Înregistrarea în scop de TVA. Regimuri speciale

13 sept. 2021
Vizualizari: 350

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.3872021 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile sau efectuează vânzări de bunuri la distanță, precum și pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314, art. 315 și art. 315² din Codul fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare, precum și pentru modificarea unor prevederi procedurale (M. Of. nr. 853/7 septembrie 2021)

Intrare în vigoare: 7 septembrie 2021

Prin acest ordin:

1. Se aprobă: Procedura de înregistrare în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile sau efectuează vânzări de bunuri la distanță, precum și pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314, art. 315 și art. 315² din Codul fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare.

Procedura aprobată prin acest ordin se referă la îndeplinirea obligațiilor de înregistrare și declarare a TVA de către persoanele impozabile care optează pentru utilizarea regimurilor speciale și care aleg România ca stat membru de înregistrare pentru toate operațiunile supuse regimului respectiv.

Nota:

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

Regimuri speciale:

1.1. Regim non-UE – regim special pentru toate serviciile prestate de persoane impozabile nestabilite în UE către persoane neimpozabile stabilite, cu domiciliul stabil sau reședința obișnuită în UE.

1.2. Regim UE – regim special utilizat de persoane impozabile cu sediul activității economice în România sau care dispun de un sediu fix în România (în cazul în care nu au sediul activității economice în UE) dacă: (i) efectuează vânzări intracomunitare de bunuri la distanță, (ii) prestează servicii către o persoană neimpozabilă când persoana impozabilă nu este stabilită în statul membru de consum, (iii) facilitează livrarea de bunuri conform art. 270 alin. (16) C. fisc.

Acest regim nu se poate utiliza de către persoane impozabile înregistrare în scopuri de TVA în România care și-au stabilit sediul activității economice sau un sediu fix în România, pentru serviciile care au locul prestării în România.

1.3. Regim de import – regim special utilizat, direct sau prin intermediar, de persoanele impozabile cu sediul activității în Romania sau care dispun de un sediu fix în România pentru vânzări la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe.

Pentru utilizarea regimurilor speciale, în cazul în care România este stat membru de înregistrare, persoana impozabilă are obligația de a depune o declarație de începere a activității.

Declarația se depune la organul fiscal competent, prin mijloace electronice, utilizând mesajul electronic comun prevăzut în Anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/194 al Comisiei din 12 februarie 2020 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului în ceea ce privește regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile și care efectuează vânzări de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri. Declarația se completează și se depune prin intermediul portalului electronic pus la dispoziție de centrul Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor.

Condiții pentru înregistrarea în vederea utilizării unuia din regimurile speciale de către persoana impozabilă/intermediar:

− nu este deja înregistrată pentru utilizarea acelui regim special într-un alt stat membru.

− nu se află în perioada în care i s-a interzis să utilizeze regimurile speciale (perioada de carantină).

Condiții suplimentare pentru regimul UE și regimul de import pentru persoana impozabilă/intermediar:

− sunt înregistrate în scopuri de TVA în România

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

− și-au stabilit sediul activității economice în România sau au un sediu fix în România (în cazul în care nu au sediul activității economice în UE).

2. Se modifică: OPANAF nr. 3.775/2015 pentru aprobarea unor competente speciale ale organului fiscal central și OPANAF nr. 3.725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații
fiscale care formează vectorul fiscal.

2.1. OPANAF nr. 3.775/2015 pentru aprobarea unor competente speciale ale organului fiscal central: Organul fiscal competent pentru administrarea regimurilor speciale pentru persoane impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile, conform art. 314, 315 și 315² C. fisc., pentru persoanele impozabile care aleg România ca stat
membru de înregistrare este Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți.

2.2. OPANAF nr. 3.725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal: Se modifică Anexa nr. 2 la ordin cu privire la categoriile de obligații fiscale de declarare, cu caracter permanent. Astfel, contribuabilul persoană impozabilă nestabilită în România și neînregistrată în scopuri de TVA în România are obligația, conform art. 316 alin. (6) C. fisc., să se înregistreze în scopuri de TVA la organul fiscal competent și înainte de efectuarea de vânzări intracomunitare de bunuri la distanță, potrivit art. 266 alin. (1) pct. 35 C. fisc., care au locul de începere a expedierii sau transportului bunurilor în România și pentru care optează să utilizeze regimul special prevăzut la art. 315 C. fisc.

Acest ordin abrogă OPANAF nr. 3.737/2016.

Înregistrarea în scop de TVA. Regimuri speciale was last modified: septembrie 13th, 2021 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: