Cale de atac declarată împotriva unei decizii pronunţate în soluţionarea unei contestaţii în anulare. Respingerea recursului ca fiind inadmisibil

15 mai 2024
Vizualizari: 73
  • NCPC: art. 457 alin. (1)
  • NCPC: art. 508 alin. (4)
  • NCPC: art. 634 alin. (1) pct. 5

În data de 29.05.2023, recurentul-pârât A. a formulat contestație în anulare împotriva deciziei civile nr. 175/R din 09.05.2023, pronunțată de Curtea de Apel Cluj, secția I civilă în dosarul nr. x/2017, prin care a solicitat anularea hotărârii atacate și trimiterea cauzei spre rejudecare.

Prin decizia civilă nr. 175/R din 09.05.2023, Curtea de Apel Cluj, secția I civilă a constatat ca fiind nul recursul declarat de recurentul-pârât A. împotriva deciziei civile nr. 452/30.06.2022 a Tribunalului Maramureș și a obligat recurentul-pârât la plata sumei de 1.500 RON către intimatul B., cheltuieli de judecată în recurs.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 2275 din 22 noiembrie 2023)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând decizia atacată, Înalta Curte constată că recursul este inadmisibil, pentru considerentele ce urmează să fie expuse.

Căile de atac reprezintă mijloace sau remedii juridice procesuale prin intermediul cărora se poate solicita verificarea legalității și temeiniciei hotărârilor judecătorești iar, în final, remedierea erorilor săvârșite, constituind, astfel, pentru părți o garanție a respectării drepturilor lor fundamentale.

Rezultă că împotriva hotărârii judecătorești se pot exercita căile de atac prevăzute de lege prin dispoziții imperative, de la care nu se poate deroga, deoarece se întemeiază pe interesul general de a înlătura orice cauze care ar putea ține în loc, în mod nedefinit, judecata unui proces.

Potrivit dispozițiilor art. 634 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ., sunt hotărâri definitive hotărârile date în recurs, chiar dacă prin acestea s-a soluționat fondul pricinii.

Prin decizia civilă nr. 175/R din 09.05.2023, pronunțată în dosarul nr. x/2017, Curtea de Apel Cluj a constatat nul recursul declarat de recurentul- pârât A. împotriva deciziei civile nr. 452 pronunțată la data de 30.06.2022 în dosarul nr. x/2017 al Tribunalului Maramureș, hotărârea instanței fiind definitivă.

Împotriva deciziei definitive nr. 175/R din 09.05.2023 pronunțată de Curtea de Apel Cluj, recurentul A. a formulat contestație în anulare – soluționată prin decizia civilă nr. 225/R din 14.06.2023 pronunțată de Curtea de Apel Cluj, în sensul constatării nulității contestației în anulare, hotărârea fiind definitivă.

Art. 508 alin. (4) C. proc. civ. prevede că „hotărârea dată în contestație în anulare este supusă acelorași căi de atac ca și hotărârea atacată”.

În speță, calea de atac a recursului este declarată împotriva unei decizii pronunțate în soluționarea unei contestații în anulare – cale extraordinară de atac formulată împotriva unei hotărâri definitive, decizie ce nu este supusă, prin lege, căii de atac a recursului.

Astfel, coroborând prevederile art. 634 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ., cu dispozițiile art. 508 alin. (4) C. proc. civ., cum hotărârea ce a făcut obiectul contestației în anulare este definitivă, reiese că și decizia civilă nr. 225/R/2023 din 14 iunie 2023 pronunțată de Curtea de Apel Cluj, prin care a fost soluționată contestația în anulare, este definitivă, nefiind supusă căii de atac a recursului.

Legalitatea căilor de atac, prevăzută expres de dispozițiile art. 457 alin. (1) C. proc. civ., presupune faptul că o „hotărâre judecătorească poate fi supusă numai căilor de atac prevăzute de lege, în condițiile și termenele stabilite de acesta”.

Astfel, una din regulile generale privitoare la exercitarea căilor legale de atac constă în aceea că dreptul de a promova o cale de atac este, în principiu, unic și se epuizează odată cu exercitarea lui, ceea ce înseamnă că nimănui nu-i este îngăduit de a uza de două sau mai multe ori de una și aceeași cale de atac.

Revine, așadar, persoanei interesate obligația de a sesiza jurisdicția competentă și de a formula căile de atac pe care le consideră necesare în apărarea drepturilor sale, însă în condițiile legii, cu respectarea normelor procesuale civile de ordine publică care reglementează regulile de sesizare a instanțelor judecătorești și de soluționare a cererilor deduse judecății, implicit și a căilor de atac.

Recunoașterea unei căi de atac în alte situații decât cele prevăzute de legea procesuală constituie atât o încălcare a principiului legalității, cât și a principiului constituțional al egalității în fața legii, motiv pentru care apare ca o soluție inadmisibilă în ordinea de drept.

Ca atare, niciuneia dintre părți nu îi este permis să formuleze și nici instanța judecătorească nu se poate învesti cu judecata unei căi de atac exercitată în afara sistemului căilor de atac prevăzute de lege.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Pe cale de consecință, decizia atacată este o hotărâre definitivă, nesupusă, prin lege, cenzurii căii de atac a recursului.

Pentru aceste considerente, Înalta Curte va respinge, ca inadmisibil, recursul declarat de contestatorul A. împotriva deciziei nr. 225/R/2023 din 14 iunie 2023 a Curții de Apel Cluj, secția I civilă.

Sursa informației: www.scj.ro.

Cale de atac declarată împotriva unei decizii pronunțate în soluționarea unei contestații în anulare. Respingerea recursului ca fiind inadmisibil was last modified: mai 15th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.