Asistență contribuabili

25 oct. 2021
Vizualizari: 761

Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.233/2021 pentru aprobarea Procedurii de îndrumare și asistență a contribuabililor/plătitorilor, acordate de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, și de coordonare metodologică a activității de aplicare unitară a legislației fiscale și procedural fiscale desfășurate de structurile de asistență contribuabili, precum și în domeniul tehnologiei informației (M. Of. nr. 998/19 octombrie 2021)

Intrare în vigoare: 19 octombrie 2021

Îndrumarea și asistența contribuabililor/plătitorilor se referă la furnizarea de informații cu caracter general privind modul în care contribuabilii/plătitorii trebuie să procedeze pentru a beneficia de un drept fiscal ori pentru a se conforma unei obligații declarative/de plată/fiscală/contabilă.

1. Sfera de aplicare

Sfera de aplicare a activității de îndrumare și asistență cuprinde:

− legislația fiscală, respectiv impozitele, taxele, contribuțiile sociale și alte creanțe fiscale administrate de ANAF;

− domeniul tehnologiei informației (se subînțelege că este vorba de tehnologia informației utilizată de ANAF).

Activitatea de îndrumare și asistență nu include:

− informații de interes public solicitate în baza Legii nr. 554/2004 privind liberul acces la informațiile de interes public;

− informații prin care se sugerează sau se prezintă modalități de optimizare a sarcinii fiscale;

− informații ce contravin secretului fiscal;

− informații solicitate în perioada în care contribuabilul este supus controlului fiscal;

− informații referitoare la soluționarea unor probleme ce fac obiectul contestațiilor formulate împotriva actelor administrativ-fiscale, a unor litigii aflate pe rolul instanțelor sau asupra cărora se fac cercetări penale/disciplinare;

− informații care nu intră în sfera de competență a MF și ANAF;

− elaborarea de monografii contabile solicitate de operatorii economici;

− materiale de presă sau pentru uz didactic;

− alte informații a căror furnizare este interzisă.

2. Structuri cu atribuții în domeniu

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Următoarele structuri au atribuții în domeniul îndrumării și asistenței contribuabililor/plătitorilor:

a) Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC);

b) Structuri subordonate din cadrul Direcțiilor Generale Regionale ale Finanțelor Publice (DGRFP): administrațiile județene ale finanțelor publice, administrațiile sectoarelor 1-6 ale finanțelor publice București, servicii/birouri fiscale municipale/orășenești/comunale, Administrația fiscală pentru contribuabili mijlocii București, Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți.

c) Direcția Generală de Asistență pentru Contribuabili (DGAC) și DGRFP coordonează activitatea de îndrumare și asistență în domeniul legislației fiscale, la nivel național/regional, pentru structurile din subordinea ANAF, pentru cazurile în care nu au fost clarificate aspectele solicitate cererile contribuabililor de către structurile de la lit. a) și b).

d) Centrul Național pentru Informații Financiare (CNIF) – în domeniul tehnologiei informației;

e) Direcția Generală a Vămilor – în domeniul vamal, inclusiv utilizarea aplicației EMCS.

3. Procedura

Contribuabilii/plătitorii adresează cereri organelor fiscale competente de la lit. a), b), d) și e) de mai sus, utilizând una din modalitățile prevăzute de ordin. Cererile adresate direct DGAC și DGRFP se consideră a fi adresate eronat și vor fi transmise în 5 zile lucrătoare organelor competente.

Activitatea de îndrumare și asistență se poate realiza, la cererea contribuabilului, astfel:

a) la sediul organului fiscal competent – în cazul în care sunt necesare, de la contribuabili, informații suplimentare, explicații, documente pentru formularea răspunsului, aceștia au obligația de a le transmite în 15 zile de la comunicarea solicitării din partea organului fiscal;

b) prin email – este necesară completarea formularului electronic de pe portalul ANAF;

c) SPV – prin intermediul formularului de contact;

d) prin telefon – adresare la call center.

Îndrumarea/asistența poate fi acordată din oficiu prin furnizare de informații din inițiativa organului fiscal central, actualizarea aplicației „ANAFI”, emitere de materiale informative.

Termenul de rezolvare a cererilor este de 45 zile de la înregistrare cu posibilitatea prelungirii în situația în care sunt necesare informații suplimentare ori puncte de vedere de la alte structuri de specialitate, inclusiv Comisia Europeană sau alte organisme internaționale.

Această procedură nu se aplică pentru:

− petiții formulate în baza O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu excepția celor care au ca obiect îndrumarea și asistența contribuabililor referitoare la problematica fiscală și tehnologia informației.

− cereri privind politica fiscală primite de la alte autorități sau instituții publice, organisme internaționale, sindicate sau patronate, solicitări din partea mass-media și adresate ministrului finanțelor, secretarului de stat ce răspunde de politica fiscală sau compartimentului de comunicare și relații publice.

− plângeri prealabile formulate conform Legii nr. 554/2004.

− propuneri de modificare și completare a actelor normative din domeniul legislației fiscale sau alte propuneri privind politica fiscală.

− corespondența primită de MF de la autoritățile fiscale competente din alte state.

La data publicării ordinului se abrogă orice dispoziții contrare. Pentru cererile în curs se aplică procedurile aplicabile la data înregistrării.

Asistență contribuabili was last modified: octombrie 25th, 2021 by Emilian Duca

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: