Info fiscal – Decembrie 2017

5 ian. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1363

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Se modifică formularul 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă, veniturile din jocuri de noroc și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit”. Declarația se va completa și pentru venituri din pensii și venituri realizate de persoanele fizice dintr-o asociere fără personalitate juridică constituită cu o persoană juridică, contribuabil, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unei activități.

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

Formularele 205 și 207 se modifică și în privința completării declarației rectificative În situația îndeplinirii de către succesorii persoanelor/entităților care și-au încetat existența a obligațiilor fiscale aferente perioadei în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal.

3. Ordinul președintelui ANAF nr. 3.780/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit.

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă modelul, conținutul și instrucțiunile de completare ale următoarelor formulare:

– „Declarație privind venitul estimat/norma de venit” (formular 220);
– „Declarație privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit (formular 221)” și „Anexa nr. … la Declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit”;
– „Declarația informativă privind începerea/încetarea activității persoanelor fizice care desfășoară activitate în România și care obțin venituri sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate” (formular 222);
– „Declarație privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică și pentru entitățile supuse regimului transparenței fiscale” (formular 223);
– „Declarație privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România” (formular 224);
– „Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice” (formular 256) și „Anexă la Decizia de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice”;
– „Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice” (formular 257);
– „Decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit/impozitul anual datorat” (formular 260) și anexa „Situație privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit”.

Formularele 220, 221, 222, 223, 224, 260 se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2018 și pentru stabilirea plăților anticipate cu titlu de impozit/impozitului anual datorat.

Formularele 256 și 257 se utilizează pentru impunerile din oficiu efectuate de organul fiscal central competent începând cu anul 2018.

M. Of. nr. 1.041/ 29 decembrie 2017

Ordinul președintelui ANAF nr. 4.140/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice.

Comentarii

Prin acest ordin au fost aprobate:

a) formularul 600 – Declarație privind venitul asupra căruia se datorează contribuția de asigurări sociale și cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate;
b) formularul 610 – Decizie de impunere privind stabilirea contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Aceste formulare se utilizează pentru stabilirea CAS și CASS datorate de persoanele fizice începând cu anul 2018.

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 961/ 5 decembrie 2017

Legea nr. 232/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate.

Comentarii

Legea nr. 232/2017 aduce modificări legislației referitoare la plasarea forței de muncă în străinătate.

M. Of. nr. 968/ 7 decembrie 2017

Legea nr. 238/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii.

Comentarii

O.U.G. nr. 186/2016 se referă la persoanele care nu au calitatea de pensionari. Aceștia pot efectua plata CAS pentru perioadele de timp în care nu au avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau într-un  sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia.

M. Of. nr. 974/ 8 decembrie 2017

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Comentarii

Prin această ordonanță de urgență se modifică Legea nr. 95/2006 după cum urmează:

a) se corelează Legea nr. 95/2006 cu prevederile Codului Fiscal, așa cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 79/2017 referitor la constituirea Fondului național unic de asigurări de sănătate (contribuția de asigurări sociale de sănătate și contribuția asigurătorie pentru muncă);
b) pensionarii din sistemul public de pensii care nu mai au domiciliul în România și care își stabilesc reședința pe teritoriul unui stat UE, al Spațiului Economic  European (SEE), al Confederației Elvețiene sau al unui stat cu care România aplică un acord bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate nu vor mai face dovada plății contribuției la fond;
c) se modifică categoriile de persoane care beneficiază de asigurare fără plata contribuției la fond;
d) persoanele fizice cu venituri din pensii și indemnizație socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri sunt scutite de coplată.
e) se modifică definiția serviciilor medicale furnizate sub formă de abonament.

M. Of. nr. 991/ 13 decembrie 2017

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale.

Comentarii

Prin această ordonanță de urgență se modifică:

1. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (modificările se referă la termenii utilizați, corelarea cu prevederile Codului fiscal, beneficiari ai legii, persoane pensionate, sancționarea neeliberării de documente de către angajator); și
2. Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale (corelare cu prevederile Codului fiscal).

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 51 din 18 decembrie 2017.

M. Of. nr. 993/ 14 decembrie 2017

Legea nr. 250/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice.

Comentarii

Prin această lege se modifică unele prevederi referitoare la stimularea ocupării forței de muncă din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

M. Of. nr. 1.005/ 19 decembrie 2017

1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

Comentarii

Modificările aduse prin această ordonanță de urgență au în vedere, printre altele, următoarele aspecte:

a) Corelarea cu prevederile Codului fiscal referitoare la trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat începând cu 1 ianuarie 2018;
b) Posibilitatea asigurării pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate a persoanelor care realizează venituri în baza unui act de detașare ori a unui statut special prevăzut de lege, cele care obțin venituri asimilate salariilor cu respectarea legislației europene în domeniul securității sociale, precum și persoane care realizează în România venituri de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene în domeniul securității sociale. În acest caz, dreptul la concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate este condiționat de plata contribuției asigurătorii de muncă;
c) Posibilitatea asigurării și pentru alte persoane fizice decât cele asigurate obligatoriu, pe bază de contract de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Dreptul la concedii și indemnizații este condiționat de plata unei contribuții de 1% aplicată la venitul lunar ales în contractul de asigurare. Acest venit lunar nu poate fi mai mic decât salariul minim brut pe țară garantat în plată și nu poate depăși valoarea a de 12 ori salariul minim;
d) Stagiul minim de asigurare este majorat la 6 luni (anterior o lună) realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediu medical.

2. Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților.

Comentarii

Modificările aduse se referă, printre altele:

a) categoriile de angajatori care au obligația de a înființa registrul de evidență a salariaților;
b) elementele care se înscriu în registrul de evidență;
c) modificarea datelor privind salariul de bază lunar brut, indemnizațiile, sporurile, precum și alte adaosuri realizate în perioada 19 decembrie 2017 – 31 martie 2018 se va transmite la Registru până la data de 31 martie 2018.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 52 din 22 decembrie 2017.

M. Of. nr. 1.007/ 19 decembrie 2017

Hotărârea Guvernului nr. 891/2017 pentru modificarea lit. a) și b) ale articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 35/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2017.

Comentarii

Potrivit modificărilor aduse H.G. nr. 35/2017, contingentul pe tipuri de lucrători pentru anul 2017 se stabilește astfel:

– lucrători permanenți – 5.000;
– lucrători detașați – 700;
– persoane transferate în cadrul aceleiași companii – 700;
– lucrători înalt calificați – 500;
– lucrători sezonieri – 400;
– lucrători stagiari – 100;
– lucrători transfrontalieri – 100.

M. Of. nr. 1.010/ 20 decembrie 2017

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale.

Comentarii

Prin această ordonanță de urgență se modifică Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale.

Cele două legi se corelează cu prevederile Codului fiscal, așa cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 79/2017 referitor la trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat și plata contribuției asigurătorie pentru muncă.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 51 din 18 decembrie 2017.

M. Of. nr. 1.011/ 20 decembrie 2017

Legea nr. 261/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.

Comentarii

Se aprobă O.U.G. nr. 55/2017 fără modificări.

M. Of. nr. 1.026/ 27 decembrie 2017

Hotărârea Guvernului nr. 940/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2009.

Comentarii

Principalele modificări sunt următoarele:

a) pentru salariații din instituțiile și autoritățile publice se acordă o singură indemnizație de vacanță sub formă de vouchere (1.450 lei pentru un salariat);
b) cuantumul acordat salariaților (alții decât cei din instituții și autorități publice), sub forma voucherelor de vacanță se stabilește de către angajatori proporțional cu perioada de exercitare a raportului de serviciu sau durata contractului de muncă, într-un an calendaristic.

De asemenea, se modifică unele prevederi referitoare la obligațiile unităților emitente a voucherelor de vacanță și contravenții.

Hotărârea intră în vigoare la 26 ianuarie 2018.

M. Of. nr. 1.039/ 29 decembrie 2017

Hotărârea Guvernului nr. 924/2017 pentru stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale, reevaluate potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

M. Of. nr. 1.040/ 29 decembrie 2017

Hotărârea Guvernului nr. 946/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2018.

Comentarii

Contingentul pe tipuri de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă din România (pentru anul 2018) este următorul:

– lucrători permanenți – 4. 000;
– lucrători detașați – 1.200;
– persoane transferate în cadrul aceleiași companii – 700;
– lucrători înalt calificați – 500;
– lucrători sezonieri – 400;
– lucrători stagiari – 100;
– lucrători transfrontalieri – 100.

FONDURI SPECIALE. ALTE TAXE

M. Of. nr. 973/ 8 decembrie 2017

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Comentarii

Prin această O.U.G. se prelungește termenul de aplicare a O.G. nr. 5/2013 (impozitarea activităților cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice și gazelor naturale), O.G. nr. 6/2013 (impozitarea exploatării resurselor minerale, altele decât gazele naturale) și O.G. nr. 7/2013 (impozitul pe veniturile suplimentare aferente de-reglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale) până la 31 decembrie 2018.

M. Of. nr. 975/ 8 decembrie 2017

Legea nr. 243/2017 privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 40/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule.

M. Of. nr. 997/ 15 decembrie 2017

Ordinul președintelui ANRDE nr. 110/2017 privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziție de certificate verzi, aferentă anului 2018.

M. Of. nr. 1.006/ 19 decembrie 2017

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2017 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății.

Comentarii

Principalele modificări aduse O.U.G. nr. 77/2011 prin această ordonanță de urgență se referă la calculul contribuției trimestriale de la 1 ianuarie 2018. Astfel, contribuția se obține prin aplicarea unui procent asupra valorii consumului de medicamente suportate din FNUASS și din bugetul Ministerului Sănătății, din care se exclude valoarea consumului pentru medicamentele derivate din sânge uman sau plasmă umană pentru care se încheie contracte cost-volum/cost-volum-rezultat.

De la 1 ianuarie 2018, CNAS va transmite în format electronic deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor (persoane juridice sau care nu sunt persoane juridice), în primele 5 zile lucrătoare a celei de- a doua luni următoare încheierii trimestrului pentru care datorează contribuția, valoarea aferentă consumului centralizat de medicamente care include și TVA suportat din FNUASS și din bugetul Ministerului Sănătății, pe baza raportărilor transmise de casele de asigurări de sănătate, conform datelor înregistrate în platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate.

M. Of. nr. 1.016/ 21 decembrie 2017

Ordinul ANRDE nr. 126/2017 privind aprobarea tarifelor și contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2018.

M. Of. nr. 1.030/ 28 decembrie 2017

Ordinul ministrului mediului nr. 1503/2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu.

M. Of. nr. 1.040/ 29 decembrie 2017

Ordinul ministrului mediului și ministrului finanțelor publice nr. 1488/3198/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule.

ALTE REGLEMENTĂRI PENTRU MEDIUL DE AFACERI

M. Of. nr. 961/ 5 decembrie 2017

Legea nr. 234/2017 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice.

Comentarii

O.U.G. nr. 6/2017 a fost aprobată fără modificări.

M. Of. nr. 984/ 12 decembrie 2017

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

M. Of. nr. 1001/ 18 decembrie 2017

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3189/2017 privind modificarea și completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016.

M. Of. nr. 1.002/ 18 decembrie 2017

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2017 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului.

Comentarii

Modificările aduse prin această ordonanță de urgență se referă la finanțarea integrală de la bugetul de stat a ONRC și unităților subordonate.

M. Of. nr. 1.037/ 28 decembrie 2017

Legea prevenirii nr. 270/2017.

Comentarii

Legea reglementează procedurile care vor asigura prevenirea săvârșirii de contravenții și intră în vigoare la data de 17 ianuarie 2018, cu unele excepții. În acest scop se definesc termenii:

a) măsură de remediere – măsură dispusă în planul de remediere de către agentul constatator având ca finalitatea îndeplinirea obligațiilor legale de către contravenient
b) plan de remediere – anexă la procesul-verbal de constatarea a contravenției și aplicare a sancțiunii prin care se stabilesc măsuri și termen de remediere
c) termen de remediere – maxim 90 zile calendaristice de la data înmânării/comunicării procesului-verbal de constatarea a contravenției și aplicare a sancțiunii.

Contravențiile și modelul planului de remediere se vor stabili prin hotărâre de Guvern, care trebuie adoptată până la data de 15 ianuarie 2018.

Conform legii, se va aplica doar sancțiunea avertismentului în cazul în care:

(i) contravenientul își îndeplinește obligația legală în cursul derulării controlului,
(ii) contravenția săvârșită nu este continuă.

În celelalte cazuri, se va aplica avertismentul la care se va anexa un plan de remediere și nu se vor aplica sancțiuni complementare.

În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a acestei legi, autoritățile și instituțiile publice vor elabora și difuza materiale documentare și ghiduri privind legislația referitoare la constatarea și sancționarea contravențiilor, drepturile și obligațiile instituțiilor/autorităților publice pentru constatarea și sancționarea contravențiilor, indicarea contravențiilor și sancțiunilor. De asemenea, aceste instituții/autorități publice au obligația de a îndruma persoanele interesate în vederea aplicării corecte a prevederilor legale.

Info fiscal – Decembrie 2017 was last modified: ianuarie 5th, 2018 by Emilian Duca
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter