Exercitarea mijloacelor procesuale prin care poate fi atacată o hotărâre judecătorească în condiţiile legii, cu respectarea acesteia. Respingerea recursului declarat ca fiind inadmisibil

14 mai 2024
Vizualizari: 79
  • NCPC: art. 446
  • NCPC: art. 457 alin. (1)
  • NCPC: art. 483 alin. (1)
  • NCPC: art. 493 alin. (5)
  • NCPC: art. 499
  • NCPC: art. 508 alin. (4)
  • NCPC: art. 513 alin. (5)
  • NCPC: art. 634 alin. (1) pct. 5

Prin cererea înregistrată la data de 15 martie 2023, pe rolul Curții de Apel București, secția a IV-a civilă, sub nr. x/2023, contestatorul A. a formulat contestație în anulare împotriva deciziei civile nr. 131 din 13 februarie 2023, pronunțate de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă, în dosarul nr. x/2022, prin care a fost respinsă, ca nefondată, cererea de îndreptare, lămurire, completare a dispozitivului deciziei civile nr. 936R din 21 noiembrie 2022, pronunțate de aceeași instanță, în același dosar, formulată de contestatorul A., în contradictoriu cu intimații B. și Executorul Judecătoresc C..

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 2248 din 21 noiembrie 2023)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Analizând recursul în condițiile art. 499 raportat la art. 493 alin. (5) C. proc. civ., potrivit căruia în cazul în care recursul se respinge fără a fi cercetat în fond, hotărârea va cuprinde numai motivarea soluției fără a se evoca și analiza motivele de casare, Înalta Curte constată următoarele:

Potrivit dispozițiilor art. 483 alin. (1) C. proc. civ., „Hotărârile date în apel, cele date, potrivit legii, fără drept de apel, precum și alte hotărâri în cazurile expres prevăzute de lege sunt supuse recursului”, iar, conform art. 634 alin. (1) pct. 5 din același cod, sunt hotărâri definitive hotărârile date în recurs, chiar dacă prin acestea s-a soluționat fondul pricinii.

Totodată, art. 513 alin. (5) C. proc. civ. arată că: „Hotărârea dată asupra revizuirii este supusă căilor de atac prevăzute de lege pentru hotărârea revizuită”.

De asemenea, art. 508 alin. (4) C. proc. civ. stipulează că: „Hotărârea dată în contestație în anulare este supusă acelorași căi de atac ca și hotărârea atacată”.

Cum, față de prevederile art. 634 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ., decizia civilă nr. 492 din 14 iunie 2022, pronunțată de către Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă în dosarul nr. x/2022, este o hotărâre definitivă, dată în soluționarea unui recurs, și decizia prin care a fost soluționată cererea de revizuire îndreptată împotriva acestei hotărâri – decizia civilă nr. 936R din 21 noiembrie 2022 a aceleiași instanțe – este o hotărâre definitivă, potrivit art. 513 alin. (5) C. proc. civ.

În ceea ce privește decizia civilă nr. 131 din 13 februarie 2023, pronunțată Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă, în dosarul nr. x/2022, Înalta Curte reține că prin aceasta a fost soluționată cererea de îndreptare, lămurire, completare a dispozitivului deciziei civile nr. 936R din 21 noiembrie 2022 a aceleiași instanțe, formulate de petentul-revizuent A., astfel că și această decizie este definitivă, conform art. 446 C. proc. civ., care prevede că hotărârile date în soluționare unor astfel de cereri sunt supuse acelorași căi de atac ca și hotărârile în legătură cu care s-a solicitat, după caz, îndreptarea, lămurirea ori completarea.

La rândul ei, decizia civilă nr. 459R din 18 mai 2023 a Curții de Apel București, secția a IV-a civilă, prin care s-a anulat contestația în anulare împotriva deciziei civile nr. 131 din 13 februarie 2023 a aceleiași instanțe este tot o hotărâre definitivă, potrivit art. 508 alin. (4) C. proc. civ., nesusceptibilă de a fi atacată pe calea recursului.

Legalitatea căilor de atac, prevăzută expres de dispozițiile art. 457 alin. (1) C. proc. civ., presupune faptul că o hotărâre judecătorească poate fi supusă numai căilor de atac prevăzute de lege, în condițiile și termenele stabilite de aceasta.

Așa fiind, în afară de căile de atac prevăzute de lege, nu se pot folosi alte mijloace procedurale în scopul de a se obține reformarea sau retractarea unei hotărâri judecătorești.

Această regulă are valoare de principiu constituțional, dispozițiile art. 129 din Constituția României arătând că mijloacele procesuale prin care poate fi atacată o hotărâre judecătorească sunt cele prevăzute de lege, dar și că exercitarea acestora trebuie făcută în condițiile legii, cu respectarea acesteia.

În consecință, pentru argumentele expuse, în temeiul art. 493 alin. (5) C. proc. civ., Înalta Curte urmează să respingă, ca inadmisibil, recursul declarat de contestatorul A. împotriva deciziei civile nr. 459R din 18 mai 2023, pronunțate de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă.

În ceea ce privește cererile de sesizare a Curții Constituționale cu excepțiile de neconstituționalitate invocate de către recurentul-contestator, astfel cum s-a reținut și prin raportul privind admisiblitatea în principiu a recursului, acestea apar ca fiind inadmisibile, în contextul în care sunt formulate într-o cale de atac inadmisibilă și nu vizează dispozițiile legale care determină o atare soluție.

Sursa informației: www.scj.ro.

Exercitarea mijloacelor procesuale prin care poate fi atacată o hotărâre judecătorească în condițiile legii, cu respectarea acesteia. Respingerea recursului declarat ca fiind inadmisibil was last modified: mai 14th, 2024 by Redacția ProLege
Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.