Decizia ÎCCJ nr. 1554/2023, Secţia a II-a civilă. Litigiu privind pretenţii decurgând din contractul de cesiune de creanţă. Creanță neînscrisă în tabelul de creanțe în procedura insolvenţei. Efectul decăderii din dreptul de înscriere în tabelul de creanţe

15 mai 2024
Vizualizari: 128

Înalta Curte de Casație și Justiție a publicat Decizia ÎCCJ nr. 1554/2023, Secția a II-a civilă – Litigiu privind pretenții decurgând din contractul de cesiune de creanță. Creanță neînscrisă în tabelul de creanțe în procedura insolvenței. Efectul decăderii din dreptul de înscriere în tabelul de creanțe.

Prin această decizie s-a reținut că din interpretarea coroborată a dispozițiilor art. 114 alin. (1) și art. 5 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 85/2014 reiese că titularul de creanțe anterioare procedurii care nu depune cererea de admitere a creanțelor până la expirarea termenului prevăzut de art. 100 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2014 pierde însăși calitatea de creditor îndreptățit să participe la procedură. Se produce, astfel, efectul încetării calității de creditor, care nu va putea să se îndrepte ulterior împotriva debitorului sau asociaților acestuia, cu excepția situațiilor prevăzute expres și limitativ de lege.

Decăderea din dreptul de a se înscrie la masa credală conduce la pierderea dreptului subiectiv de creanță și la orice mijloc sau prerogativă pentru realizarea creanței respective.

În această situație, în condițiile în care dreptul de creanță al creditorului s-a stins și obligația corelativă de plată a debitorului se stinge, iar raportat la dispozițiile art. 1800 alin. (1) C. civ. 1864, nici obligația garantului nu poate subzista decăderii.

Prin urmare, în contextul decăderii din dreptul de a se înscrie la masa credală, plata efectuată de cedent, în calitate de garant, fără a mai exista o obligație în ființă în raporturile dintre părți, nu era datorată, astfel că cel care a primit o astfel de plată trebuie să o restituie și să achite dobânda legală penalizatoare, de la data primirii acesteia.

Sursa informației

🔔Vezi și Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 3/2024 (M. Of. nr. 442/09.05.2024): Art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 și a art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor

Decizia ÎCCJ nr. 1554/2023, Secția a II-a civilă. Litigiu privind pretenții decurgând din contractul de cesiune de creanță. Creanță neînscrisă în tabelul de creanțe în procedura insolvenței. Efectul decăderii din dreptul de înscriere în tabelul de creanțe was last modified: mai 15th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.