Modificare Cod fiscal

18 ian. 2023
Vizualizari: 505

Legea nr. 34/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 36/12 ianuarie 2023)

Intrare în vigoare: 15 ianuarie 2023

Prin această lege se introduc facilități fiscale pentru:

a) contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităților sportive în vederea practicării sportului și educației fizice cu scop de întreținere, profilactic sau terapeutic oferite de furnizori ale căror activități sunt încadrate la codurile 9311 (Activități ale bazelor sportive), 9312 (Activități ale cluburilor sportive) și 9313 (Activități ale centrelor de fitness), precum și,

b) contravaloarea abonamentelor, oferite de același furnizor (de mai sus) care acționează în nume propriu sau în calitate de intermediar, ce includ atât servicii medicale, cât și dreptul de a utiliza facilitățile sportive, în vederea practicării sportului și educației fizice cu scop de întreținere, profilactic sau terapeutic.

Facilitățile constau în:

a) deductibilitatea cheltuielilor înregistrate de persoanele fizice care desfășoară activități independente, sub condiția încadrării într-un plafon egal cu echivalentul în lei a 400 euro anual, indiferent dacă activitatea se desfășoară individual sau într-o formă de asociere;

b) excluderea contravalorii abonamentelor din baza de impozitare și din baza de calcul a contribuțiilor sociale, dacă sunt suportate de angajator, sub condiția încadrării într-un plafon egal cu echivalentul în lei a 400 euro anual pentru fiecare beneficiar. Aceste sume se iau în considerare la determinarea încadrării în plafonul de 33% din salariul de bază aplicabil atât pentru impozitul pe venit cât și pentru contribuțiile sociale obligatorii.

c) deducerea contravalorii abonamentelor din baza de impozitare a impozitului pe venit, la funcția de bază, dacă abonamentele sunt suportate de salariat, sub condiția încadrării într-un plafon egal cu echivalentul în lei a 400 euro anual (indiferent de numărul de persoane beneficiare).

Facilitățile pentru persoanele fizice care obțin venituri din activități independente (de la lit. a) de mai sus), se aplică sumelor plătite începând cu data de 15 ianuarie 2023.

Celelalte facilități (pentru salariați, de la lit. b) și c) de mai sus) se aplică începând cu veniturile aferente lunii februarie 2023.

Legea nr. 39/2023 pentru completarea art. 291 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 40/13 ianuarie 2023)

Intrare în vigoare: 16 ianuarie 2023

Prin această lege se introduce cota redusă de TVA de 5% pentru livrarea și instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, sisteme de încălzire cu emisii scăzute de înaltă eficiență, care se încadrează în valorile de referință pentru emisiile de PM stabilite în anexa V la Regulamentul (UE) 2015/1.189 și în anexa V la Regulamentul (UE) 2015/1.185, destinate locuințelor precum și clădirilor administrației publice centrale sau locale, clădirilor entităților aflate în coordonarea/subordonarea acestora, cu excepția societăților comerciale.

 

Modificare Cod fiscal was last modified: ianuarie 18th, 2023 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: