Formulare fiscale

19 ian. 2023
Vizualizari: 501

Ordinul președintelui ANAF nr. 18/2023 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui ANAF nr. 179/2022 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit” și 207 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți” (M. Of. nr. 47/17 ianuarie 2023)

Intrare în vigoare: 17 ianuarie 2023

OPANAF nr. 18/2023 modifică formularul (205) „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit”, precum și Instrucțiunile de completare a declarației informative, în conformitate cu modificările aduse Codului fiscal prin O.G. nr. 8/2021 și O.U.G. nr. 130/2021.

Astfel:

– plătitorii de venituri din pensii realizate începând cu luna ianuarie 2022 nu mai completează formularul (205), ci au obligația completării formularului (112).

– intermediarii, societățile de administrare a investițiilor sau societățile de investiții autoadministrate, administratorii de fonduri de investiții alternative, rezidenți fiscali români, pentru câștigurile/pierderile realizate din România și/sau din străinătate din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului de investiții, depun formularul (205). În acest scop, se completează tabelul de la Cap. IV – „Date informative privind impozitul reținut la sursă și câștigurile /pierderile din investiții, pe beneficiari de venit, altele decât cele de la Cap. V” – cu o coloană în care se evidențiază țara din care au fost obținute veniturile.

– se actualizează Instrucțiunile de completare a formularului (205).

 

Formulare fiscale was last modified: ianuarie 19th, 2023 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: