Formular (112)

18 feb. 2022
Vizualizari: 346

Ordinul ministrului Finanțelor, ministrului Muncii și Solidarității Sociale și al ministrului Sănătății nr. 152/153/375/2022 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidenta nominală a persoanelor asigurate” (M. Of. nr. 159/17 februarie 2022)

Intrare în vigoare: 17 februarie 2022

Acest ordin actualizează Formularul (112) − „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidenta nominală a persoanelor asigurate” − ca urmare a modificărilor aduse legislației fiscale și celei din domeniul asigurărilor sociale prin O.U.G. nr. 110/2021, O.U.G. nr. 111/2021, O.U.G. nr. 130/2021, Legea nr. 197/2021, O.U.G. nr. 2/2022.

Principalele modificări aduse formularului (112) se referă la:

1. În Anexa 1.2 − Anexa asigurat − Date de identificare ale salariatului: se introduce o casetă nouă pentru declararea salariaților care își desfășoară activitatea în România, dar obțin venituri sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate, de la un angajator nerezident fiscal în România și pentru care există un acord încheiat cu angajatorul în vederea efectuării calculului, plății și depunerii declarației.

2. În Nomenclatorul „Creanțe fiscale” se introduc noi creanțe:

Conferința națională de insolvență

− impozitul pe veniturile din pensii;

− CASS datorată de persoanele fizice, pensionari, care realizează venituri din pensii.

3. În Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului” − se introduce un nou tip de asigurat: „Pensionari care realizează venituri din pensii, declarați de Casa Națională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii și de casele sectoriale de pensii, precum și cei declarați de alte entități care plătesc venituri din pensii”.

4. În Nomenclatorul „Indicativ condiții speciale/deosebite” − se introduce o valoare nouă pentru declararea locurilor de muncă în condiții speciale.

Formular (112) was last modified: februarie 18th, 2022 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: