Modificare Cod Fiscal

18 mai 2022
Vizualizari: 649

Legea nr. 135/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative (M. Of. nr. 466/10 mai 2022)

Intrare în vigoare: 20 mai 2022 (facilitățile fiscale se aplică începând cu veniturile lunii iunie 2022)

Legea nr. 135/2022 modifică legislația fiscală, legislația muncii, precum și legislația în domeniul sănătății cu privire la unele categorii de salariați.

1. Codul fiscal

1.1. Codul fiscal se modifică prin introducerea unor categorii noi de contribuabili scutite de la plata impozitului pe venit, respectiv persoanele fizice care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor pentru activitatea desfășurată în România până la data de 31 decembrie 2028 și care realizează activități în sectorul agricol și industria alimentară, activități definite cu următoarele coduri CAEN:

1. cod CAEN 01: Agricultură, vânătoare și servicii anexe
– 011 – Cultivarea plantelor nepermanente;
– 012 – Cultivarea plantelor din culturi permanente;
– 013 – Cultivarea plantelor pentru înmulțire;
– 014 – Creșterea animalelor;
– 015 – Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor);
– 016 – Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare;

2. cod CAEN 10: Industria alimentară.

1.2. Pentru a beneficia de scutirea de la impozitul pe venit, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) activitățile desfășurate aparțin codurilor CAEN de mai sus;
b) cifra de afaceri obținută din activitățile menționate este de cel puțin 80% din cifra de afaceri totală;
c) salariul brut de încadrare pentru veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor pentru care se aplică
scutirea este de minimum 3.000 lei lunar pentru 8 ore de muncă/zi.

1.3. Pentru această categorie de contribuabili, până la data de 31 decembrie 2028, se aplică următoarele facilități:

a) Cota de CAS se reduce cu 3,75% față de cota de 25%prevăzută la art. 138 lit. a) C.fisc. Persoanele caredatorează contribuția la fondul de pensii administrat privat reglementat de Legea nr. 411/2004 sunt scutite dela plata acestei contribuții în limita cotei de mai sus, dar pot opta pentru plata acesteia.
b) Angajatorii nu datorează CAS pentru salariații careîndeplinesc condițiile de scutire și care lucrează încondiții deosebite (4%) și speciale de muncă (8%).
c) Persoanele care se încadrează în condițiile de scutiresunt asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătatefără plata contribuției. Prin urmare, pentru acești salariațiangajatorii nu rețin cota de CASS pentru veniturile dinsalarii. Pentru alte venituri decât cele din salarii se datorează CASS.
d) Nivelul cotei contribuției asigurătorii pentru muncă sereduce la nivelul cotei care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale (15% din contribuție, conform art. 2206 Cod fiscal). Salariații beneficiază de drepturile acordate din sistemul asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale, sistemul asigurărilor pentru șomaj, inclusiv de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, fără plata de către angajatori a contribuției asiguratorii pentru muncă. Perioadele lucrate în sectorul agricol și în industria alimentară constituie stagiu de cotizare pentru stabilirea dreptului la indemnizație de șomaj și indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă.

2. Legislația muncii

Până la sfârșitul anului 2022, pentru sectorul agricol și în industria alimentară, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând în medie 17,928 lei/oră.

3. Dispoziții finale

Nerespectarea prevederilor stabilite prin această lege de către societăți constituie contravenție și se sancționează potrivit dispozițiilor art. 260 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 și atrage anularea acordării facilităților fiscale.

Modificare Cod Fiscal was last modified: mai 18th, 2022 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: