Măsuri economice și facilități fiscale

24 mart. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 750

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Ordonanța de urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare (M. Of. nr. 230/21 martie 2020)

Intrare în vigoare: 21 martie 2020

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Prin OUG nr. 29/2020 se aduc o serie de modificări și completări unor acte normative din domeniul economic și fiscal.

1. Codul fiscal
1.1. Impozit pe profit. Prin derogare de la prevederile art. 41 alin. (8) Cod fiscal, contribuabilii care aplică sistemul de
declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate trimestriale, pot efectua plățile anticipate, pentru anul calendaristic 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent.
Prevederile de mai sus se aplică în mod corespunzător și de contribuabilii care au optat pentru anul fiscal modificat.
1.2. Impozite locale. Termenele de plată pentru prima rată a impozitului/taxei pe clădiri, impozitului/taxei pe teren și, impozitul pentru mijloacele de transport se prorogă de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020.
Bonificația de 10% prevăzută la art. 462 alin. (2), 467 alin. (2) și art. 472 alin. (2) Cod fiscal se acordă dacă plata impozitelor de mai sus se face până la 30 iunie 2020.
Notă: În municipiul București, conform art. 4 al HCGMB nr. 244/2019 se acordă bonificație la plată doar persoanelor fizice.

2. Codul de procedură fiscală
2.1. Amânare de facto a termenelor de plată. Nu se datorează accesorii (dobânzi și penalități de întârziere) pentru
obligațiile fiscale scadente după data intrării în vigoare a ordonanței de urgență (n.n. 21 martie 2020) și neachitate
până la expirarea unui termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență. Aceste sume nu sunt considerate obligații fiscale restante, în înțelesul art. 157 alin. (1) lit. a) Cod procedură fiscală.
2.2. Suspendarea executărilor silite. Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită (inclusiv popririle efectuate prin intermediul instituțiilor de credit sau de către terții popriți) începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență (n.n. 21 martie 2020) și neachitate până la expirarea unui termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

3. Restructurarea obligațiilor fiscale (OG nr. 6/2019)
3.1. Termen notificare. Termenul de 31 martie 2020 stabilit de OG nr. 6/2019, așa cum a fost modificată de OG nr. 6/2020, pentru notificarea organelor fiscale competente cu privire la restructurarea obligațiilor fiscale, a fost prorogat pentru data de 31 iulie 2020.
3.2. Termen solicitare restructurare. Solicitarea de restructurare poate fi depusă până la data de 30 octombrie 2020 (n.n. termenul inițial era 31 iulie 2020).

4. Declararea beneficiarului real
4.1 Termen de depunere declarație/documente. Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real, prevăzută la art. 56 alin. (4), 62 alin. (1), art. 63 din Legea nr. 129/2019 și, respectiv, art. 344 alin. (4) din OG nr. 26/2000, se prelungește cu un termen de 3 luni de la data încetării stării de urgență.
4.2. Perioada de suspendare. Pe durata stării de urgență se suspendă depunerea declarației privind beneficiarul real de către toate entitățile obligate, precum și completarea documentelor de către asociații și fundații.

5. Alte prevederi
5.1. Ajutor de stat pentru IMM. Prin programul IMM INVEST se pot acorda credite/linii de credit rambursabile, garantate de stat în proporție de 80%, plafonate la 5.000.000 lei pentru capital de lucru și, respectiv, 10.000.000 lei pentru creditele de investiții.
Dobânda datorată pentru aceste credite este subvenționată în proporție de 100% de către Ministerul Finanțelor Publice. Subvenția poate fi acordată, pentru creditele acordate după intrarea în vigoare a acestei ordonanțe de urgență, până la data de 31 martie 2021 (n.n. acesta pare a fi un termen de recomandare), cu posibilitate de prelungire prin lege.
În cazul în care beneficiarul creditului înregistrează obligații fiscale restante, acesta are obligația de a le achita din creditul primit.
5.2. Amânarea plăților aferente unor împrumuturi acordate de MFP. Ratele și dobânzile aferente împrumuturilor acordate de Ministerul Finanțelor Publice din veniturile provenind din privatizare, către beneficiari unități administrativ-teritoriale se poate amâna, la cererea acestora, pe o perioada de 3 luni de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, cu modificarea corespunzătoare a graficelor de rambursare.
5.3. Plafon de expunere Eximbank. Prin această OUG a fost stabilit un mecanism suplimentar pentru aprobarea acordării de credite peste plafonul maxim de expunere de 50 milioane euro.
5.4. Împrumut de trezorerie pentru UNIFARM SA. Prin această OUG a fost stabilită procedura de acordare a unui
credit de trezorerie (rambursabil) către UNIFARM SA în vederea achiziției de urgență de material și echipament sanitar.
5.5. Prevederi speciale pentru unele categorii de IMM. Pe durata stării de urgență, IMM-urile (astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004) care:
(i) și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente;
și
(ii) dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de  internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.
Pentru alte contracte în derulare decât cele menționate mai sus, IMM-urile care îndeplinesc condițiile de mai sus, pot invoca forța majoră numai după încercarea renegocierii contractelor, dovedită cu înscrisuri.
Forța majoră se prezumă, în cazul IMM-urilor, prin prezentarea certificatului de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.
Pentru contractele încheiate cu autoritățile publice cu IMM-uri nu se datorează penalități pe durata stării de urgență.
5.6. Prevederi speciale pentru profesii care îndeplinesc servicii de interes public. Prevederile de la punctul anterior se aplică în mod corespunzător și de membrii următoarelelor profesii de interes public, indiferent de forma de organizare a acestora:
(i) notar public,
(ii) avocat;
(iii) executor judecătoresc.
În plus, aceste profesii au obligația de a asigura continuitatea activității, cu respectarea măsurilor de protecție și prevenție.
Refuzul salariaților din aceste profesii de a-și îndeplini sarcinile de serviciu constituie abatere disciplinară care
conduce la excluderea din profesie.
5.7. Alte profesii beneficiare. Prevederile de la punctul 5.5. se aplică în mod corespunzător și de:
(iv) cabinetele medicilor de familie și cabinetele stomatologice (care își desfășoară activitatea cu mai puțin de 20 persoane);
(v) federațiile sportive naționale și cluburile sportive care dețin certificat de identitate sportivă,
în măsura în care activitatea acestora este afectată direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice pentru prevenirea și combaterea pandemiei.

Măsuri economice și facilități fiscale was last modified: martie 24th, 2020 by Emilian Duca
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter