Modificare Cod fiscal

14 mart. 2022
Vizualizari: 467

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară (M. Of. nr. 231/8 martie 2022)

Intrare în vigoare: 11 martie 2022

Prin O.U.G. nr. 20/2022 se modifică Codul fiscal cu privire la următoarele aspecte:

I. Impozit pe profit

1. În cazul plătitorilor de impozit pe profit, cheltuielile privind bunurile, mijloacele financiare și serviciile acordate UNICEF și altor organizații internaționale care își desfășoară activitatea conform unor acorduri speciale la care România este parte nu sunt cheltuieli deductibile. Aceste cheltuieli se însumează cu cele de sponsorizare și/sau mecenat și cele privind bursele private, iar valoarea rezultată se scade din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre 0,75% din cifra de afaceri și 20% din impozitul pe profit. Dacă valoarea rezultată din însumare diminuată cu sumele reportate nu a fost utilizată integral, se poate dispune redirecționarea impozitului pe profit către UNICEF și alte organizații internaționale care își desfășoară activitatea conform unor acorduri speciale la care România este parte în maximum 6 luni de la data depunerii declarației anuale de impozit pe profit. Redirecționarea se efectuează conform art. 42 alin. (4) C. fisc.

Contribuabilii care efectuează astfel de cheltuieli au obligația depunerii declarației informative privind beneficiarii bunurilor/serviciilor/sponsorizării/mecenatului/burselor private.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

2. Plătitorii de impozit pe profit deduc, la calculul rezultatului fiscal, sumele reprezentând donații în bani pentru acordarea de sprijin și asistență umanitară cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina. Aceste prevederi se aplică pentru donațiile în bani efectuate în contul administrat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

3. În cazul în care Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne solicită acordarea de bunuri sau prestarea de servicii pentru persoanele afectate de conflictul din Ucraina, se aplică următoarele reguli fiscale:

− Deductibilitate limitată. Aceste cheltuieli se însumează cu cheltuielile sociale și se deduc în limita a 5% din cheltuielile cu salariile personalului; SAU

− Nedeductibilitate cheltuială și deducere în plafonul de sponsorizare. Cheltuielile se însumează cu cele de sponsorizare și/sau mecenat și cele privind bursele private, iar valoarea rezultată se scade din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre 0,75% din cifra de afaceri și 20% din impozitul pe profit.

Notă: Pentru aceste bunuri și servicii nu se colectează TVA, cu încadrarea în plafonul prevăzut la pct. 7 alin. (12) din Normele metodologice de aplicare a art. 270 alin. (8) lit. c) C. fisc.

II. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor

1. În cazul microîntreprinderilor, cheltuielile privind bunurile, mijloacele financiare și serviciile acordate UNICEF și altor organizații internaționale care își desfășoară activitatea conform unor acorduri speciale la care România este parte se însumează cu cele de sponsorizare și cele privind bursele private, iar valoarea rezultată se scade din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul a 20% din acest impozit datorat pentru trimestrul în care s-au înregistrat cheltuielile respective. Dacă valoarea rezultată din însumare diminuată cu sumele reportate nu a fost utilizată integral, se poate dispune redirecționarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor către UNICEF și alte organizații internaționale care își desfășoară activitatea conform unor acorduri speciale la care România este parte în termen de 6 luni de la data depunerii declarației de impozit aferente trimestrului IV. Redirecționarea se efectuează conform art. 56 alin. (2¹) C. fisc.

Microîntreprinderile care efectuează astfel de cheltuieli au obligația depunerii declarației informative privind beneficiarii bunurilor/serviciilor/sponsorizării/burselor private aferentă anului în care au înregistrat aceste cheltuieli.

2. Persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor scad din baza impozabilă sumele reprezentând donațiile în bani pentru acordarea de sprijin și asistență umanitară cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina. Aceste prevederi se aplică pentru donațiile în bani efectuate în contul administrat de IGSU.

3. În cazul în care Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne solicită acordarea de bunuri sau prestarea de servicii pentru persoanele afectate de conflictul din Ucraina, cheltuielile se însumează cu cele de sponsorizare și cele privind bursele private, iar valoarea rezultată se scade din impozitul datorat până la nivelul a 20% din acest impozit datorat pentru trimestrul în care s-au înregistrat cheltuielile respective.

III. Venit net anual determinat în sistem real.

Persoanele fizice care determină venitul anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, pot deduce cheltuielile reprezentând donații în bani pentru acordarea de sprijin și asistență umanitară cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina. Aceste prevederi se aplică pentru donațiile în bani efectuate în contul administrat de IGSU.

Modificare Cod fiscal was last modified: martie 14th, 2022 by Emilian Duca
Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: