațiilor și documentelor utilizate în timpul desfășurării activității de telemuncă.

3. Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă. Legea se modifică cu privire la dovada instruirii în domeniul securității și sănătății în muncă care se poate realiza în format electronic sau pe suport hârtie în funcție de modalitatea aleasă de către angajator, stabilită prin regulamentul intern. În cazul folosirii variantei în format electronic, dovada instruirii trebuie să fie semnată cu semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată însoțită de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului.

II. O.U.G. nr. 37/2021

Monitor Dosare

Prin O.U.G. nr. 37/2021 se aduc modificări Legii nr. 53/2003 – Codul muncii – cu privire la stabilirea unor măsuri pentru stimularea dezvoltării mediului de afaceri și crearea unor relații de muncă mai flexibile. Astfel:

a) Specificarea atribuțiilor postului în cazul salariaților microîntreprinderilor se poate face verbal, nu este obligatorie înmânarea fișei postului în format scris. Numai la solicitarea scrisă a salariatului, angajatorul este obligat să îi comunice în scris fișa postului cu specificarea atribuțiilor acestuia.

b) Pentru salariații microîntreprinderilor, angajatorul ține evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat în condițiile stabilite cu salariații prin acord scris, în funcție de activitatea specifică desfășurată de către aceștia.

c) Se pare că nu mai este obligatorie întocmirea Regulamentului intern în cazul microîntreprinderilor, așa cum sunt definite la art. 4 din Legea nr. 346/2004 (microîntreprinderile sunt entitățile care au până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei).

Modificarea legislației muncii was last modified: mai 13th, 2021 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter