Legislația muncii. O.U.G. nr. 110/2021 și OMMPS nr. 920/2021

11 oct. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 719

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 (M. Of. nr. 945/4 octombrie 2021)

Intrare în vigoare: 4 octombrie 2021

Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 920/2021 pentru aprobarea modelelor cererii și declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 5 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 (M. Of. nr. 964/8 octombrie 2021)

Intrare în vigoare: 11 octombrie 2021

I. O.U.G. nr. 110/2021

Sfera de aplicare

Prin această ordonanță de urgență se acordă zile libere:

a) unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor cu vârsta de până la 12 ani inclusiv;

b) pentru părinții care au în întreținere copii sau adulți cu handicap cuprinși într-o formă de învățământ, respectiv înscriși în cadrul unei unități de învățământ preuniversitar, inclusiv de educație timpurie antepreșcolară.

Prevederile se aplică pe perioada stării de alertă și după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului școlar 2021-2022, fără a se include vacanțele, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezenta fizică a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară.

Condiții

– unul din părinți se include în categoriile de la lit. a) sau b) de mai sus;

– celălalt părinte nu beneficiază de zile libere sau, după caz, părintele care solicită acordarea de zile libere se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei (necăsătorit, văduv, divorțat, are soț/soție declarat dispărut sau arestat preventiv sau execută pedeapsă privativă de libertate, nu a împlinit 18 ani, a fost numit tutore);

– locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemuncă.

Prevederile ordonanței se aplică și în cazul:

– părintelui sau reprezentantului legal al copilului cu handicap grav neșcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizației prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, doar dacă activitatea serviciului de zi este limitată sau suspendată, prin dispoziție/decizie a autorității care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

– părinții copiilor cu vârsta de până la 18 ani, înscriși în cadrul unor unități de învățământ, dacă aceștia sunt încadrați într-o grupă de risc sau locuiesc împreună cu o persoană diagnosticată cu anumite afecțiuni.

– părintele care are în îngrijire, supraveghere și întreținere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizației prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, doar dacă beneficiază de servicii de zi, a căror activitate este limitată sau suspendată, prin dispoziție/decizie a autorității care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Procedura

Pentru acordarea zilelor libere, părintele va depune la angajator o cerere, însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, de o copie a certificatului al copilului sau a documentului care atestă calitatea de părinte și, după caz, de copia certificatului de încadrare în grad de handicap al copilului ori adultului în vârstă de până la 26 de ani, copia adeverinței eliberate de medicul de familie/medicul specialist.

Modelele cererii și declarației pe propria răspundere se stabilesc prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale, la propunerea ANOFM (vezi OMMPS nr. 920/2021 – mai jos).

Calcul 

Indemnizația pentru fiecare zi liberă se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Indemnizația este supusă impozitului pe venit, CAS, CASS și CAM. Impozitul și contribuțiile se plătesc de către angajator.

Sumele se decontează din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale numai pentru perioada acordării zilelor libere. Pentru aceasta, angajatorul depune cerere la AJOFM/București, însoțită de documente justificative privind îndeplinirea condițiilor de decontare a indemnizației.

Cererea și documentele justificative se transmit electronic sau în format letric la AJOFM/ București, în cel mult 30 de zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației. Decontarea sumelor se face în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării documentelor justificative. Procedura de decontare, documentele justificative și modelul acestora se stabilesc prin ordin al președintelui ANOFM.

Pentru aceste sume nu se acordă facilități fiscale și nu se poate dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat aferent indemnizațiilor respective, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private.

Sancțiuni

Angajatorul este obligat să acorde zilele libere dacă angajatul solicită acest drept în baza prevederilor acestei Ordonanțe de Urgență. Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenții și se sancționează cu amendă între 1.000 și 2.000 lei pentru fiecare persoană pentru care se refuză acordarea zilelor libere, fără a depăși valoarea cumulată de 20.000 lei.

II. OMMPS nr. 920/2021

Prin acest ordin au fost aprobate modelul cererii și modelul declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 5 alin. (3) din O.U.G. nr. 110/2021.

Ordinul intră în vigoare la data de 11 octombrie 2021.

Legislația muncii. O.U.G. nr. 110/2021 și OMMPS nr. 920/2021 was last modified: octombrie 12th, 2021 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: