Info legislativ – August 2019

2 sept. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 799

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 691/ 21 august 2019

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

OMFP nr. 2.643/2019 pentru aprobarea procedurilor de anulare a contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și a obligațiilor fiscale accesorii aferente acestora ce fac obiectul prevederilor art. 2 și 3 din O.U.G. nr. 31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea O.U.G. nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă:

1. Procedura de identificare a persoanelor fizice care beneficiază de anularea CASS, conform art. 2 din O.U.G. nr. 31/2019.

Regularizarea CASS se face pentru perioada 1 iulie 2015 – 31 decembrie 2017.

Persoanele fizice care pot beneficia de prevederile acestui ordin sunt:

– contribuabilii pentru care baza de calcul al CASS a fost întregită la nivelul salariului de bază minim brut pe țară sau, după caz, la valoarea a douăsprezece salarii de bază minime brute pe țară, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal – pentru anii fiscali 2016 și 2017

– contribuabilii pentru care baza de calcul al CASS a fost întregită la nivelul salariului de bază minim brut pe țară, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal – pentru perioada 1 iulie 2015 – 31 decembrie 2015.

– persoanele care nu au realizat venituri în perioada fiscală 1 iulie 2015 – 31 decembrie 2017, pentru care baza de calcul al CASS stabilită potrivit Legii nr. 571/2003 sau a Legii nr. 227/2015, este salariul de bază minim brut pe țară, cu excepția celor care au optat pentru plata contribuției.

2. Procedura de anulare a CASS, precum și a obligațiilor fiscale aferente acestora, conform art. 2 și 3 din OUG nr. 31/2019.

Obligațiile fiscale care fac obiectul anulării sunt CASS și obligațiile fiscale accesorii aferente acesteia.

Anularea se efectuează, din oficiu, de către organul fiscal central competent.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

3. Modelul și conținutul „Deciziei de anulare a contribuției de asigurări sociale de sănătate și a obligațiilor fiscale accesorii”.

 

M. Of. nr. 708/ 28 august 2019

OMFP nr. 2.806/2019 pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificației pentru plata cu anticipație a sumelor de plată reprezentând contribuție individuală de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin decizii de impunere anuală, potrivit prevederilor art. 1 din O.U.G. nr. 31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea O.U.G. nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Comentarii

Procedura aprobată prin acest ordin are în vedere deciziile de impunere anuală aferente perioadei 2014 – 2017 care au fost emise și comunicate persoanelor fizice în perioadele:

(i) 15 martie 2019- 23 mai 2019 și (ii) după data de 23 mai 2019.

Obiectul deciziilor de impunere pentru care se acordă bonificații îl constituie CASS datorate de persoanele fizice pentru perioada 2014 – 2017.

Bonificația care se acordă este în cotă de 10% și se aplică asupra contribuțiilor datorate. Bonificația se acordă dacă diferența dintre sumele de plată cuprinse în deciziile de impunere și valoarea bonificației este integral achitată:

– în termen de 60 zile, de la data de 23 mai 2019 (până pe 22 iulie 2019) pentru deciziile de impunere emise și comunicate în perioada 15 martie 2019- 23 mai 2019;

– în termen de 60 zile de la data comunicării deciziei de impunere pentru deciziile emise și comunicate după data de 23 mai 2019.

 

PROCEDURĂ FISCALĂ

M. Of. nr. 642/ 2 august 2019

OPANAF nr. 2.085/2019 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 109 „Declarație privind taxa pe active financiare nete”

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă modelul și conținutul formularului 109 „Declarație privind taxa pe active financiare nete”.

Formularul (109) se completează și se depune de către instituțiile bancare, așa cum sunt definite la art. 86 din OUG nr. 114/2018 (instituții de credit, persoane juridice române, inclusiv sucursalele din străinătate ale acestora și sucursalele din România ale instituțiilor de credit, persoane juridice străine).

 

M. Of. nr. 642/ 2 august 2019

O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale

Comentarii

Prin OG nr. 6/2019 se introduc facilități fiscale după cum urmează:

1. Restructurarea obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018.

Beneficiază de aceste măsuri persoanele juridice de drept public sau privat (cu excepția instituțiilor publice definite conform Legii nr. 500/2002 și a unităților administrativ-teritoriale) aflate în dificultate financiară și pentru care există riscul intrării în insolvență, care au acumulat obligații bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018, în cuantum de minim 1 milion lei, neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală (CAF), precum și obligații bugetare accesorii.

2. Anularea unor obligații fiscale accesorii. Beneficiază de anularea unor obligații accesorii persoanele fizice, entitățile fără personalitate juridică, unitățile administrativteritoriale sau subdiviziunile administrativ teritoriale ale municipiului București, instituțiile publice care au obligații bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 (sub sau peste un milion lei).

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 30 din 8 august 2019.

 

M. Of. nr. 673/ 13 august 2019

OPANAF nr. 2.098/2019 pentru modificarea Procedurii privind emiterea și comunicarea unor acte administrative și de executare pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 727/2019

Comentarii

Principalele modificări se referă la următoarele aspecte:

1. Intervalele în care organul fiscal central competent în administrarea obligațiilor fiscale ale debitorului evaluează obligațiile restante În vederea emiterii somației și a titlului executoriu sunt: 1-15 și 16-30 ale aceleiași luni calendaristice.

2. Organul fiscal central competent în administrarea obligațiilor fiscale ale debitorului nu mai poate emite somații și titluri executorii, din oficiu, după 180 de zile de la ultima emitere sau de la data la care au fost înregistrate obligații fiscale/bugetare restante, chiar dacă cuantumul obligațiilor fiscale/bugetare restante este sub plafonul stabilit în procedură.

3. Adresa de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești și adresa de înștiințare privind înființarea popririi se emit după cum urmează (după evaluarea obligațiilor fiscale/bugetare restante ale debitorilor pentru care au fost comunicate somații, și dacă nu a fost notificată de către debitori intenția de mediere):

3.1. în cazul marilor contribuabili:

– dacă obligațiile bugetare/fiscale rămase nestinse din somație sunt peste 40.000 lei până la expirarea termenului de 15 zile de la comunicarea somației;

– dacă obligațiile bugetare/fiscale rămase nestinse din somație sunt peste 20.000 lei până la expirarea termenului de 90 de zile de la comunicarea somației;

– dacă obligațiile bugetare/fiscale rămase nestinse din somație sunt peste 3.000 lei până la expirarea termenului de 180 de zile de la comunicarea somației.

3.2. în cazul contribuabililor mijlocii:

– dacă obligațiile bugetare/fiscale rămase nestinse din somație sunt peste 40.000 lei până la expirarea termenului de 15 zile de la comunicarea somației;

– dacă obligațiile bugetare/fiscale rămase nestinse din somație sunt peste 10.000 lei până la expirarea termenului de 90 de zile de la comunicarea somației;

– dacă obligațiile bugetare/fiscale rămase nestinse din somație sunt peste 1.500 lei până la expirarea termenului de 180 de zile de la comunicarea somației.

3.3. în cazul celorlalte categorii de debitori:

– dacă obligațiile bugetare/fiscale rămase nestinse din somație sunt peste 10.000 lei până la expirarea termenului de 15 zile de la comunicarea somației;

– dacă obligațiile bugetare/fiscale rămase nestinse din somație sunt peste 5.000 lei până la expirarea termenului de 90 de zile de la comunicarea somației;

– dacă obligațiile bugetare/fiscale rămase nestinse din somație sunt peste 500 lei până la expirarea termenului de 180 de zile de la comunicarea somației.

3.4. în cazul debitorilor persoane fizice:

– dacă obligațiile bugetare/fiscale rămase nestinse din somație sunt peste 2.000 lei până la expirarea termenului de 15 zile de la comunicarea somației;

– dacă obligațiile bugetare/fiscale rămase nestinse din somație sunt peste 1.000 lei până la expirarea termenului de 90 de zile de la comunicarea somației;

– dacă obligațiile bugetare/fiscale rămase nestinse din somație sunt peste 100 lei până la expirarea termenului de 180 de zile de la comunicarea somației.

În situația în care debitorul a notificat organul fiscal central cu privire la intenția de mediere, termenele de mai sus încep să curgă astfel:

a) din a 16-a zi de la data comunicării procesului-verbal de mediere, în situația în care debitorul nu a respectat cele stabilite prin acest proces-verbal;

b) de la data întocmirii procesului-verbal în care a fost consemnată neprezentarea debitorului la procedura de mediere.

 

OPANAF nr. 2.153/2019 privind aprobarea înființării organului de executare silită pentru îndeplinirea unor acte de executare silită prin procese electronice masive

Comentarii

Conform ordinului, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare are calitatea de organ de executare silită și este structura abilitată pentru îndeplinirea unor acte de executare silită prin procese electronice masive.

 

M. Of. nr. 674/ 13 august 2019

OPANAF nr. 1.975/2019 privind sigiliile utilizate în cadrul activității Direcției generale antifraudă fiscală

 

M. Of. nr. 687/ 20 august 2019

OPANAF nr. 2.227/2019 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”

Comentarii

Prin OPANAF nr. 2.227/2019 se modifică formularul (300) „Decont de TVA” în sensul introducerii a două noi rubrici:

– rândul 17 – Prestări de servicii conform art. 278 alin. (8) C.fisc pentru care loculprestării este în România și

– rândul 18 – Regularizări privind prestările de servicii conform art. 278 alin. (8) C. fisc.

Noul formular (300) se utilizează începând cu declararea obligațiilor fiscale aferente lunii iulie 2019.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 31 din 21 august 2019.

 

M. Of. nr. 688/ 20 august 2019

OPANAF nr. 2.010/2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la OPANAF nr. 3.494/2013 privind aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”, cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală

 

M. Of. nr. 694/ 22 august 2019

O.G. nr. 19/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Comentarii

Prin această ordonanță de guvern se aprobă Procedura de soluționare a litigiilor fiscale care apar ca urmare a aplicării acordurilor și convențiilor de evitare a dublei impuneri.

OG nr. 19/2019 transpune prevederile Directivei (UE) 2017/1.852 a Consiliului din 10 octombrie 2017 privind mecanismele de soluționare a litigiilor fiscale în Uniunea Europeană, publicată în Jurnalul Oficial al UE seria L, nr. 265 din 14 octombrie 2017.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 32 din 26 august 2019.

 

M. Of. nr. 697/ 23 august 2019

OPANAF nr. 2.201/2019 privind modificarea anexei la OPANAF nr. 3.607/2016 pentru aprobarea Instrucțiunilor de completare a numărului de evidență a plății

Comentarii

Acest ordin modifică OPANAF nr. 3.607/2016 cu privire la înscrierea numărului de evidență a plății în cazul executării silite.

 

M. Of. nr. 700/ 26 august 2019

OPANAF nr. 2.273/2019 pentru modificarea OPANAF nr. 3.049/2017 privind aprobarea modelului și conținutului formularului „Raportul pentru fiecare țară în parte”

Cele mai importante modificări aduse prin acest ordin se referă la:

– depunerea formularului „Raportul pentru fiecare țară în parte” care se va transmite numai on-line în termen de 12 luni de la ultima zi a anului fiscal de raportare a grupului de întreprinderi multinaționale.

– notificarea organului fiscal competent cu privire la calitatea fiecărei entități constitutive în cadrul grupului de întreprinderi multinaționale se va face de către fiecare entitate numai prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță până cel târziu în ultima zi a anului fiscal de raportare pentru grupul respectiv, dar nu mai târziu de termenul-limită de depunere a declarației declarația 101 „Declarație privind impozitul pe profit”.

Se actualizează Anexele privind:

(i) modelul formularului „Raportul pentru fiecare țară în parte”, și instrucțiunile de completare ale acestui formular,

(ii) modelul formularului „Notificare privind calitatea entității constitutive a grupului de întreprinderi multinaționale, respectiv privind identitatea și rezidența fiscală a entității raportoare a grupului de întreprinderi multinaționale, conform prevederilor pct. 7 și 8 din secțiunea a II-a din anexa nr. 3 la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare”.

Formularul „Raportul pentru fiecare țară în parte” se utilizează pentru raportarea alocării, în cadrul unui grup de întreprinderi multinaționale, a veniturilor, a impozitelor și a activităților economice pentru fiecare jurisdicție fiscală în parte.

 

M. Of. nr. 711/ 29 august 2019

OMFP nr. 2310/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei

 

FONDURI SPECIALE

M. Of. nr. 713/ 30 august 2019

OMFP nr. 2698/2019 pentru modificarea și completarea Normelor privind modul de constituire, administrare și utilizare a fondului de risc, precum și reflectarea în contabilitatea Trezoreriei Statului și în contabilitatea persoanelor juridice a operațiunilor legate de acordarea de garanții de stat și subîmprumuturi, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.005/2008

 

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 661/ 8 august 2019

Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 1.223/715/2019 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere și monitorizare a modului de implementare și derulare a contractelor

 

M. Of. nr. 668/ 9 august 2019

O.G. nr. 9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății, a unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naționale și cu privire la măsuri fiscal-bugetare

Comentarii

Prin această ordonanță se modifică o serie de acte normative printre care:

1. Legea nr. 05/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Principalele modificări se referă la:

– atribuțiile și responsabilitățile Ministerului Sănătății

– constituirea fondului unic de asigurări sociale de sănătate are ca sursă (pe lângă CASS, subvenții de la bugetul de stat, alte surse) și sumele provenite din protocoalele încheiate de CNAS cu deținătorii de autorizații de punere pe piață sau reprezentanții legali ai acestora.

Aceste protocoale reprezintă mecanisme financiare prin care deținătorii de autorizații de punere pe piață participă la cofinanțarea tratamentului persoanelor asigurate cu medicamente suportate din FNUASS.

– introducerea de noi contravenții și măsuri complementare în urma aplicării amenzii contravențiionale.

2. Ordonanța urgență 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății.

Modificările au în vedere:

– decontarea prescripțiilor medicale eliberate și raportate în Platforma informatică din asigurările de sănătate

– exceptarea, pe o perioadă de 3 ani, de la plata contribuției trimestriale de către deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor care sunt persoane juridice române, sau care nu sunt persoane juridice române, prin reprezentanții legali, pentru valoarea consumului centralizat aferentă medicamentelor derivate din sânge uman sau plasmă umană, suportate din FNUASS și din bugetul Ministerului Sănătății.

 

M. Of. nr. 719/ 30 august 2019

H.G. nr. 634/2019 pentru modificarea H.G. nr. 34/2019 privind stabilirea contingentului de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2019

 

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 644/ 2 august 2019

Legea nr. 162/2019 pentru modificarea alin. (2) al art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990

Comentarii

Semnatarii actului constitutiv, precum și persoanele care au un rol determinant în constituirea societății (fondatorii) nu pot fi alese dintre persoanele care:

(i) sunt incapabile (conform legii) sau

(ii) cărora li s-a interzis, prin hotărâre judecătorească definitivă, dreptul de a exercita calitatea de fondator ca pedeapsă complementară în urma condamnării pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990.

 

M. Of. nr. 657/ 7 august 2019

OMFP nr. 2464/2019 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Finanțelor Publice a procedurilor privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat sau de minimis, aprobate prin OMFP nr. 324/2016

 

M. Of. nr. 667/ 9 august 2019

O.G. nr. 8/2019 pentru modificarea O.G. nr. 39/2005 privind cinematografia

Comentarii

Modificările se referă la constituirea veniturilor proprii ale Centrului Național al Cinematografiei (prelevarea unui procent de 10% din Fondul cinematografic pentru Arhiva Națională de Filme), participarea la concursurile de selecție pentru obținerea de credite acordate din Fondul cinematografic.

 

M. Of. nr. 669/ 12 august 2019

OPANAF nr. 2.094/2019 pentru stabilirea birourilor vamale de frontieră abilitate să efectueze formalități vamale de punere în liberă circulație a benzinelor și motorinelor

 

M. Of. nr. 676/ 14 august 2019

1. O.G. nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019

2. O.G. nr. 13/2019 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019

 

M. Of. nr. 683/ 19 august 2019

1. OPANAF nr. 2.137/2019 privind procedura de aplicare a prevederilor legate de trasabilitatea produselor din tutun

2. OPANAF nr. 2.138/2019 privind contractele de stocare de date încheiate ca parte a unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun

 

M. Of. nr. 690/ 21 august 2019

Ordinul ANRE nr. 178/2019 privind modificarea, completarea și abrogarea unor dispoziții din sectorul energiei electrice

M. Of. nr. 693/ 22 august 2019

O.G. 15/2019 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

Comentarii

Această ordonanță de guvern modifică:

– OUG nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc;

– OG nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc.

Modificările se referă la veniturile proprii ale ONJN care pot fi utilizate și pentru asigurarea cheltuielilor de personal aferent activității proprii în limita a maximum 30% din totalul sumelor aferente activității, dar și la structura posturilor din cadrul ONJN.

 

M. Of. nr. 694/ 22 august 2019

OPANAF nr. 2.254/2019 privind modificarea anexei nr. 1 la OPANAF nr. 2.460/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii și a Instrucțiunilor de completare a casetelor 2, 8, 14 și 54 ale declarației vamale în situații particulare ce decurg din tipul reprezentării

Comentarii

Potrivit modificărilor aduse prin acest ordin, persoanele stabilite într-un stat terț UE pot întocmi declarații vamale în nume propriu, prin reprezentare directă sau indirectă și pentru:

– regimul vamale de reexport care descarcă regimul de admitere temporară;

– regimurile vamale de punere în liberă circulație, destinație finală, numai cu titlu ocazional și cu condiția ca autoritatea vamală să considere acest lucru justificat.

 

M. Of. nr. 696/ 23 august 2019

H.G. nr. 572/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modelul uniformei de serviciu, însemnele distinctive și accesoriile care însoțesc portul acesteia, durata normată de utilizare, condițiile de acordare și personalul vamal care beneficiază de uniformă

 

M. Of. nr. 715/ 30 august 2019

OMFP nr. 2756/2019 privind modificarea și completarea OMFP nr. 2.632/2016 pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului Finanțelor Publice puse la dispoziția autorităților și instituțiilor publice prin sistemul informatic propriu

Info legislativ – August 2019 was last modified: septembrie 2nd, 2019 by Emilian Duca
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter