Modificare Cod fiscal. Alte acte normative

20 dec. 2021
Vizualizari: 1029

O.U.G. nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (M. Of. nr. 1202/18 decembrie 2021)

Intrare în vigoare: 18 decembrie 2021, cu excepțiile din text.

Prin O.U.G. nr. 130/2021 au fost reglementate limitări ale unor drepturi salariale și de asistență socială, din surse bugetare, precum și modificări ale Codului fiscal și ale altor acte normative de interes pentru angajatori. Aceste ultime modificări sunt prezentate în continuare:

I. CODUL FISCAL

1. Impozit pe venit

1.1. Se mărește plafonul la 300 lei (de la 150 lei) până la care veniturile acordate de către angajator salariaților sub forma cadourilor în bani și/sau în natură, inclusiv tichetele cadou sunt considerate venituri neimpozabile. Această sumă nu se include în baza lunară de calcul a contribuțiilor sociale (CAS, CASS și CAM). Aceste prevederi se aplică începând cu veniturile lunii ianuarie 2022.

1.2. Pentru calcularea venitului impozabil lunar din pensii se au în vedere, pe lângă suma neimpozabilă de 2.000 lei și CASS datorată conform Titlului V (care se datorează pentru pensiile care depășesc 4.000 lei). Aceste prevederi se aplică începând cu veniturile lunii ianuarie 2022.

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

1.3. Având în vedere faptul că tichetele cadou pot fi acordate doar angajaților proprii, tichetele cadou acordate altor categorii de beneficiari, pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, pentru protocol, pentru reclamă și publicitate, altele decât cele prevăzute la art. 76 alin. (3) lit. h) și alin. (4) lit. a) din Codul fiscal, nu mai sunt considerate venituri din alte surse.

2. Contribuții sociale obligatorii

2.1. Valoarea nominală a tichetelor cadou, care nu se încadrează în prevederile art. 76 alin. (4) lit. a) C. fisc, se supun impozitului pe venit [conform art. 76 alin. (3) lit. h) C. fisc.] și se includ în baza lunară de calcul a contribuțiilor sociale (CAS, CASS și CAM). Aceste prevederi se aplică începând cu veniturile lunii ianuarie 2022.

2.2. Sumele reprezentând dobânzi și actualizarea cu indicele de inflație, stabilite în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile/definitive și executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotărârilor primei instanțe, executorii de drept sau potrivit legii, după caz, acordate în legătură cu salariile, soldele, pensiile sau alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv diferențe ale acestora nu se includ în baza de calcul a contribuțiilor sociale (CAS, CASS și CAM).

2.3. Se stabilește plafonul de 4.000 lei lunar până la care persoanele care obțin venituri din pensii sunt exceptate de la plata CASS. Pentru partea care depășește plafonul se datorează CASS. Aceste prevederi se aplică începând cu veniturile lunii ianuarie 2022.

2.4. Persoanele fizice care obțin din străinătate venituri din pensii pentru care se datorează CASS (partea din pensie care depășește 4.000 lei lunar) au obligația de a depune Declarația unică. Aceste prevederi se aplică pentru veniturile obținute în anul 2022.

3. Taxa pe valoarea adăugată

3.1. Se aplică cota redusă de TVA de 5% pentru livrarea de locuințe cu o suprafață maximă de 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, cu valoare cuprinsă între 450.000 lei și 700.000 lei, exclusiv TVA, achiziționate de persoane fizice individual sau în comun cu altă/alte persoane fizice. În acest caz se poate achiziționa o singură locuință pentru care se aplică cota redusă de TVA. Aceste prevederi se aplică începând cu 1 ianuarie 2022.

3.2. Se aplică cota redusă de 5% și în cazul livrării de energie termică în sezonul rece destinată populației, spitalelor publice și private, ONG, unităților de cult, furnizorilor de servicii sociale publici sau privați. Sezonul rece reprezintă perioada 1 noiembrie-31 martie. Aceste prevederi se aplică începând cu 1 ianuarie 2022.

3.3. De la 1 ianuarie 2022 se organizează „Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%’”, în format electronic. Notarii au obligația verificării îndeplinirii condițiilor pentru achiziție, completării Registrului, înscrierea mențiunilor în actele juridice încheiate. Procedura pentru organizarea Registrului se stabilește prin OPANAF în termen de 10 zile de la publicarea acestei O.U.G. (până la 28 decembrie 2021).

4. Alte prevederi fiscale

4.1. Aplicarea prevederilor Codului fiscal referitoare la cheltuielile privind funcționarea unităților de educație timpurie aflate în administrarea contribuabilului, sumele achitate de contribuabil pentru plasarea copiilor angajaților în unități de educație timpurie aflate în unități care oferă servicii de educație timpurie, scăderea din impozitul pe profit a cheltuielilor cu educația timpurie, neincluderea în baza de calcul a CAS a cheltuielilor efectuate de angajator cu educația timpurie se suspendă în perioada 1 ianuarie 2022-31 decembrie 2022.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Pe perioada suspendării, cheltuielile pentru funcționarea creșelor și grădinițelor din administrarea contribuabililor sunt cheltuieli deductibile limitat și intră sub incidența limitei de 5% aplicate asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului.

II. Facilități fiscale

Termenul de aplicare a facilităților fiscale (anularea accesoriilor aferente obligațiilor fiscale plătite integral) prevăzute de O.U.G. nr. 69/2020, O.G. nr. 11/2021 și O.U.G. nr. 19/2021 a fost prelungit până la 30 iunie 2022 (termenul anterior era 31 ianuarie 2022).

III. Produse cu risc fiscal ridicat. Utilizare RO e-Factura

Pentru produsele cu risc fiscal ridicat, comercializate în regim B2B (relații între comercianți/profesioniști), furnizorii sunt obligați să emită factura prin sistemul RO e-Factura începând cu 1 iulie 2022. În perioada 1 aprilie-30 iunie 2022, utilizarea e-Factura este opțională.

Prin produse cu risc fiscal ridicat se înțeleg produsele la a căror comercializare există risc ridicat de fraudă și evaziune fiscală. Aceste produse vor fi prevăzute într-un Ordin al președintelui ANAF emis în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestei O.U.G., care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I (până la 17 ianuarie 2022).

IV. Monitorizarea transporturilor. RO e-Transport.

Prin această O.U.G. se înființează sistemul de monitorizare a transporturilor de bunuri pe teritoriul României – RO e-Transport. Procedura de aplicare se stabilește prin ordin al ministrului Finanțelor care se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestei O.U.G. (până la 17 ianuarie 2022).

V. Modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

Prin această O.U.G. se (re) introduce infracțiunea referitoare la neplata impozitelor și/sau contribuțiilor reținute la sursă, prevăzute în Anexa la O.U.G.. Impozitele și contribuțiile vizate sunt, în principal, cele privind salariile – impozit pe venit și contribuții sociale. De asemenea, infracțiunea vizează și alte categorii de impozite pe venitul persoanelor fizice (percepute prin reținere la sursă), impozitul pe dividende, precum și impozitul pe veniturile nerezidenților.

VI. Termen de aplicare a salariului minim

Salariul minim brut pe economie poate fi acordat maxim 24 de luni de la data încheierii contractului de muncă, după care este obligatorie majorarea acestuia. Aceste prevederi se aplică și pentru contractele de muncă în curs, dacă au fost încheiate pentru o durată mai mare de 24 de luni.

VII. Bilete de valoare (ex. tichete cadou, tichete de masă)

Începând cu data de 1 februarie 2022, biletele de valoare se emit numai în format electronic. Biletele de valoare pe suport de hârtie mai pot fi utilizate până la data de 31 ianuarie 2022.

Începând cu data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 130/2021 (18 decembrie 2021), tichetele cadou pot fi acordate doar angajaților proprii. De la aceeași dată se interzice acordarea de tichete cadou altor categorii de beneficiari decât angajații proprii. Nerespectarea acestei interdicții constituie contravenție, sancționată cu amendă egală cu 14 puncte-amendă (un punct amendă este egal cu salariul minim brut pe economie garantat în plată).

Modificare Cod fiscal. Alte acte normative was last modified: decembrie 20th, 2021 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: